Hyppää sisältöön

Ylioppilastutkinto

Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkinto voidaan suorittaa yhdellä kerralla, joko keväällä tai syksyllä, tai hajautetusti kolmena peräkkäisenä suorituskertana. Mikäli tutkintoa ei ole suoritettu mainitussa ajassa, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Kokeiden tehtävät laaditaan oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien mukaan.

Kaksoistutkinnon tekijällä osallistumisoikeus ylioppilastutkintoon on ammatillisen tutkinnon perusteella, jos ammatillinen tutkinto on edellyttänyt vähintään kahden ja puolen vuoden opintoja. Ammatillista tutkintoa suorittava henkilö voi osallistua ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Opiskelija voi osallistua tutkintoon aikaisintaan suoritettuaan vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen. (Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005, 4 a §)

Tutkinnon rakenne

Ennen kevättä 2022 ylioppilastutkinnon aloittavat:

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta

kaikille pakollisena kokeena

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä

kolme muuta pakollista koetta valitaan ryhmästä

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaineissa järjestettävä koe

ylimääräisenä yksi tai useampia kokeita

 • matematiikka tai
 • reaaliaineissa järjestettävä koe
 • vieras kieli/kielet

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee suorittaa vaativampi (pitkän oppimäärän) koe.

Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi suorittaa uusinnassa toisen tason kokeen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa, jos tutkinnon suorittaminen on kesken.

Keväällä 2022 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon aloittavat

(lukio-opintonsa syksyllä 2020 tai myöhemmin aloittavat):

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta:

kaikille pakollisena kokeena

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä

vähintään kolmesta ryhmästä suoritettava vähintään neljä koetta

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaineissa järjestettävä koe

Ylioppilaskokeen uudistumisen myötä jako pakollisiin ja ylimääräisiin kokeisiin poistuu. Vähintään yhdessä oppiaineessa tulee suorittaa vaativampi, pitkän oppimäärän koe.

Lisätietoa ylioppilastutkinnosta