Hyppää sisältöön

Aikuislinja

Kajaanin aikuislinjalla opinnot suoritetaan täysin etäopiskeluna verkko-opintoina. Voit opiskella siis omaan tahtiisi omalta tietokoneeltasi silloin, kun se sinulle parhaiten sopii. Ainoastaan opintojakson loppukoe suoritetaan lukiolla aikuislukion koepäivänä. Koepäiviä järjestetään 1-2 viikon välein.

Aikuislinjalla voi opiskella tutkintotavoitteisesti koko aikuislukion oppimäärän (vähintään 88 opintopistettä, ent. 44 kurssia) tai suorittaa aineopiskelijana vain yksittäisen oppiaineen opintoja.

Opinnot etenevät opintojaksoittain. Lukio-opinnot suoritetaan 2 – 4 vuodessa. Jokaisen opintojakson suorittaminen ja arviointi ovat toisistaan riippumattomia, mutta ne olisi hyvä pyrkiä suorittamaan numerojärjestyksessä.

Aikuislukion päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on 88 opintopistettä, paitsi alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneilla 96 opintopistettä. Yksi opintojakso on 1-4 opintopistettä.

 • Opinto-ohjelma

  Aikuislinjalle ilmoittautuessaan opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opinto-ohjelman suunnittelua varten.

  Opiskelija valitsee pitkän tai lyhyen matematiikan. Uskontoa/elämänkatsomustietoa opiskelija opiskelee oman uskontokuntansa mukaisesti. 

  Etälukio-opintojen suorittaminen

  Opintojaksot opiskellaan kotoa käsin pääsääntöisesti verkkopohjaisessa Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät palautetaan opettajille verkkoympäristössä tai sähköpostitse.

  Aikuislinja ei ole sidoksissa nuorisolinjan tavoin periodijärjestelmään. Kun opintojakso tilataan, sinulla on se kyseinen lukuvuosi aikaa suorittaa opintojakso. Opinto-ohjaajan kanssa sovitaan, suoritatko yhtäaikaisesti yhtä vai useampaa opintojaksoa rinnakkain.

  1 opintopisteen suorittamiseen kuluu keskimäärin noin 16 h opiskelua.  On tärkeä pohtia omaa mahdollista ajankäyttöä opintoja ajatelle. 88 opintopistettä neljään vuoteen tarkoittaa noin 2 opintopistettä per kuukausi.

  88 opintopistettä koostuvat sekä pakollisista opintojaksoista että opiskelijan valitsemista valinnaisista opintojaksoista. Yksi opintojakso on 1-4 opintopistettä.

  Mikäli opiskelija keskeyttää maksullisen opintojakson ilman pätevää syytä (esimerkiksi pitkäaikainen sairaus), voi koulu periä opiskelijalta opintojakson kustannukset.

  Verkko-opintojaksojen tunnukset ja salasanat

  Verkkopohjaisten opintojen suorittamiseen tarvittavat tunnukset ja salasanat opiskelija saa noin viikon kuluessa ilmoittautumisestaan. Tunnukset lähetetään opiskelijalle sähköpostitse.

  Oppimateriaalit

  Opintojaksoilla tarvittavat oppikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelija hankkii itse.

  Kokeet

  Aikuislinjan koepäiviä järjestetään noin kahden viikon välein. Opiskelija ilmoittautuu kokeeseen opinto-ohjaajalle sähköpostitse. Opiskelija sopii verkko-opintojakson opettajan kanssa koepäivän ja pyytää lähettämään kokeen Kajaanin lukion aikuislinjalle. Kokeeseen tullessa opiskelijan on valvojan pyytäessä todistettava henkilöllisyytensä.

  Hylätyn opintojakson uusiminen

  Opiskelijalla, jonka opintojaksosuoritusta ei ole hyväksytty, on oikeus osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun. Opiskelijan on sovittava opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa uusintakuulusteluun osallistumisesta.

  Etenemisedellytykset 

  Jotta voit olla kirjoilla aikuislinjan opiskelijana, sinun tulee osoittaa opintojen säännöllinen eteneminen. Jos et ole puolen vuoden kuluessa aikuislukioon ilmoittautumisesta tai edellisestä opintojakson suorituksesta saanut seuraavaa opintojaksoa suoritetuksi, oppilaitos voi katsoa sinut eronneeksi.

   

 • Opiskelukustannukset

  Opetus on maksutonta aikuislukion koko oppimäärää suorittaville neljän vuoden ajan. Aiemmat lukio-opinnot vähentävät opiskeluaikaa.  Aineopiskelijoilta peritään erillinen opintojaksokohtainen maksu. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muut koulutarvikkeet.

  Opintotuki

  Etälukiossa opiskelu katsotaan harrastuspohjaiseksi. Aikuislinjalla ei järjestetä opetusta, joka edellyttäisi opiskelijan läsnäoloa koululla. Aikuislukioiden opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.