Hyppää sisältöön

Aikuislinja

Kajaanin lukion aikuislinja toimii etälukiona, jossa opiskelija suorittaa kurssinsa verkko-opintoina. Aikuislinjalla voi opiskella tutkintotavoitteisesti koko aikuislukion oppimäärän (vähintään 44 kurssia) tai suorittaa aineopiskelijana vain yksittäisen oppiaineen opintoja.

Opinnot etenevät kursseittain. Lukio-opinnot suoritetaan 2 – 4 vuodessa. Jokaisen kurssin suorittaminen ja arviointi ovat toisistaan riippumattomia, mutta kurssit on hyvä pyrkiä suorittamaan numerojärjestyksessä. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on 44 kurssia, paitsi alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneilla 48 kurssia.

 • Opinto-ohjelma

  Aikuislinjalle ilmoittautuessaan opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opinto-ohjelman suunnittelua varten.
  Mikäli opiskelija keskeyttää maksullisen kurssin ilman pätevää syytä (esimerkiksi pitkäaikainen sairaus), voi koulu periä opiskelijalta kurssin kustannukset.

  Etälukiokurssin opiskelu

  Etälukion kurssit opiskellaan kotoa käsin pääsääntöisesti verkkopohjaisessa Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät palautetaan opettajille verkkoympäristössä tai sähköpostitse.

  Verkkokurssien tunnukset ja salasanat

  Verkkokursseille voi kirjautua osoitteesta www.kajaaninlukio.fi -kohdasta Moodleoppimisympäristö. Verkkopohjaisten kurssien suorittamiseen tarvittavat tunnukset ja salasanat opiskelija saa noin viikon kuluessa ilmoittautumisestaan. Tunnukset lähetetään opiskelijalle sähköpostitse.

  Oppimateriaalit

  Kursseilla tarvittavat oppikirjat ja muut oppimateriaalit opiskelija hankkii itse.

  Kokeet

  Aikuislinjan koepäiviä järjestetään noin kahden viikon välein. Opiskelija ilmoittautuu kokeeseen opinto-ohjaajalle sähköpostitse. Opiskelija sopii verkkokurssin opettajan kanssa koepäivän ja pyytää lähettämään kokeen Kajaanin lukion aikuislinjalle. Kokeeseen tullessa opiskelijan on valvojan pyytäessä todistettava henkilöllisyytensä.

  Hylätyn kurssin uusiminen

  Opiskelijalla, jonka kurssisuoritusta ei ole hyväksytty, on oikeus osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun. Opiskelijan on sovittava opettajan ja opinto-ohjaajan kanssa uusintakuulusteluun osallistumisesta.

 • Opiskelukustannukset

  Opetus on maksutonta aikuislukion koko oppimäärää suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään erillinen kurssimaksu. Opiskelija hankkii itse oppikirjat ja muut koulutarvikkeet.

  Opintotuki

  Etälukiossa opiskelu katsotaan harrastuspohjaiseksi. Aikuislinjalla ei järjestetä opetusta, joka edellyttäisi opiskelijan läsnäoloa koululla. Aikuislukioiden opiskelijat eivät ole oikeutettuja opintotukeen.