Hyppää sisältöön

Korkeakouluyhteistyö

Lukio-opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää korkeakoulujen antamaa opetusta osaksi lukio-opintojaan. Yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät erilaisia tutustumis- ja kurkistusopintoja, jotka ovat pääsääntöisesti lukiolaisille maksuttomia. Ohessa on listattuna joitakin korkeakoulujen tarjoamia opintoja lukiolaisille. Lisätietoa korkeakoulujen tarjonnasta ja opintojen sisällyttämisestä lukiotutkintoon saat omalta opoltasi.

Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa lukiolaisille erillisiä kurkistusopintoja, joiden avulla opiskelija voi tutustua amk-opintoihin. Opinnot ovat Kajaanin lukiossa opiskeleville ilmaisia ja suoritetuista opinnoista saa erillisen todistuksen Kajaanin ammattikorkeakoululta. Lisätietoja KAMK:n kurkistusopinnoista.

Kajaanin lukiolla on Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kanssa yhteistyösopimus. Sopimuksen nojalla lukion opiskelija voi suorittaa opintoja avoimen yliopiston laajasta tarjonnasta ja saada ne sisällytettyä lukio-opintoihinsa. Opinnot ovat lukiolaiselle maksuttomia hänen opiskellessaan Kajaanin lukiossa. Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetustarjonnasta.

Oulun yliopisto tarjoaa lukiolaisille soveltuvia, laajuudeltaan 2-5 opintopisteen opintojaksoja maksutta. Suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea lukio-opintojen lisäksi yliopistotutkintoon, jos tulet valituksi Oulun yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen tutkinto-ohjelmaan.  Lisätietoja Oulun yliopiston opintotarjonnasta lukiolaisille.