Hyppää sisältöön

Kaksoistutkinto

Kainuun ammattiopiston opiskelijana voit suorittaa Kajaanin lukiossa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkintoon tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa opiskellaan lukiotavoitteiden mukaisesti äidinkielen, englannin ja matematiikan opintoja, sekä alakohtaisesti sovittuja reaaliaineen opintoja. Kaksoistutkinnon lukio-opinnot kestävät pääsääntöisesti kolme vuotta.

Kaksoistutkinto sopii hyvin sinulle, jos sinua kiinnostavat lukiotavoitteiset opinnot ja yleissivistys ammatillisen osaamisen lisäksi. Kaksoistutkinnosta saat ammatillisen osaamisen lisäksi yleissivistävää osaamista ja parannat valmiuksiasi jatko-opintoihin. Valmistuessasi saat ammatillisen perustutkintotodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen.

 

Miten haen kaksoistutkintoon?

Hakiessasi opiskelijaksi ammatilliseen perustutkintoon, halukkuuttasi kahden tutkinnon suorittamisesta kysytään yhteishakulomakkeella. Lopullinen päätös kahden tutkinnon suorittamisesta on tehtävä vasta opintojen alkaessa ensimmäisten opiskeluviikkojen aikana ohjauskeskustelujen jälkeen.

Kahden tutkinnon opintojen opiskelijavalinnassa noudatetaan lukion keskiarvorajaa ja kirjoitettavissa aineissa pitää peruskoulun päättötodistuksessa olla vähintään arvosana 7 normaaliarvioinnin mukaan.

 

Kahden tutkinnon opas

 • KAJAANIN LUKIO

  Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

  toimisto@kajaaninlukio.fi

  sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

   

  Kaisa Polvinen

  vs. rehtori

  044 7101 204

   

  Saara Kupiainen

  apulaisrehtori

  044 7970 827

   

  Sari Aho

  opinto-ohjaaja

  040 158 0448

  sari.aho@kajaaninlukio.fi

   

  Sirpa Haataja

  toimistosihteeri

  044 7970 822

  kanslia sijaitsee lukion B-siivessä

   

  Opetushenkilöstön tiedot löytyvät nettisivun Yhteystiedot-kohdasta

   

 • Työ- ja loma-ajat, periodit ja koeviikot lukuvuosi 2023-2024

  Syyslukukausi: ke 9.8. – pe 22.12.2023
  Syysloma: vko 42, 16. – 22.10.2023

  Itsenäisyyspäivä: ke 6.12.2023
  Joululoma: la 23.12.2023 – su 7.1.2024

  Kevätlukukausi: ma 8.1. – la 1.6.2024
  Talviloma: vko 10, 4. – 10.3.2024
  Pääsiäinen: pe 29.3. – ma 1.4.2024

  Vappu: ke 1.5.2024

  Helatorstai ja vapaapäivä: to 9.5. – 10.5.2024

  Syksyn ylioppilasjuhla: ti 5.12.2023

  Kevään ylioppilasjuhla: la 1.6.2024

   

  Periodit

  1. periodi     ke 9.8.–pe 29.9.2023
  2. periodi    ma 2.10.–ti 28.11.2023
  3. periodi    ke 29.11.2023–pe 2.2.2024
  4. periodi    ma 5.2.–pe 5.4.2024
  5. periodi    ma 8.4.–la 1.6.2024

   

  Kiertotuntikaavio, päivittäinen työaika, ruokailutauko ja lukuvuosikalenteri

   

  Kiertotuntikaavio

  tuntiMATIKETOPE
  1. klo 8.001726
  2. klo 9.3026517
  3. klo 11.0043743
  4. klo 13.0051654
  5. klo 14.3082388

   

  Päivittäinen aikataulu
  1. tuntiklo 8.00-9.15
  2. tuntiklo 9.30-10.45
  Ruokailu Aklo 10.45-11.30
  3. tuntiklo 11.30-12.45
  Ruokailu Bklo 11.15-11.45
  3. tuntiklo 11.00-11.15 ja klo 11.45-12.45
  Ruokailu Cklo 11.30-12.00
  3. tuntiklo 11.00-11.30 ja klo 12.00-12.45
  Ruokailu Dklo 11.45-12.15
  3. tuntiklo 11.00-11.45 ja 12.15-12.45
  Ruokailu Eklo 12.15-12.45
  3. tunti klo 11.00-12.15
  4. tuntiklo 13.00-14.15
  5. tuntiklo 14.30-15.45

   

  Ruokailuvuoroaikataulu on Wilman tiedotteissa ennen periodin alkamista.

  Vuorikadun opiskelijaravintola on avoinna klo 10.30 – 12.30, koeviikon aikana klo 10.00 – 12.15.

   

  Uusintakuulustelut

  Uusintakuulustelujen ja niihin ilmoittautumisen ajankohdat löydät lukion kotisivujen kalenterista. 5. periodin uusintakuulustelu pidetään elokuussa 2023.

  Uusintakuulusteluun on ilmoittauduttava opintojakson opettajalle Wilmassa viimeistään ilmoittautumispäivänä. Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessa on esitettävä peruste oikeudesta osallistua uusintakuulusteluun.

   

  Lukuvuosikalenteri

  Kajaanin lukion lukuvuosikalenterista löytyvät koulun tapahtumien ajankohdat, koeviikkojen ajat, eri kiertotuntien koepäivät, arviointien antopäivät, uusintakoepäivät ja niihin ilmoittautumispäivät. Lukuvuosikalenteri löytyy koulun nettisivulta.

   

   

 • 23- ja 21-ryhmien opiskelijoiden lukiotunnit pyritään sijoittamaan kiertotunneille 3, 6 ja 7. 22-ryhmien lukiotunnit pyritään sijoittamaan kiertotunneille 1, 2 ja 4.

   

  • Oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaan oppivelvollisia ovat pääasiassa vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet
  • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on ennen tätä suorittanut lukio- tai ammatillisen tutkinnon
  • Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja. Kahden tutkinnon opiskelijoiden ryhmänohjaaja on Kainuun ammattiopiston ryhmänohjaaja ja lukiolla opiskelijoiden lähiohjaajana on lukion apulaisrehtori. Opiskelijan apuna ovat myös ammattiopiston ja lukion opinto-ohjaajat.
  • Samassa opetusryhmässä voi olla eri vuositason opiskelijoita.
  • Kouluvuosi jaetaan viiteen periodiin, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Periodin pituus on noin seitsemän viikkoa ja se päättyy arviointiviikkoon.
  • Jokaisessa periodissa suoritetaan eri oppiaineista erillisiä 1-4 opintopisteen laajuisia opintojaksoja. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Kahden opintopisteen opintojakso (esim. yhteiskuntaoppi, YH01) on kestoltaan noin 18-20 oppituntia + tarpeellinen määrä opiskelijan omatoimista työskentelyä.
  • Opintojakso koostuu yhden tai useamman oppiaineen moduuleista (esim. ENA1+ENA2).
  • Opintotarjotin on lukion tarjoamien pakollisten ja valinnaisten opintojen valikko, josta opiskelija valitsee suoritettavat opintojaksot eri jaksoihin.
  • Osa oppiaineista on hajautettu kahteen periodiin, esim. ENA1+ENA2, MAA3, opinto-ohjaus ja liikunta sekä osa kuvataiteen ja musiikin opintojaksoista.
  • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto joko kerralla tai korkeintaan kolmelle peräkkäiselle kerralle hajautettuna.

  Opiskelijalla itsellään on vastuu opintojen suorittamisesta suunnitellun aikataulun mukaan.

   

  Opiskelu vaatii ammattitaitoa eli opiskelutekniikkaa. Siihen kuuluvat lukiossa ainakin seuraavat seikat:

  • työrauhan ja viihtyisän ympäristön arvostaminen
  • määrätietoisuus
  • omaehtoisuus, itsenäisyys ja vastuullisuus
  • älyllinen uteliaisuus, halu tietää ja osata.

  Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Läksyjä on paljon, samoin kokeisiin luettavaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa koko ajan. Opintojaksot ovat tiiviitä, ja niissä on edettävä nopeasti. Lukion käyminen voi Sinusta ajoittain tuntua raskaalta. Tunnet, että et ehdi tehdä kaikkea kunnolla. Kokeiden arvosanat eivät mielestäsi osoita todellisia kykyjäsi: pystyisit parempaan, jos aika riittäisi ja jaksaisit enemmän.

   

  Esimerkiksi seuraavia ohjeita noudattamalla voit ehkäistä stressiä ja parantaa opintomenestystäsi:

  • Vältä myöhästymistä ja aiheettomia poissaoloja.
  • Käytä oppitunnit tehokkaasti: kuuntele, tee muistiinpanoja, harjoittele, osallistu, väitä vastaan, kysy. Oppikirja on vain opiskelusi runko. Käytä muitakin tietolähteitä.
  • Tee kotitehtävät joka päivä. Vältä ulkolukua, pyri ymmärtämään lukemasi. Opettele itsellesi sopivin mieleenpainamismenetelmä. Kotitehtävien päivittäinen tekeminen on parasta kokeisiin ja koeviikkoon valmistautumista.
  • Suunnittele kotityöskentelyllesi, muille tehtävillesi ja vapaa-ajallesi lukujärjestyksen tapainen aikataulu. Noudata sitä. Siten ehdit paitsi opiskella, myös virkistäytyä, levätä, harrastaa, ulkoilla ja seurustella läheistesi kanssa.
  • Osallistu tarvittaessa tukiopetukseen.
  • Huolehdi terveydestäsi. Fyysinen kunto luo terveytesi ja opiskelusi perustan.
  • Ota aina epäselvyyksien tai vaikeuksien ilmetessä yhteys opettajaan, apulaisrehtoriin, omaan opinto-ohjaajaan tai ryhmänohjaajaan. He auttavat ja opastavat Sinua mielellään.
  • Mikään ei silti merkitse lukio-opiskelullesi niin paljon kuin koko opiskelijajoukon myönteinen ja aktiivinen henki. Sopu, toisen auttaminen, työrauha ja toisen mielipiteen kunnioittaminen sekä hauskan pitäminen luovat kouluun ja ryhmään niiden oikean hengen.
 • Kahden tutkinnon opinnot

  1. periodi2. periodi3. periodi4. periodi5. periodi
  KAO23
  Ei opetustaÄI1PS1ÄI2+ÄI3MAB3
  MAY1ENA1+ENA2PS2ENA3
  ENA1+ENA2YH1MAB2ÄI4
  MAA2FY1+FY2MAA4MAA3
  MAA2+MAA4FY3FY4
  BI1BI2+BI3
  KAO22
  ENA04YH03ÄI06+ÄI07MAB06+MAB07FY07
  MAB04PS03MAB05PS04MAA08
  YH02ÄI05YH04ENA05
  MAA05MAA09+MAA06MAA06MAA07
  FY05FY06BI04
  BI05
  KAO21
  MAB10PS05ÄI011
  YH05ENA07ENA11
  ENA06ÄI08PS06
  MAA10BI06MAA14
  FY08FY11
 • ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, suomi äidinkielenä

  Pakolliset opinnot

  • ÄI1  Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen, 2 op
  • ÄI2+ÄI3  Kieli ja vuorovaikutus, 2 op
  • ÄI4  Kirjallisuuden tulkinta, 2 op
  • ÄI5  Tekstien tulkinta, 2 op
  • ÄI6+ÄI7  Kirjoittaminen ja vuorovaikutus, 2 op
  • ÄI8  Kirjallisuuden kontekstit, 2 op
  • Valinnaiset opinnot
  • ÄI11  Tekstien tulkinnan taitojen syventäminen, 2 op

   

  A1-KIELI, ENGLANTI

  A1-kielen pakolliset opinnot

  • ENA1+ENA2  Kieli-identiteetti ja englanti globaalina kielenä, 4 op
  • ENA3  Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä, 2 op
  • ENA4  Englannin kieli vaikuttamisen välineenä, 2 op
  • ENA5  Kestävä tulevaisuus ja tiede, 2 op
  • ENA6  Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä, 2 op
  • A1-kielen valinnaiset opinnot
  • ENA7  Ympäristö ja kestävä elämäntapa, 2 op
  • ENA11  YO-kokeeseen perehtyminen

   

  LYHYT MATEMATIIKKA

  Pakolliset opinnot

  • MAB1(MAY1)  Luvut ja yhtälöt, 2 op
  • MAB2  Lausekkeet ja yhtälöt, 2 op
  • MAB3  Geometria, 2 op
  • MAB4  Matemaattisia malleja, 2 op
  • MAB5  Tilastot ja todennäköisyys, 2 op
  • MAB6+MAB7  Talousmatematiikka, 2 op
  • Valinnaiset opinnot
  • MAB10  Lyhyen matematiikan kertaus, 2 op

   

  PITKÄ MATEMATIIKKA

  Pakolliset opinnot

  • MAB1(MAY1)  Luvut ja yhtälöt, 2 op
  • MAA2  Funktiot ja yhtälöt 1, 3 op
  • MAA3  Geometria, 2 op
  • MAA4  Analyyttinen geometria ja vektorit, 3 op
  • MAA5  Funktiot ja yhtälöt 2, 2 op
  • MAA6  Derivaatta, 3 op
  • MAA7  Integraalilaskenta, 2 op
  • MAA8+MAA9  Tilastot, todennäköisyys ja talousmatematiikka, 3 op

  Valinnaiset opinnot

  • MAA14  Pitkän matematiikan kertaus, 2 op

   

  BIOLOGIA (Luonnonvara-ala)

  Pakolliset opinnot

  • BI1  Elämä ja evoluutio, 2 op
  • BI2+BI3  Ekologia ja ympäristö, 2 op

  Valinnaiset opinnot

  • BI4  Solu ja perinnöllisyys, 2 op
  • BI5  Ihmisen biologia, 2 op
  • BI6  Biotekniikka ja sen sovellukset, 2 op
  • BI7  Biologia – kertausta yo-kokeeseen, 1 op

   

  FYSIIKKA (Tekniikan ja liikenteen ala)

  Pakolliset opinnot

  • FY1+FY2  Fysiikka yhteiskunnassa, 2 op

  Valinnaiset opinnot

  • FY3  Energia ja lämpö, 2 op
  • FY4  Voima ja liike, 2 op
  • FY5  Jaksollinen liike ja aallot, 2 op
  • FY6  Sähkö, 2 op
  • FY7  Sähkömagnetismi ja valo, 2 op
  • FY8  Aine, säteily ja kvantittuminen, 2 op
  • FY11  Fysiikan kertaus, 2 op

   

  PSYKOLOGIA

  Pakolliset opinnot

  • PS1  Toimiva ja oppiva ihminen, 2 op

  Valinnaiset opinnot

  • PS2  Kehittyvä ihminen, 2 op
  • PS3  Tietoa käsittelevä ihminen, 2 op
  • PS4  Tunteet ja mielenterveys, 2 op
  • PS5  Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen, 2 op
  • PS6  Psykologia – kertausta yo-kokeeseen, 1 op

   

  YHTEISKUNTAOPPI  

  Pakolliset opinnot

  • YH1  Suomalainen yhteiskunta, 2 op
  • YH2  Taloustieto, 2 op
  • YH3  Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, 2 op

  Valinnaiset opinnot

  • YH4  Lakitieto, 2 op
  • YH5  Yhteiskuntaoppi – kertausta yo-kokeeseen, 1 op

   

 • Arvioinnin tehtävä

  Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle sekä huoltajalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä.

  Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

   

  Opintojakson arviointi

  Kunkin opintojakson arviointiperusteet yleisten arviointiperusteiden lisäksi selvitetään opiskelijalle opintojakson alussa. Samalla niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

  Jokainen opintojakso arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen opinnoista riippumatta. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana.

  Opintojakson arviointi voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin sekä opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin että opiskelijoiden itsearviointiin. Opintojakso voidaan arvioida ennalta sovituissa tapauksissa myös ilman koetta.

  Opintojakson arviointia varten opiskelijan tulee palauttaa kaikki opintojakson arviointiin kuuluvat tuotokset pääsääntöisesti saman periodin aikana, mutta erityisestä syystä viimeistään seuraavassa periodissa olevana uusintakoepäivänä. Arviointi suoritetaan vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät.  Arvioinnin perustaksi on oltava riittävästi näyttöjä opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Myös arvosana neljä (4) edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittuja suorituksia säädetyssä ajassa, opintojakso voidaan arvioida, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Puuttuvat suoritukset alentavat kuitenkin arvosanaa.

  Jos opiskelijalla on poissaoloja, opettaja voi määrätä hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi. Opettaja voi poissaolojen vuoksi jättää opintojakson arvioimatta. Arvioimatta jättämisen uhasta tulee opiskelijaa varoittaa etukäteen.

  Mikäli poissaolot jatkuvat, opiskelija joutuu keskeyttämään opintojakson ja hän menettää oikeuden osallistua opintojakson kokeeseen. Opintojakson jatkaminen on mahdollista vain, mikäli opiskelija voi esittää luotettavasti erityisen painavat poissaolon syyt opettajalle. Tällainen syy voi olla esim. pitkäaikainen sairaus.

  Opiskelijan itse keskeyttämää opintojaksoa tai poissaolojen vuoksi keskeytettyä opintojaksoa ei voida arvioida. Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen.

  Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, on otettava huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan arvosanaa.

  Opiskelijan tiedot ja taidot arvioi asianomaisen opintojakson opettaja

  • numeroin (4 – 10)
  • käyttämällä merkintää (S = suoritettu, T = täydennettävä,  H = hylätty, K = keskeytetty)

   

  Opiskelija voi täydentää opintojaksoa, josta on merkintä T, seuraavan periodin aikana. Jos opiskelija ei saa määräajassa täydennystä tehtyä, arviointi T muuttuu K-merkinnäksi. Opintojakson keskeytystä (K) ja muun valinnaisen opintojakson hylättyä arvosanaa (H) ei lasketa opiskelijan kokonaiskurssimäärään.

  Myös opiskelijan muussa oppilaitoksessa suorittamat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen voidaan hakemuksesta hyväksyä lukion suoritukseksi. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava. Opiskelijalla on oikeus saada etukäteen tietoonsa päätös opintojen hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista arviointiperusteista.

  Mikäli opiskelija jättää arviointikokeessa vastauksena tyhjän paperin, tulee opintojaksosta automaattisesti keskeyttämismerkintä (K), eikä arviointikoetta voi suorittaa uudelleen uusintakoepäivänä. Saadakseen arvosanan kyseisestä opintojaksosta tulee opiskelijan osallistua opintojaksolle uudelleen.

 • Läsnäolo oppitunneilla

  Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. (Lukiolaki 714/2018 30 §)

  Myöhästymisten ja poissaolojen seuraamisen tärkein tavoite on tukea opiskelijan lukionkäyntiä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa. Ajoissa oppitunneille saapuminen ja säännöllinen koulunkäynti osoittavat vastuuntuntoista asennetta opiskeluun.

  Mikäli opiskelijalla on oppitunnilta myöhästymiseensä pätevä syy, hän voi mennä tunnille myöhästyneenä opetusta häiritsemättä ja ilmoittaa syyn opettajalle oppitunnin päätyttyä. Opettajalla on oikeus olla päästämättä myöhässä olevaa opiskelijaa luokkaan esim. kielten kuuntelun tai esitysten aikana.

  Sairauden vuoksi opiskelijalla on lupa olla poissa. Poissaolon syystä on aina annettava selvitys lukion Wilmassa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan huoltaja varmentaa selvityksen. Poissaolot vaikuttavat opiskelijan jatkuvan näytön arviointiin. Poissaolojen perusteella opettaja voi jättää opintojakson arvioimatta.

  Opiskelijan velvollisuus on selvittää poissaoloaikana kertyneet koulutehtävät pääsääntöisesti opiskelutovereiltaan välittömästi poissaolon jälkeen.

  Jos opiskelija on oppituntien aikana koulun edustustehtävissä tai muissa koulun määräämissä tehtävissä, on hänen sovittava asiasta etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

  Lukiolaki määrää, että poissaoloon lukiosta tulee pyytää lupa.

  Opiskelija/huoltaja voi pätevän syyn nojalla anoa etukäteen lupaa koulusta poissa olemiseen

  • yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
  • enintään kolmeksi (1-3) päiväksi ryhmänohjaajalta
  • yli kolmeksi päiväksi rehtorilta tai apulaisrehtorilta.

  Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan opintomenestyksen perusteella ja se on aina haettava hyvissä ajoin ennen poissaoloa.

   

  Tukiopetus

  Tukiopetuksella autetaan opiskelijaa tilapäisissä vaikeuksissa (esim. jos sairauspoissaolo on aiheuttanut opiskelussa vaikeuksia). Tukiopetusta annetaan joko opiskelijan pyynnöstä tai opettajan esityksestä.

   

  Arviointiviikko

  Jokaisen periodin lopussa on arviointiviikko, jolloin on kokeet opiskelluista opintojaksoista. Arviointiviikon pituus on 7 koulupäivää. Kiertotuntien koepäivät ilmoitetaan lukuvuoden alussa tapahtumakalenterissa.

  Koepäivänä kertaustuokio, koe ja kokeen palautetuokio järjestetään klo 8-13. Opettaja ilmoittaa koepäivän tarkemman aikataulun. Kokeesta voi poistua aikaisintaan tunnin kuluttua. Niissä oppiaineissa ja opintojaksoissa, joissa ei ole koetta, pidetään koepäivänä oppitunnit 2 x 75 minuuttia. Opettaja palauttaa kokeet arvioinnin valmistuttua joko sähköisesti tai paperisena. Opintojakson arviointi näkyy Wilmassa seuraavan periodin alkupuolella kalenterissa ilmoitettuna päivänä. Kaksoistutkintolaiset voivat hakea paperiset kurssikokeet opintojakson opettajalta opettajan ilmoittamana ajankohtana tai sen jälkeen apulaisrehtorilta.

  Erityisen tuen tarpeesta riippuen opiskelijan on mahdollista saada kokeessa mm. lisäaikaa, osittain tai kokonaan muu kuin kirjallinen koenäyttö, käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa. Järjestelyt ovat vähintään samat kuin mitä ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista.

  Kokeiden säilyttäminen: Opiskelijan on säilytettävä kokeet tallessa koko lukioajan.

   

  Poissaolo opintojakson kokeesta

  Jos opiskelija sairauden tai muun pakottavan syyn takia joutuu olemaan pois opintojakson kokeesta, opiskelijan velvollisuus on ottaa yhteyttä välittömästi kyseisen aineen opettajaan ja sopia koejärjestelyistä.

  Loman tai harrastusten takia arviointiviikolla kokeesta poissaoleville ei järjestetä ylimääräistä koetta.

  Kokeesta poissaolon selvittämiseen tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai huoltajien antama kirjallinen selvitys, joka vaaditaan myös 18 vuotta täyttäneeltä.

   

  Hylätyn arvosanan korottaminen

  Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakuulusteluun, jos hän on saanut jaksoarvioinnin opintojaksoarvosanaksi 4 (= hylätty).

  Jos opiskelija saa oppiaineen opintojaksosta hylätyn arvosanan, suositellaan opintojakson uudelleen käymistä.

  Opiskelija voi yrittää hylätyn opintojaksoarvosanan korottamista yhdessä uusintakuulustelussa kahden seuraavan uusintakuulustelukerran aikana. Uusintakuulusteluja järjestetään lukuvuoden aikana viisi kertaa. Uusintakuulustelujen päivämäärät, ajat ja paikat ilmoitetaan kalenterissa.

  Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen:

  Lähetä opintojakson opettajalle viesti Wilmassa kalenterissa ilmoitettuun päivään mennessä.
  Otsikoi viesti seuraavasti: Uusintakoe, uusintakokeen päivä, opintojakson koodi.

  Opettajan ei tarvitse hyväksyä myöhässä lähetettyjä ilmoittautumisia.

  Ilmoittautuminen on sitova ja merkitsee uusintamahdollisuuden käyttämistä, vaikka opiskelija ei saapuisikaan uusintakuulusteluun. Jos opiskelija pystyy esittämään hyväksyttävän syyn, esimerkiksi lääkärintodistuksella, uusintamahdollisuus säilyy.

  Jos uusintakoekin hylätään, on kyseinen opintojakso suoritettava kokonaan uudelleen opetukseen osallistumalla, mikäli opintojaksosta halutaan hyväksytty suoritus.

  Yhdellä uusintakuulustelukerralla voi uusia korkeintaan kahden opintojakson koetta.

   

  Hyväksytyn arvosanan korottaminen

  Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista osallistumalla uudelleen opintojakson opetukseen tai suorittamalla opintojakso itsenäisesti tai osallistumalla kerran lukuvuodessa järjestettävään korotuskuulusteluun. Korotuskuulustelussa voi yrittää vain saman lukuvuoden aikana suoritetun yhden opintojakson hyväksytyn arvosanan korotusta. Viimeisen periodin aikana suoritetun opintojakson hyväksyttyä arvosanaa voi kuitenkin korottaa seuraavan lukuvuoden korotuskuulustelussa. Opintojaksojen suorituksista parempi arvosana jää voimaan.

   

  Opintojakson suorittaminen uudelleen

  Opiskelija voi suorittaa sekä hylätyn että hyväksytyn opintojakson uudelleen osallistumalla opetukseen, kun opintojakso on tarjolla myöhemmin. Jos opintojaksolle pyrkii enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, ensimmäistä kertaa opintojakson aloittavat ovat etusijalla.

   

  Maksuttomat opiskeluvälineet ja sähköisten yhteyksien käyttö

  Lukio-opiskelussa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet ja -aineet ovat oppivelvollisuuden piirissä olevalle opiskelijalle maksuttomia.

  Ylioppilastutkinnon edellyttämät viisi yo-koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusimiset ovat oppivelvollisuuden piirissä olevalle opiskelijalle maksuttomia. Jos opiskelija osallistuu useampaan kuin viiteen yo-kokeeseen, maksu peritään ylimääräisten kokeiden osalta.

  Maksuttomia eivät ole opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

  Opintoja täydentävästä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista ja tapahtumista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

  Useilla opintojaksoilla käytetään oppikirjana digikirjaa. Lisäksi arviointikokeita tehdään sähköisesti tietokoneella. Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat saavat koululta käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jota käytetään opiskelussa koulupäivän aikana ja arviointiviikolla. Kone kannattaa aina ladata valmiiksi koulupäivää varten ja kuljettaa myös tietokoneen laturia mukana koulussa.

  Kajaanin lukiolla on käytössä www-liittymä Wilma, jota käyttävät opiskelijat, opettajat, huoltajat ja muu henkilökunta. Wilman kautta merkitään arvosanoja, valitaan opintoja, annetaan palautetta, syötetään poissaoloja ja viestitään muiden kanssa.

  Kajaanin lukion Wilmaan on linkki lukion internet-sivulta. Wilmaan kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen avautuu jokaiselle oma etusivu, jonka yläreunassa on pikalinkit eri toimintoihin. Lisäksi etusivulla näkyvät lukemattomat viestit, ajankohtaiset tiedotteet sekä kurssit, joita opiskelet kyseissä periodissa. Oikeassa reunassa on kyseisen päivän työjärjestys, jota klikkaamalla avautuu kuluvan viikon työjärjestys.

  Wilman toiminnot:

  • Etusivulla on lista kuluvan jakson opintojaksoista sekä niiden viimeisimmät kotitehtävät, mikäli opettaja on ne Wilmaan merkinnyt.
  • Viestit-osiossa voit lähettää viestejä opettajille samaan tapaan kuin sähköpostissa.
  • Työjärjestys-osiossa näet työjärjestyksesi periodeittain.
  • Kokeet-osiossa on lista niistä tulevista kokeista, jotka opettajat ovat merkinneet Wilmaan. Opettaja on voinut merkitä sinne myös koealueen sekä mahdolliset lisätiedot. Etusivulla näkyvät myös seuraavan 10 päivän aikana olevat kokeet, jotka on merkitty Wilmaan.
  • Suoritukset-osiosta näet kurssien arvosanat.
  • Poissaolot-osiossa näet selvittämättömät poissaolosi. Välilehdellä Tarkastele poissaoloja näet yhteenvedon siihen asti kertyneistä poissaoloistasi jaksoittain.
  • Kurssitarjotin-osiossa voit tarkastella kurssivalintojasi.
  • Tiedotteet-sivulla on tärkeitä, opiskeluun liittyviä tiedotteita. Huomaa, että uusista tiedotteista ei tule ilmoitusta kuten viesteistä, jos käytät Wilman älypuhelinsovellusta. Käy siis katsomassa tiedotteet säännöllisesti myös puhelimella.
  • Opettajat-kohdasta näet opettajaluettelon ja koulun muun henkilökunnan. Nimeä klikkaamalla avautuu kyseisen opettajan työjärjestys ja kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin.
  • Lomakkeet- kohdasta löydät mm. oman yo-tutkintosuunnitelmasi.

  Opintojen sujumisen kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelija seuraa päivittäin oman Wilma-sivustonsa tietoja.

   

  Vilppi

  Mi­kä­li opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy opintojakson arviointiin liit­ty­väs­sä ko­kees­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hän saa lukiolain mukaan rehtorilta kirjallisen varoituksen. Lisäksi hä­nen suo­ri­tuk­sen­sa keskeytyy ja hän jou­tuu käy­mään ky­sei­sen opintojakson uu­del­leen.

  Sa­moin me­ne­tel­lään, jos jo­kin opintojaksoon liit­ty­vä, ar­vi­oi­ta­va ja arvo­sa­naan vai­kut­ta­va suo­ri­tus osoit­tau­tuu pla­gi­aa­tik­si.

  Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan toi­sen hen­ki­lön ide­oi­den, tie­to­jen, kie­len tai kir­joi­tuk­sen käyt­töä sil­loin, kun se teh­dään il­man alku­pe­räi­sen läh­teen asi­an­mu­kais­ta il­moit­ta­mis­ta. Pla­gi­aat­ti on siis kir­jal­li­nen tai tai­teel­li­nen var­kaus, sel­lai­seen pe­rus­tu­va teos tai sen osa (Suo­men kie­len pe­rus­sana­kir­ja).

   

  Yhteydenotto opettajiin

  Opettajat ovat tavoitettavissa B-osan työhuoneista ja heihin voi olla yhteydessä Wilman kautta. Viestejä/tehtäväpalautuksia yms. voi jättää postilokeroihin.

   

  Tiedottaminen opiskelijoille

  Opiskelijoita koskevat tärkeät ajankohtaiset tiedotteet löytyvät lukion Wilman tiedotteista.

 • Ylioppilastutkinto

  Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkinto voidaan suorittaa yhdellä kerralla, joko keväällä tai syksyllä, tai hajautetusti korkeintaan kolmena peräkkäisenä suorituskertana. Mikäli tutkintoa ei ole suoritettu mainitussa ajassa, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.

  Osallistumisoikeus ylioppilastutkintoon on ammatillisen tutkinnon perusteella, jos ammatillinen tutkinto on edellyttänyt vähintään kahden ja puolen vuoden opintoja. Ammatillista tutkintoa suorittava henkilö voi osallistua ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Opiskelija voi osallistua tutkintoon aikaisintaan suoritettuaan vähintään 90 osaamispistettä vastaavan osaamisen. (Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä 672/2005, 4 a §)

   

  Tutkinnon rakenne

  Keväällä 2022 tai myöhemmin ylioppilastutkinnon aloittavat:

  Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään viisi (5) koetta:

  • kaikille pakollisena kokeena
   • äidinkieli ja kirjallisuus
  •  kolme muuta koetta valitaan ryhmästä
   • toinen kotimainen kieli
   • vieras kieli
   • matematiikka
   • reaaliaineissa järjestettävä koe
  • viidennen kokeen kokelas valitsee itse

   

  Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee suorittaa vaativampi (pitkän oppimäärän) koe.

   

  Ilmoittautuminen

  Ylioppilastutkintoon ilmoittaudutaan kirjallisesti kansliaan.

  Ylioppilastutkinto on maksuttomaan koulutukseen oikeutetulle opiskelijalle maksuton ensimmäisen viiden kokeen osalta. Muiden osalta ylioppilastutkinto on maksullinen ja opiskelijan on suoritettava ns. perusmaksu ja kustakin kokeesta erillinen koemaksunsa. Ylioppilastutkintolautakunta vahvistaa tutkintomaksut vuosittain.

  Vieraskieliset kokelaat

  Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin suomi (väestörekisteritieto), kokelaalla on mahdollisuus osallistua suomi toisena kielenä -kokeeseen äidinkielen kokeen sijaan.

  Erityisjärjestelyt ylioppilaskokeessa

  Jos opiskelija on lukioaikanaan tarvinnut erityisjärjestelyjä kokeissa jonkin sairauden (esim. mielenterveyshäiriöt), vamman (esim. kuulo- tai näkövamma) tai luku- ja kirjoitushäiriön takia, hänellä on mahdollisuus hakea erityisjärjestelyjä myös ylioppilastutkinnon kokeisiin ylioppilastutkintolautakunnalta. Erityisjärjestelyjä ovat mm. pidennetty koeaika, isokirjaimiset tehtävät, vapautus kuullunymmärtämiskokeesta ja teknisen avustajan käyttäminen.

  Erityisjärjestelyjä tulee hakea hyvissä ajoin ennen kirjoituksiin ilmoittautumista. Mikäli tarvitset erityisjärjestelyjä, keskustele opettajasi kanssa ja ota yhteys rehtoriin jo lukio-opintojen alussa.

  Ylioppilaskokeiden arvostelu

  Kokeet tarkastaa ja arvostelee alustavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti ylioppilastutkintolautakunta.

  Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat: laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0).

  Jos kokelaan äidinkieli on muu kuin millä hän suorittaa tutkinnon tai, jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin muu erityisen painava peruste, voi lautakunta ottaa tämän arvostelussa huomioon.

  Hylätty koe saadaan uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Jollei tutkintoa ole mainitussa ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.

  Hyväksytty koe saadaan uusia niin monta kertaa kuin halutaan ilman aikarajoitusta. Tutkinnon suorittanut voi uusia hylättyä koetta rajoituksetta. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää.

  Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut pakolliset kokeet ja jolle annetaan ammatillisten opintojen päättötodistus, annetaan ylioppilastutkintotodistus.

  Tarkat eri oppiaineiden ylioppilastutkintokokeiden suoritusohjeet ja päivämäärätiedot löytyvät jaettavista oppaista.

  Lisätietoja ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta.

   

  Oppiaineen päättöarvosanan korotustentit

  Opiskelijalle annetaan mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen päättöarvosanan korotustenttiin. Mikäli opiskelija osoittaa tässä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin opintojaksojen arvioinnissa määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, korotetaan arvosanaa. Mitä paremmasta arvosanasta on kysymys, sitä selkeämpi näyttö osaamisesta on annettava, jotta arvosana nousisi.

   

   Ylioppilaskirjoituksiin liittyvät infotilaisuudet pidetään seuraavasti:

  • syksyn 2023 kirjoitukset: to 24.8.2023 klo 14.30
  • pakollinen boottauspiste syksyn yo-tutkintoon osallistuville: ma 28.8. – pe 1.9.2023
  • kevään 2024 kirjoitukset: to 9.11.2023 klo 14.30 ja ma 15.1.2024 klo 14.30
  • pakollinen boottauspiste kevään yo-tutkintoon osallistuville: ma 19.2. – pe 23.2.2024
  • syksyn 2024 kirjoitukset: to 18.4.2024 klo 14.30
 • 1. Järjestyssäännön tavoite

  Järjestyssäännöillä edistetään Kajaanin lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä ja Kajaanin lukion työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa.  Järjestyssääntö koskee sekä nuorisoasteen että aikuislinjan lukiokoulutusta, ja se on osa toimintajärjestelmää. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on vahvistanut järjestyssäännön 17.5.2018.

   

  2. Järjestyssäännön voimassaolo ja noudattaminen

  Opiskelijan on noudatettava lukion järjestyssääntöä sekä henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

  Järjestyssääntö on voimassa koulutyöhön kuuluvassa opetuksessa, lukion tiloissa ja tilaisuuksissa, opinto-, kilpailu- ja esiintymismatkoilla, tutustumiskäynneillä, lukion ulkoalueilla sekä erikseen työsuunnitelmassa mainituissa koulun toimintaan liittyvissä olosuhteissa.

  Opiskelijan on käyttäydyttävä moitteettomasti sekä turvattava ja edistettävä työrauhaa.

  Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat siitä, että koulurakennus, luokat ja ympäristö säilyvät turvallisina, siisteinä ja viihtyisinä. Jokainen noudattaa jätehuollosta annettuja ohjeita.

  Opiskelijoiden on oltava oppitunnin alkaessa opetuspaikassa tehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukanaan. Oppitunneille ja kokeisiin saavutaan myöhästymättä.

   

  3. Turvallisuus ja yleinen järjestys

  Lukion tiloissa ja ulkoalueilla liikutaan rauhallisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään vain niille varatuille paikoille. Äkillisen vaaratilanteen sattuessa on tärkeää, että poistumistiet ja kulkuväylät ovat esteettömiä.

  Opiskelijan tulee käsitellä lukion omaisuutta huolellisesti. Opiskelijan on korvattava omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain (412 / 74) mukaisesti.

  Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

  Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia. Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.

  Tietokonelaitteistot, -ohjelmistot ja langaton verkko ovat tärkeä osa opetusvälineistöä. Ohjelmistojen asennuksia sekä niiden muutoksia saa suorittaa vain tietohallinnon luvalla. Langattoman verkon käytössä tulee noudattaa tietohallinnon antamia ohjeita. Laitteistoissa havaituista toimintahäiriöistä on ilmoitettava henkilökunnan jäsenelle tai tietohallinnon tukeen.

  Kajaanin lukion tiloissa on tallentava kameravalvontajärjestelmä.

   

  4. Tupakointi, alkoholi, huumeet ja turvallisuutta vaarantavat esineet ja aineet

  Tupakkatuotteiden hallussapito, tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty lukion tiloissa, lukion ulkopuolella järjestetyissä koulun tilaisuuksissa sekä lukion ulkoalueilla ja sen välittömässä läheisyydessä.

  Alkoholin, huumeiden ja huumaavasti vaikuttavien aineiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen lukion alueella ja sen tilaisuuksissa on kielletty. Huumeiden hallussapidosta ja käyttämisestä ilmoitetaan aina poliisiviranomaiselle.

  Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana niin oppilaitosalueella kuin työsuunnitelman mukaisissa oppilaitosalueen ulkopuolisissa tapahtumissa tarkastaa opiskelijat tavarat ja ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine siten, kuin lukiolaissa säädetään. Laki säätää myös haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttamisesta ja hävittämisestä sekä haltuunoton ja tarkastamisen kirjaamisesta.

   

  5. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  Jokainen Kajaanin lukion opiskelija ja henkilökunnan jäsen on sitoutunut käyttäytymään tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimusten mukaisesti. Syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen on kielletty. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja jokainen on tasavertainen riippumatta sukupuolesta, kielellisestä tai kulttuurisesta asemasta. Epäasiallisesta käytöksestä tulee ilmoittaa rehtorille tai henkilökunnan jäsenelle.

   

  6. Sitoumus

  Opiskelija allekirjoittaa lukioon tultuaan sitoumuksen järjestyssääntöjen noudattamisesta.

   

  7. Rangaistukset

  Toistuvista laiminlyönneistä ja rikkomuksista seuraa:

  • opiskelijan puhuttelu
  • häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai lukion järjestämästä tilaisuudesta
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen
  • rikosoikeudellisissa tilanteissa ilmoitus poliisiviranomaiselle.

   

  Kajaanin lukion järjestyssäännöt pohjautuvat Kajaanin kaupungin yleiseen järjestyssääntöön sekä kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön.

 • Lukio-opiskelussa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet ja -aineet ovat oppivelvollisuuden piirissä olevalle opiskelijalle maksuttomia. Saat opintojaksoilla käytettävät oppimateriaalit opintojakson opettajalta joko paperikirjoina tai digikirjoina. Muut opiskelijat hankkivat oppimateriaalit itse.

  Maksuttomia eivät ole opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

  Opintoja täydentävästä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista ja tapahtumista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

  Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat saavat omalta koulultaan käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jota käytetään opiskelussa koulupäivän aikana ja arviointiviikolla. Kone kannattaa aina ladata valmiiksi koulupäivää varten ja kuljettaa myös tietokoneen laturia mukana koulussa.

  Kajaanin lukion oppimateriaalit 2023-2024