Opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut tukevat opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan.