Hyppää sisältöön

Korkeakouluyhteistyö

Lukio-opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää korkeakoulujen antamaa opetusta osaksi lukio-opintojaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erilaisia tutustumis- ja kurkistusopintoja, jotka ovat pääsääntöisesti lukiolaisille maksuttomia. Ohessa on listattuna joitakin korkeakoulujen tarjoamia opintoja lukiolaisille. Lisätietoa korkeakoulujen tarjonnasta ja opintojen sisällyttämisestä lukiotutkintoon saat omalta opoltasi.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa lukiolaisille kurkistusopintoja ja KAMKstart -opintoja. Kurkistusopinnoissa opiskelija voi tutustua amk-opintoihin. KAMKstart -opinnot tarjoavat lukiolaiselle mahdollisuuden saada varma opiskelupaikka Kajaanin ammattikorkeakouluun jo lukio-opintojen aikana.  Alakohtaiset opinnot ovat laajuudeltaan 15 opintopistettä. Opinnot ovat Kajaanin lukiossa opiskeleville ilmaisia. Lisätietoja KAMKstart -opinnoista.

Kajaanin lukiolla on Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyösopimus. Sopimuksen nojalla lukion opiskelija voi suorittaa opintoja avoimen yliopiston laajasta tarjonnasta ja saada ne sisällytettyä lukio-opintoihinsa. Opinnot ovat lukiolaiselle maksuttomia hänen opiskellessaan Kajaanin lukiossa. Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnasta.

Oulun yliopisto tarjoaa lukiolaisille soveltuvia, laajuudeltaan 2-5 opintopisteen opintojaksoja maksutta. Suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea lukio-opintojen lisäksi yliopistotutkintoon, jos tulet valituksi Oulun yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan.  Lisätietoja Oulun yliopiston opintotarjonnasta lukiolaisille.