Hyppää sisältöön

Opinto-opas vuonna 2021 tai sen jälkeen opintonsa aloittaville

 • KAJAANIN LUKIO

  Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

  toimisto@kajaaninlukio.fi

  sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

   

  Vs. rehtori Kaisa Polvinen, 044 710 1204

  Apulaisrehtori Saara Kupiainen, 044 797 0827

  Toimistosihteeri Sirpa Haataja, 044 797 0822

   

  Opinto-ohjaaja Anne Parkkari, 044 710 1205

  Opinto-ohjaaja Anna Leinonen,  044 710 0320

  Opinto-ohjaaja Sari Aho, 040 158 0448

  Kuraattori Leena Haataja, 044 710 0814

  Yhteisöohjaaja Minna Heiskanen, 040 188 4372

   

  Opetushenkilöstön tiedot löytyvät nettisivun Yhteystiedot-kohdasta

   

  Terveydenhoitaja Marianne Jokelainen, 044 797 4897

  puhelintunti klo 7.30-8.00 ja klo 12.00-13.00

  etunimi.sukunimi@kainuu.fi

   

  Nuorisopsykologi Anna-Leena Malinen, 044 797 5230

  etunimi.sukunimi@kainuu.fi

   

  foX MAMSELLI opiskelijaravintolan palveluvastaava Terttu Puuronen, 044 714 7635

   

  Aineryhmien vetäjät 2023–2024

  • Äidinkieli: Anne-Marie Juntunen
  • Englanti: Marja-Leena Anttila
  • Muut kielet (RU, RA, SA, VA, ESP): Antti Rinta-Filppula
  • Matemaattiset aineet (MA, FY, KE): Kai Nurmi
  • Reaaliaineet (HI, YH, UE, UO, ET, FI, PS, BI, GE): Anna-Kaisa Rautiainen
  • Liikunta, terveystieto: Pekka Loikkanen
  • Opinto-ohjaus: Anna Leinonen
 • Työ- ja loma-ajat, jaksot ja koeviikot 2023-2024

  Syyslukukausi: ke 9.8. – pe 22.12.2023
  Syysloma: vko 42, 16. – 22.10.2023

  Itsenäisyyspäivä: ke 6.12.2023
  Joululoma: la 23.12.2023 – su 7.1.2024

  Kevätlukukausi: ma 8.1. – la 1.6.2024
  Talviloma: vko 10, 4. – 10.3.2024
  Pääsiäinen: pe 29.3. – ma 1.4.2024

  Vappu: ke 1.5.2024

  Helatorstai ja vapaapäivä: to 9.5. – 10.5.2024

  Syksyn ylioppilasjuhla: ti 5.12.2023

  Kevään ylioppilasjuhla: la 1.6.2024

  Periodit

  1. periodi     ke 9.8.–pe 29.9.2023
  2. periodi    ma 2.10.–ti 28.11.2023
  3. periodi    ke 29.11.2023–pe 2.2.2024
  4. periodi    ma 5.2.–pe 5.4.2024
  5. periodi    ma 8.4.–la 1.6.2024

   

  Kiertotuntikaavio

  tuntiMATIKETOPE
  1. klo 8.001726
  2. klo 9.3026517
  3. klo 11.0043743
  4. klo 13.0051654
  5. klo 14.3082388

   

  Päivittäinen työaika, ruokailutauko ja erityisruokavaliot

  Päivittäinen aikataulu
  1. tuntiklo 8.00-9.15
  2. tuntiklo 9.30-10.45
  Ruokailu Aklo 10.45-11.30
  3. tuntiklo 11.30-12.45
  Ruokailu Bklo 11.15-11.45
  3. tuntiklo 11.00-11.15 ja klo 11.45-12.45
  Ruokailu Cklo 11.30-12.00
  3. tuntiklo 11.00-11.30 ja klo 12.00-12.45
  Ruokailu Dklo 11.45-12.15
  3. tuntiklo 11.00-11.45 ja 12.15-12.45
  Ruokailu Eklo 12.15-12.45
  3. tunti klo 11.00-12.15
  4. tuntiklo 13.00-14.15
  5. tuntiklo 14.30-15.45

   

  Ruokailuvuoroaikataulu on Wilman tiedotteissa ennen periodin alkamista.

  Vuorikadun opiskelijaravintola on avoinna klo 10.30 – 12.30, koeviikon aikana klo 10.00 – 12.15.

  Erityisruokavaliot

  Jos tarvitset erityisruokavaliota, toimita ruokailua varten Ilmoitus erityisruokavaliosta -lomake foX MAMSELLIIN. Tulostettava ilmoitus erityisruokavaliosta -lomake

  Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Hakemusta ei tarvita kasvisruokavaliosta, koska se on vaihtoehtona linjastossa. Vegaanisesta ruokavaliosta tarvitaan ilmoitus, koska se on usein tarjolla erityisruokavaliopisteessä.

  Jatkavien opiskelijoiden entiset ilmoitukset ovat voimassa.

  Lukuvuosikalenteri

  Kajaanin lukion lukuvuosikalenterista löytyvät koulun tapahtumien ajankohdat, arviointiviikkojen ajat, eri kiertotuntien koepäivät, arviointien antopäivät, uusintakoepäivät ja niihin ilmoittautumispäivät. Sähköinen kalenteri löytyy koulun nettisivulta.

 • Opinto-ohjaus

  Opiskelija saa lukiossa ohjausta opiskelunsa ja oppimisensa tueksi. Ohjaus auttaa opiskelijoita suunnittelemaan opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelun eri vaiheissa sekä auttaa ylioppilastutkintoa, jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa.

  Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja eri aineiden opettajat sekä hyvinvointiryhmä.

  Opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti B-siiven 2. kerroksen työhuoneista. Ajan opinto-ohjaajalle voi varata esim. wilmaviestillä.

  Opinto-ohjaaja keskustelee kaikkien ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa lukuvuoden aikana. Näihin tapaamisiin opinto-ohjaajasi ilmoittaa ajan etukäteen. Opinto-ohjaaja auttaa opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisessa ja päivittämisessä.

  Toisen vuosikurssin opiskelijoiden olisi hyvä käydä viimeistään 2.vsk:n kevätlukukaudella ohjauskeskustelussa, jossa tarkistetaan opintojen eteneminen ja suunnitellaan viimeisen vuoden opiskelua sekä ylioppilastutkinnon suorittamisaikataulua.

  Abien jatko-opinto- ja urasuunnitelmat sekä päättötodistuksen saamisen edellytykset ovat sisältönä abivuoden ohjauskeskustelussa.

  2.-4.vsk:n opiskelija varaa itse ajan omalle opinto-ohjaajalleen. Opinto-ohjaaja voi myös laittaa ohjausajan opiskelijalle wilmaviestillä tarpeen mukaan.

   

  Ryhmänohjaus

  Ryhmänohjauksessa opastetaan lukiotyöskentelyyn ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään (roporyhmään), joka kokoontuu lukion kalenteriin merkittyihin ryhmänohjaustuokioihin. Ne ovat osa pakollista opinto-ohjauksen opintoja.

  Ryhmänohjaaja toimii oman ryhmänsä lähiohjaajana. Ryhmänohjaaja haastattelee omat ohjattavansa lukuvuosittain.

  23-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • 23A, Pekka Loikkanen, Anna Leinonen, A305
  • 23B, Kai Nurmi, Anne Parkkari, C210
  • 23C, Sanna Vahla, Sari Aho, A206
  • 23D, Mari Tuikka-Kyllönen, Anna Leinonen, C212
  • 23E, Antti Rinta-Filppula, Anne Parkkari, C413
  • 23F, Veli-Pekka Leivo, Sari Aho, A109

  22-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • 22A, Liisa Lehtinen, Anna Leinonen, C310
  • 22B, Hannu Backman, Anne Parkkari, C213
  • 22C, Markku Nissinen, Sari Aho, C211
  • 22D, Krista Mettala, Anna Leinonen, C412
  • 22E, Anna-Kaisa Rautiainen, Anne Parkkari, C311
  • 22F, Anne Vainio, Sari Aho, C312

  21-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • 21A, Johanna Heikkilä, Anna Leinonen, A304
  • 21B, Ritva Romppanen, Anne Parkkari, A110
  • 21C, Mira Heikkinen, Anne Parkkari, C416
  • 21D, Tuula Lankinen, Sari Aho, C411
  • 21E, Jaana Toivanen, Sari Aho, C115
  • 21F, Leena Rimpiläinen, Anna Leinonen, C313

  20-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • ­­­­­­­­­­­­­­­20AB, Tanja Partanen ja Anne Parkkari, A405, oma opo jatkaa

   

  Erityinen tuki

  Opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi haasteita suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksia, matemaattisia tai tarkkaavaisuuden vaikeuksia, sairaus, vamma tai elämäntilanne. Tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa sekä edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirtymiseen.

  Tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa sekä opintojen aikana. Opettajat arvioivat tuen tarvetta ja suunnittelevat sen toteutusta yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan sekä tarpeellisten asiantuntijoiden kanssa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi myös perustua perusopetuksesta siirrettävään koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömään tietoon (Perusopetuslaki 628/1998, 40 §) tai esimerkiksi alkuseulontoihin. Tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (Lukiolaki 714/2018, 28 § 2 mom.). Tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan opintojen aikana ja tukitoimia tarkastetaan tarpeen muuttuessa.

  Oppimisen tukea voivat olla esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja muut pedagogiset ratkaisut, yksilökohtainen opinto-ohjaus ja opintojen valintamahdollisuuksien hyödyntäminen.

  Erityisopetus on erityisopettajan antamaa opetusta. Se voidaan toteuttaa esim. pienryhmäopetuksena tai yksilötukena. Erityisopettaja voi myös konsultoida aineenopettajia ja auttaa heitä tukemaan opiskelijan oppimista osana normaalia opetusryhmää.

  • Oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaan oppivelvollisia ovat pääasiassa vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet
  • Oppivelvollisuus päättyy, kun oppivelvollinen täyttää 18 vuotta tai kun oppivelvollinen on ennen tätä suorittanut lukio- tai ammatillisen tutkinnon
  • Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja.
  • Samassa opetusryhmässä voi olla eri vuositason opiskelijoita.
  • Kouluvuosi jaetaan viiteen periodiin, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Periodin pituus on noin seitsemän viikkoa ja se päättyy aina arviointiviikkoon.
  • Jokaisessa periodissa suoritetaan eri oppiaineista erillisiä 1-4 opintopisteen laajuisia opintojaksoja. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Kahden opintopisteen opintojakso (esim. terveystieto, TE01) on kestoltaan noin 18-20 oppituntia + tarpeellinen määrä opiskelijan omatoimista työskentelyä.
  • Opintojakso koostuu yhden tai useamman oppiaineen moduuleista (esim. RUB1+RUB2).
  • Opintotarjotin on lukion tarjoamien pakollisten ja valinnaisten opintojen valikko, josta opiskelija valitsee suoritettavat opintojaksot eri jaksoihin.
  • Osa oppiaineista on hajautettu kahteen periodiin, esim. RUB1+RUB2, MAA3, opinto-ohjaus ja liikunta sekä osa kuvataiteen ja musiikin opintojaksoista.
  • Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa laajuuden ja valitsee eri periodeihin opintojaksot opintotarjottimelta. Valintojen toteutumisen rajoituksina voivat olla lukion tarjonta ja ryhmäkoot sekä opintojaksojen suoritusjärjestysehdot eri oppiaineissa. 1.vsk:n opinto-ohjelma laaditaan valmiiksi 9.-luokan ainevalintakortin pohjalta ja sitä on mahdollista lukuvuoden alussa/aikana muuttaa oman opinto-ohjaajan kanssa.
  • Opiskelijan on suoritettava lukioaikana vähintään 150 opintopistettä. Opiskelijan suositellaan suunnittelevan opinto-ohjelmansa kolmen vuoden opiskelua varten, mutta opiskeluaika voi vaihdella kahdesta neljään vuoteen. Poikkeavasta opiskeluajasta on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus.
  • Sopiva opintopistemäärä kolmen vuoden opiskelijalla jakautuu seuraavasti:
   • 1.vuosi, 60-> opintopistettä
   • 2.vuosi, 60-> opintopistettä
   • 3.vuosi, 30 opintopistettä
  • Lukuvuosittaiselle opintojaksojen määrälle ei ole ylärajaa, ei myöskään koko lukioaikana suoritettavien opintopisteiden määrälle.
  • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto joko kerralla tai korkeintaan kolmelle peräkkäiselle kerralle hajautettuna.

  Opiskelijalla itsellään on vastuu tekemistään valinnoista sekä niiden suorittamisesta suunnitellun aikataulun mukaan.

  Opintopistekertymät perioideittain
  3 vuoden ohjelma1. periodi2. periodi3. periodi4. periodi5. periodi
  1. vuosi10 – 1222 – 2634 – 4048 – 5262 – 66
  2. vuosi74 – 7886 – 9098 – 102112 – 114124 – 126
  3. vuosi130 – 132138 – 142150 –
  3,5 vuoden ohjelma1. periodi2.periodi3. periodi4. periodi5. periodi
  1. vuosi10 – 1218 – 2228 – 3438 – 4448 – 54
  2. vuosi58 – 6468 – 7478 – 8488 – 9498 – 106
  3. vuosi108 – 116118 – 126128 – 136140– 146
  4. vuosi150 –
  4 vuoden ohjelma1. periodi2. periodi3. periodi4. periodi5. periodi
  1. vuosi8 – 1016 – 2024 – 3232 – 3640 – 44
  2. vuosi48 – 52 56 – 6064 – 6872 – 7680 – 84
  3. vuosi90 – 94100 – 104110 – 114122 – 126
  4. vuosi130 – 132138 – 142150 –

   

  Lukio-opinnot

  Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, valinnaisista valtakunnallisista ja muista valinnaisista opinnoista.

  • Pakollisten opintojen määrä on 94-102 opintopistettä riippuen matematiikan valinnasta. Pakollisissa opinnoissa on valtakunnallisesti määritellyt yhteiset tavoitteet ja sisällöt.
  • Valtakunnalliset valinnaiset opinnot ovat opiskelijalle valinnaisia, pakollisiin opintoihin liittyviä opintoja, jotka syventävät eri oppiaineiden tietoja ja taitoja. Ne ovat valtakunnallisia eli kaikissa Suomen lukioissa samansisältöisiä. Näitä on lukion aikana opiskeltava vähintään 20 opintopistettä.
  • Muut valinnaiset opinnot ovat koulukohtaisia. Ne voivat olla yhden tai useamman oppiaineen opintojaksoja tai esim.  muiden oppilaitosten/yhteistyötahojen tarjoamia opintoja.

  Opiskelijan oppimäärä aineessa muodostuu sen mukaan, mitkä oppiaineen opintojaksot opiskelija on valinnut ja suorittanut.

  Suoritettuja (= arvioituja) opintojaksoja ei voi jälkikäteen poistaa aineen oppimäärästä.

  Koko lukion oppimäärä on suoritettu, kun opiskelijalla on suoritettuina:

  • kaikki pakolliset opinnot
   • vähintään 94 opintopistettä (lyhyen matematiikan valinneet)
   • vähintään 102 opintopistettä (pitkän matematiikan valinneet)
  • valtakunnalliset valinnaiset opinnot
   • vähintään 20 opintopistettä
  • muut valinnalliset opinnot (määrää ei ole rajoitettu)
  • yhteensä vähintään 150 opintopistettä

  Musiikkilinjan opiskelijoilla huojennukset vaikuttavat kaikille pakollisten opintojen suoritusmäärään.

  Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan yksilöllisesti sisällyttäen opintoihinsa valinnaisia valtakunnallisia ja muita valinnaisia opintoja. Suuntautuminen on hyödyllistä jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten kannalta.

   

  Kajaanin lukion tuntijako 2021 alkaen

   

  Opinto-ohjelman suunnitteleminen ja tarkistaminen

  Opiskelija valitsee lukuvuoden aikana opiskelemansa opintojaksot opintotarjottimesta, jossa näkyvät kyseisenä lukuvuonna tarjolla olevat opintojaksot. Hän etenee omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelun etenemistä. Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään kahdeksan opintopisteen suorittamista jokaisessa periodissa.

  Lukion suorittamiseen voi käyttää korkeintaan neljä vuotta. Poikkeavan opintoajan hakemus ja suunnitelma 3,5–4 vuoden opiskelusta tehdään oman opinto-ohjaajan kanssa. Poikkeavan opintoajan kaavakkeeseen vaaditaan perustelu pidennettyyn opiskeluaikaan sekä huoltajan allekirjoitus. Luvan pidennettyyn opintoaikaan myöntää rehtori.

  Opiskelija voi lukuvuoden aikana tarkistaa opinto-ohjelmaansa ja tehdä siihen muutoksia perustellusta syystä. Muutokset seuraavaan periodiin suunnitellaan opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen henkilökohtaisesti tai Wilman kautta ennen arviointiviikkoa.

  Uuden periodin opintojaksolle voivat osallistua ne opiskelijat, joiden nimi on opintopäiväkirjassa. Jos opiskelija haluaa jättää jonkin valitun opintojakson pois, on opiskelijan sovittava siitä aina opinto-ohjaajan kanssa. Alkaneen periodin opintojakson poisjättämisestä tulee K-merkintä lukion kalenterissa määriteltyjen päivämäärien jälkeen.

  Opinto-ohjelmamuutoksia ovat (aina keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa):

  • opintojakson poisjättäminen tulevasta periodista
  • uuden opintojakson/jaksojen lisääminen ohjelmaan
  • opintojakson keskeyttäminen periodin alettua
  • oppimäärän vaihtaminen (kielet, matematiikka).

  Lukuvuoden aikana voidaan joutua tasoittamaan liian suuria tai pieniä ryhmiä tai opintojakso perutaan vähäisen osallistujamäärän takia. Joissain tapauksissa kiertotunnille voidaan perustaa myös lisäryhmä. Opintojaksolle ensimmäistä kertaa osallistuva opiskelija on etusijalla osallistujia valittaessa.

   

  Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

  Opiskelija voi vaihtaa pitkän matematiikan opintonsa lyhyen matematiikan opintoihin opiskelunsa missä vaiheessa tahansa, mutta tarkoituksenmukaisena pidetään vaihtoa viimeistään 4. opintojakson jälkeen. Vaihto tapahtuu aina opintojakson päättyessä.

  Kaikki matematiikan hyväksytysti suoritetut opintojaksot lasketaan opiskelijan kokonaisopintopistemäärään. Päättöarvosanaa annettaessa voidaan ottaa huomioon pitkän matematiikan vaihto lyhyeen.

  Opintojaksojen vastaavuus
  MAY01MAY01
  MAA02MAB02
  MAA03MAB03
  MAA04
  MAA05
  MAA06MAB08
  MAA07
  MAA08MAB04
  MAA9MAB07
 • Lukio-opiskelussa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet ja -aineet ovat oppivelvollisuuden piirissä olevalle opiskelijalle maksuttomia. Saat opintojaksoilla käytettävät oppimateriaalit opintojakson opettajalta joko paperikirjoina tai digikirjoina. Muut opiskelijat hankkivat oppimateriaalit itse.

  Maksuttomia eivät ole opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

  Opintoja täydentävästä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista ja tapahtumista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

  Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat saavat lukiolta käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jota käytetään opiskelussa koulupäivän aikana ja arviointiviikolla. Kone kannattaa aina ladata valmiiksi koulupäivää varten ja kuljettaa myös tietokoneen laturia mukana koulussa.

  Kajaanin lukion oppimateriaalit 2023-2024

 • Musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä)

  Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan painotetusti musiikin opintoihin omien intressien pohjalta. Solistisena aineena voi opiskella omaa instrumenttia, laulua tai lukiolta saatua sivuinstrumenttia, kun taas musiikin teknologia tarjoaa mahdollisuuden opiskella äänentoistoa ja äänitystekniikkaa.

  Musiikkilinjan opinto-ohjelman pitää sisältää vähintään 24 opintopistettä aineopintoja seuraavasti:

  • 5 pakollista musiikkilinjan opintojaksoa
  • vähintään kaksi kuoro-opintojaksoa
  • vähintään kaksi orkesteriopintojaksoa
  • vähintään kolme valinnaista musiikkilinjan opintojaksoa.

  HUOM!

  Lisäksi musiikkilinjalainen opiskelee 1–2 valtakunnallista pakollista musiikin opintojaksoa ja 1–2 valtakunnallista pakollista kuvataiteen opintojaksoa (yhteensä 3 valtakunnallista pakollista opintojaksoa).

  Musiikkia painottava opiskelija on oikeutettu vähentämään valtakunnallisessa tuntijaossa säädetyistä pakollisten opintojen määristä yhteensä 16 opintopistettä. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen opinnoista. Musiikkilinjalainen suorittaa siis vähintään yhden pakollisen musiikin ja kuvataiteen opintojakson.

  Musiikkilinjalaisen hyväksiluvut esim. Kainuun Musiikkiopistossa suoritetuista opinnoista tarkistaa aina musiikinopettaja.

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, opiskelun ja huippu-urheilun yhdistäminen

  Kajaanin lukion urheiluakatemiaopiskelija voi sovittaa lukio-opintoihinsa kolme ohjattua harjoituskertaa viikossa jalkapallossa, jääkiekossa, kilpa-aerobicissa, salibandyssa, tanssissa ja yleisurheilussa. Tapauskohtaisesti urheilulaji voi olla jokin muukin. Urheiluakatemian harjoituskerrat sijoittuvat viikoittaiseen työjärjestykseen aamu- ja iltapäiviin (kiertotunnit 1 ja 2). Lajikohtaiselle vapaaperiodille opiskelijan kannattaa valita opintojaksoja näille kiertotunneille. Urheiluakatemian opiskelijat opiskelevat liikunnan valinnaiset opintojaksot LIUA7 – LIUA15.

 • Äidinkieli: Pakolliset opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.
  ÄI10 ja ÄI11 on suositeltava suorittaa pakollisten opintojaksojen jälkeen ja ennen äidinkielen yo-kirjoituksiin osallistumista. ÄI09 ja ÄI12 suositeltavin ajankohta on 2. tai 3. opintovuosi. ÄI13 ja ÄI14 voi suorittaa milloin vain.

  Suomi toisena kielenä: Pakolliset opintojaksot suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. S210 ja S211 on suositeltava suorittaa pakollisten opintojen jälkeen ja ennen yo-kirjoituksiin osallistumista. S212 voi suorittaa 1.-2.opintovuoden aikana.

  Englanti (A1): ENA9 suoritetaan opintojen alkuvaiheessa. Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. ENA10 toisena opiskeluvuonna, ENA11 päättövaiheessa, ENA12 milloin tahansa.

  Ruotsi (B1): RUB18 suoritetaan opintojen alussa. Muut opintojaksot pääsääntöisesti numerojärjestyksessä.

  Saksa, ranska, venäjä (B2, B3) ja espanja (B3): Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä (venäjän aakkoskurssi VKB310 opintojen alussa).

  MAB: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä, MAB09 2.keväällä / 3.syksyllä

  MAA: Suoritusjärjestys 3 vuoden opiskelijoille:

  1. vuonna MAA01-MAA04 numerojärjestyksessä

  2. vuonna MAA05, MAA09, MAA06, MAA07, MAA11, MAA08,  tässä järjestyksessä

  3. MAA10, MAA12, MAA13 ja MAA14

  Suoritusjärjestys 4. vuoden opiskelijoille:

  1. vuosi MAY1-MAA4

  2. vuosi MAA5, MAA9, MAA6, MAA7

  3. vuosi MAA10, MAA11, MAA8

  4. vuosi MAA12, MAA13, MAA14

  Biologia: Suoritusjärjestys muuten vapaa, BI04 ennen BI06.

  Maantiede: GE01-GE03 suoritusjärjestys vapaa ennen GE04.

  Fysiikka: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. FY09 2.vuonna, FY10 2.-3.vuonna

  Kemia: Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. KE07 2.vuonna.

  Ev.lut. uskonto: UE01 ennen muita opintojaksoja, UE03 ennen UE05.

  Ortod. uskonto: Pakolliset opinnot vuorovuosittain.

  Elämänkatsomustieto: Pakolliset opinnot vuorovuosittain.

  Filosofia: FI01 ennen muita opintojaksoja.

  Historia: Pakolliset opinnot numerojärjestyksessä. HI01 ja HI04 ennen HI08 ja HI02 ennen HI09.

  Yhteiskuntaoppi: YH01 suoritetaan ennen muita opintojaksoja.

  Psykologia: PS01 ennen muita opintojaksoja. Valtakunnalliset valinnaiset numerojärjestyksessä.

  Terveystieto: Opintojaksot suoritettava numerojärjestyksessä.

  Musiikki/yleinen: Vähintään toinen pakollisista opintojaksoista on suoritettava ennen valinnaisia opintoja lukuun ottamatta MU06-MU17, joihin voi osallistua koko lukion ajan.

  Musiikkilinja: Pakolliset opinnot MUT01 – 03 suoritettava ennen muita opintojaksoja lukuun ottamatta MUT19-MUT30, joihin voi osallistua koko lukion ajan.

  Kuvataide: Pakolliset opintojaksot 1.-2.-vuoden aikana. Valinnaisten suoritusjärjestys vapaa.

  Liikunta: LI01 1. lukuvuonna ja LI02 2. lukuvuonna. LI06-kurssi 2. vuosikurssin opiskelijoille. LI09-LI14 numerojärjestyksessä.

  Opinto-ohjaus: OP01 1. vuonna, jatkuu hajautetusti kolmen lukiovuoden ajan, OP02 ja OP03 2.vuonna, jatkuvat 3.vuonna.

  Draama: Suoritusjärjestys vapaa.

  Teknologia: TEK01 1.vuonna. TEK02 ja TEK03 suoritusjärjestys vapaa.

  Yrittäjyys ja työelämä: Suoritusjärjestys vapaa

 • Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti, jos se hänen opintojensa kannalta on tarkoituksenmukaista. Näistä järjestelyistä sovitaan ensisijaisesti opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelijan on hyvä keskustella itsenäisestä suorittamisesta myös aineenopettajan kanssa.

  Itsenäinen opiskelu sopii varsinkin tarmokkaille ja motivoituneille opiskelijoille. Itsenäisessä opiskelussa korostuu opiskelijan oma vastuu opintojen etenemisestä.

  Itsenäisen opiskelun perusteena voi olla esimerkiksi:

  • opintojaksojen päällekkäisyys opintotarjottimessa, jota ei voida muuten välttää
  • halu nopeuttaa lukio-opiskelua
  • laaja opintosuunnitelma.

  Opiskelijan itsenäisen työskentelyn ohjaamisessa noudatetaan seuraavia yleisohjeita:

  1.      Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yksi opintojakso/periodi itsenäisesti. Rehtori voi myöntää erityisestä syystä luvan useampaan itsenäiseen suoritukseen samassa periodissa.

  Opiskelija tekee hakemuksen kirjallisesti lukion kalenterissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa ja samalla tarkistetaan perustelu itsenäiselle suoritukselle. Opinto-ohjaaja neuvottelee itsenäisestä suorituksesta tarvittaessa aineenopettajan kanssa. Hakemus toimitetaan aineryhmälle, joka päättää itsenäisen hakemuksen hyväksymisestä. Lopullisen oikeuden itsenäiseen opiskeluun myöntää rehtori. Itsenäinen suoritus kirjataan Wilmaan Opiskelusuunnitelma-osioon.

  Itsenäisen opintojakson vastaanottava opettaja ilmoittaa opiskelijalle Wilman kautta ennen uuden periodin alkua hakemuksen hyväksymisestä sekä opintojakson suorittamisohjeet. Jos anomus hylätään, opiskelijan on suoritettava opintojakso normaalisti.

  2.      Itsenäisesti opiskeltava opintojakso suoritetaan pääsääntöisesti yhden periodin kuluessa, jonka jälkeen opiskelija osallistuu kokeeseen arviointiviikolla tai viimeistään uusintakoepäivänä. Opiskelija sopii koepäivän aina opettajan kanssa.

  3.      Mikäli opiskelija ei ole opettajan antamaan määräpäivään mennessä palauttanut sovittuja kirjallisia töitä, opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua arviointikokeeseen.

  4.      Itsenäisen opiskelun tavoitteet ovat samat kuin lähiopetuksessa, mutta arviointikriteerit voivat kuitenkin poiketa. Opettaja selvittää opiskelijalle arviointikriteerit itsenäisen suorituksen suunnittelun yhteydessä. Itsenäisesti opiskellun opintojakson edellytyksenä on hyväksytty arvosana.

  Opintojaksot, jotka voi suorittaa vain itsenäisesti

  Äidinkieli: ÄI14 Lukijan kunniakirja, ÄI15 Täällä Pohjantähden alla

  Liikunta: Liikuntaa vapaa-ajalla 1-6 (LI9-14)

  Historia: HI10 Historia ja kirjallisuus

  Yrittäjyys ja työelämä: YRT2 Tutustu työelämään

  Englanti: ENA12 English Literature

  Opintojaksot, joita ei voi suorittaa itsenäisesti

  Äidinkieli: ÄI1, ÄI9

  Uskonto, ev.lut.: UE1, UE5, UE6, UE7, UE8

  Historia: HI1, HI7

  Yhteiskuntaoppi: YH1, YH5

  Psykologia: PS1, PS8

  Opinto-ohjaus: OP1, OP2, OP3

  Terveystieto: TE1, TE2, TE3, TE4

  Liikunta: LI1, LI2, LI3, LI4, LI5, LI6, LI7, LI8

  Musiikki: MU1, MU2, MU3, MU4, MU6-11, MU7-12

  Musiikki (erityinen koulutustehtävä): MUT1, MUT2, MUT6, MUT8, MUT9, MUT11, MUT12, MUT13, MUT16, MUT17, MUT18, MUT19-24, MUT25-30

  Ruotsi: RUB11+RUB12, RUB16, RU18, RUB19

  Englanti: ENA1+ENA2, ENA8, ENA9, ENA10, ENA11, ENA13

  Saksa: SAB21, SAB29, SAB31, SAB39

  Venäjä: VEB21, VEB29, VEB31, VEB39, VEB310

  Ranska: RAB21, RAB29, RAB31, RAB39

  Biologia: BI1, BI3, BI6

  Maantiede: GE1, GE5

  Matematiikka (pitkä): MAY1, MAA2, MAA6, MAA13

  Matematiikka (lyhyt): MAY1, MAB2

  Fysiikka: FY1+FY2, FY9, FY10, FY11

  Kemia: KE1+KE2, KE7, KE8

  Teknologia: TEK1

 • Arvioinnin tehtävä

  Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle sekä huoltajalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä.

  Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

  Opintojakson arviointi

  Kunkin opintojakson arviointiperusteet yleisten arviointiperusteiden lisäksi selvitetään opiskelijalle periodin alussa. Samalla niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

  Jokainen opintojakso arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen opintojaksoista riippumatta. Itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta edellytetään hyväksytty arvosana.

  Opintojakson arviointi voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin sekä opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin että opiskelijoiden itsearviointiin. Opintojakso voidaan arvioida ennalta sovituissa tapauksissa myös ilman koetta.

  Opintojakson arviointia varten opiskelijan tulee palauttaa kaikki opintojakson arviointiin kuuluvat tuotokset pääsääntöisesti meneillään olevan periodin aikana, mutta erityisestä syystä viimeistään seuraavassa periodissa olevaan uusintakoepäivään mennessä. Arviointi suoritetaan vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin perustaksi on oltava riittävästi näyttöjä opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Myös arvosana neljä (4) edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittuja suorituksia säädetyssä ajassa, opintojakso voidaan arvioida, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Puuttuvat suoritukset alentavat kuitenkin opintojakson arvosanaa.

  Jos opiskelijalla on poissaoloja, opettaja voi määrätä hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi. Opettaja voi poissaolojen vuoksi jättää opintojakson arvioimatta. Arvioimatta jättämisen uhasta tulee opiskelijaa ja huoltajaa varoittaa etukäteen.

  Mikäli poissaolot jatkuvat, opiskelija joutuu keskeyttämään opintojakson (K-merkintä) ja hän menettää oikeuden osallistua arviointikokeeseen. Opintojakson jatkaminen on mahdollista vain, mikäli opiskelija voi esittää luotettavasti erityisen painavat poissaolon syyt opettajalle. Tällainen syy voi olla esim. pitkäaikainen sairaus.

  Opiskelijan itse keskeyttämä opintojakso (lukuvuosikalenterissa ilmoitetun pvm:n jälkeen) tai poissaolojen vuoksi keskeytetty opintojakso arvioidaan K-merkinnällä. Keskeytettyä opintojaksoa ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen. Päättöarvioinnissa ei voi olla K-merkintää pakollisissa opinnoissa.

  Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, on otettava huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan opintojakson arvosanaa.

  Opiskelijan tiedot ja taidot arvioi asianomaisen opintojakson opettaja

  • pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot sekä musiikkilinjan opintojaksot 1-8: numeroin (4–10),
  • muut valinnaiset opinnot: käyttämällä merkintää S = suoritettu, T = täydennettävä, K = keskeytetty, H = hylätty

  Opiskelija voi täydentää opintojaksoa, josta on merkintä T, seuraavan periodin aikana uusintakoepäivään mennessä. Jos opiskelija ei saa määräajassa täydennystä tehtyä, arviointi T muuttuu K-merkinnäksi. Opintojakson keskeytystä (K) ja muun valinnaisen opintojakson hylättyä arvosanaa (H) ei lasketa opiskelijan kokonaisopintopistemäärään.

  Myös opiskelijan muussa oppilaitoksessa suorittamat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen voidaan hyväksilukea osaksi opiskelijan kokonaisopintopistemäärään muihin valinnaisiin opintoihin. Osaaminen on osoitettava aina esim. virallisella asiakirjalla/todistuksella. Opiskelijalla on oikeus saada etukäteen tietoonsa päätös hyväksiluvusta ja tällöin noudatettavista arviointiperusteista.

  Mikäli opiskelija ei vastaa arviointikokeessa yhteenkään kysymykseen, tulee opintojaksosta automaattisesti keskeyttämismerkintä (K), eikä arviointikoetta voi suorittaa uudelleen uusintakoepäivänä vaan opiskelijan on osallistuttava opintojaksolle uudelleen.

  Oppiaineen oppimäärän arviointi

  Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot, eikä niitä voi jälkikäteen poistaa.

  Muita valinnaisia opintoja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Kokonaisarviointi on vähintään opintojaksojen aritmeettinen keskiarvo, jolloin kahden kokonaisluvun puolessa välissä oleva keskiarvo pyöristetään suurempaan lukuun.

  Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja (arvosana 4) enintään seuraavasti:

  Opiskeltuja pakollisia ja valinnaisia valtakunnallisia opintoja:

  • 2–5 opintopistettä, joista hylättyjä opintoja saa olla enintään 0 opintopistettä
  • 6–11 opintopistettä, joista hylättyjä opintoja saa olla enintään 2 opintopistettä
  • 12–17 opintopistettä, joista hylättyjä opintoja saa olla enintään 4 opintopistettä
  • 18 opintopistettä tai enemmän, joista hylättyjä opintoja saa olla enintään 6 opintopistettä

  Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta ja temaattisista opinnoista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain neljä opintopistettä.

  Lukion oppimäärän suoritus

  Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien pakollisten oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen määrä on vähintään 20 ja lukion vähimmäisopintopistemäärä 150 täyttyy. Lukion oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus.

  Opiskelijalle annetaan mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen korotustenttiin.

  Opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen koko lukion oppimäärän suorittamista, annetaan erotodistus, johon merkitään arviointi suoritetuista opinnoista.

  Arvioinnin uusiminen ja oikaiseminen

  Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.

  Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä (Lukiolaki 714/2018, 53 §).

  ”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään (Lukiolaki 714/2018, 53 §)”

 • Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. (Lukiolaki 714/2018 30 §)

  Myöhästymisten ja poissaolojen seuraamisen tärkein tavoite on tukea opiskelijan lukionkäyntiä. Opintojakson suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa. Ajoissa oppitunneille saapuminen ja säännöllinen koulunkäynti osoittavat vastuuntuntoista asennetta opiskeluun.

  Mikäli opiskelijalla on oppitunnilta myöhästymiseensä pätevä syy, hän voi mennä tunnille myöhästyneenä opetusta häiritsemättä ja ilmoittaa syyn opettajalle oppitunnin päätyttyä. Opettajalla on oikeus olla päästämättä myöhässä olevaa opiskelijaa luokkaan esim. kielten kuuntelun tai esitysten aikana.

  Sairauden vuoksi opiskelijalla on lupa olla poissa. Poissaolon syystä on aina annettava selvitys Wilmassa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolon selvittää huoltaja. Poissaolot vaikuttavat opiskelijan jatkuvan näytön arviointiin. Liiallisten poissaolojen perusteella opettaja voi arvioida opintojakson K-merkinnällä.

  Opiskelijan velvollisuus on selvittää poissaoloaikana kertyneet koulutehtävät pääsääntöisesti opiskelutovereiltaan välittömästi poissaolon jälkeen.

  Jos opiskelija on oppituntien aikana koulun edustustehtävissä tai muissa koulun määräämissä tehtävissä, on hänen sovittava asiasta etukäteen opintojakson opettajan kanssa.

  Lukiolaki määrää, että poissaoloon lukiosta tulee pyytää lupa.

  Opiskelija/huoltaja voi pätevän syyn nojalla anoa etukäteen lupaa koulusta poissa olemiseen

  • yksittäiseksi oppitunniksi opintojakson opettajalta
  • enintään kolmeksi (1–3) päiväksi ryhmänohjaajalta
  • yli kolmeksi päiväksi rehtorilta tai apulaisrehtorilta.

  Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan opintomenestyksen perusteella ja se on haettava hyvissä ajoin ennen poissaoloa.

 • Arviointiviikko

  Jokaisen jakson lopussa on arviointiviikko, jolloin on kokeet opiskelluista opintojaksoista. Arviointiviikon pituus on 7 koulupäivää. Kiertotuntien arviointipäivät ilmoitetaan lukuvuoden alussa lukuvuosikalenterissa.

  Arviointipäivänä kertaustuokio, koe ja kokeen palautetuokio järjestetään klo 8-13. Opettaja ilmoittaa arviointipäivän tarkemman aikataulun. Kokeesta voi poistua aikaisintaan tunnin kuluttua. Niissä oppiaineissa ja opintojaksoissa, joissa ei ole koetta, pidetään koepäivänä oppitunnit 2 x 75 minuuttia. Opettaja palauttaa kokeet arvioinnin valmistuttua joko sähköisesti tai paperisena. Opintojakson arviointi näkyy Wilmassa seuraavan periodin alkupuolella kalenterissa ilmoitettuna päivänä.

  Erityisen tuen tarpeesta riippuen opiskelijan on mahdollista saada kokeessa mm. lisäaikaa, osittain tai kokonaan muu kuin kirjallinen koenäyttö, käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa. Järjestelyt ovat vähintään samat kuin mitä ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista.

  Kokeiden säilyttäminen: Opiskelijan on säilytettävä kokeet tallessa koko lukioajan.

  Poissaolo arviointikokeesta

  Jos opiskelija sairauden tai muun pakottavan syyn takia joutuu olemaan pois arviointikokeesta, opiskelijan velvollisuus on ottaa yhteyttä välittömästi kyseisen aineen opettajaan esim. Wilman kautta ja sopia koejärjestelyistä. Loman tai harrastusten takia koeviikolla kokeesta poissaoleville ei järjestetä ylimääräistä koetta.

  Kokeesta poissaolon selvittämiseen tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai huoltajien/vanhempien antama selvitys, joka vaaditaan myös 18 vuotta täyttäneeltä.

  Hylätyn arvosanan korottaminen

  Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen, jos hän on saanut opintojakson arvosanaksi 4 (= hylätty).  

  Jos opiskelija saa oppiaineen opintojaksosta hylätyn arvosanan, suositellaan sen uudelleen käymistä.

  Opiskelija voi yrittää hylätyn opintojakson arvosanan korottamista yhdessä uusintakokeessa kahden seuraavan uusintakoekerran aikana. Uusintakokeita järjestetään lukuvuoden aikana viisi kertaa. Uusintakokeiden päivämäärät, ajat ja paikat ilmoitetaan kalenterissa. Uusintakokeesta voi poistua aikaisintaan tunnin kuluttua.

  Uusintakokeeseen ilmoittautuminen:

  Lähetä opintojakson opettajalle viesti Wilmassa kalenterissa ilmoitettuun päivään mennessä.
  Otsikoi viesti seuraavasti: Uusintakoe, uusintakokeen päivä, opintojaksokoodi.

  Opettajan ei tarvitse hyväksyä myöhässä lähetettyjä ilmoittautumisia.

  Ilmoittautuminen on sitova ja merkitsee uusintamahdollisuuden käyttämistä, vaikka opiskelija ei saapuisikaan uusintakokeeseen. Jos opiskelija pystyy esittämään hyväksyttävän syyn, esimerkiksi lääkärintodistuksella, uusintamahdollisuus säilyy.

  Jos uusintakoekin hylätään, on kyseinen opintojakso suoritettava kokonaan uudelleen opetukseen osallistumalla, mikäli opintojaksosta halutaan hyväksytty suoritus (arvosana vähintään 5).

  Yhdellä uusintakoekerralla voi uusia korkeintaan kahden opintojakson koetta.

  Hyväksytyn arvosanan korottaminen

  Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista osallistumalla uudelleen opintojakson opetukseen tai suorittamalla opintojakso itsenäisesti tai osallistumalla kerran lukuvuodessa järjestettävään korotuskuulusteluun. Korotuskuulustelussa voi yrittää vain saman lukuvuoden aikana suoritetun yhden opintojakson hyväksytyn arvosanan korotusta. Viimeisen jakson aikana suoritetun opintojakson hyväksyttyä arvosanaa voi kuitenkin korottaa seuraavan lukuvuoden korotuskuulustelussa. Opintojakson suorituksista parempi arvosana jää voimaan.

  Opintojakson suorittaminen uudelleen

  Opiskelija voi suorittaa sekä hylätyn että hyväksytyn opintojakson uudelleen osallistumalla opetukseen, kun opintojakso on tarjolla myöhemmin. Jos opintojaksolle pyrkii enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, ensimmäistä kertaa opintojakson aloittavat ovat etusijalla.

 • Maksuttomat opiskeluvälineet ja sähköisten yhteyksien käyttö

  Lukio-opiskelussa opetuksen edellyttämät oppimateriaalit, työvälineet ja -aineet ovat oppivelvollisuuden piirissä olevalle opiskelijalle maksuttomia.

  Ylioppilastutkinnon edellyttämät viisi yo-koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusimiset ovat oppivelvollisuuden piirissä olevalle opiskelijalle maksuttomia. Jos opiskelija osallistuu useampaan kuin viiteen yo-kokeeseen, maksu peritään ylimääräisten kokeiden osalta.

  Maksuttomia eivät ole opiskelijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut soittimet, urheiluvälineet tai muut vastaavat välineet ja tarvikkeet, joita opiskelija voi käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä.

  Opintoja täydentävästä vapaaehtoisista opintoretkistä, vierailuista ja tapahtumista voidaan periä kohtuullisia maksuja.

  Kajaanin lukion opiskelijoilla on oikeus Office 365 -pilvipalveluun, josta opiskelija saa käyttöönsä muun muassa:

  • sähköpostiosoitteen opiskelua varten
  • Office-ohjelmiston opintojen ajaksi
  • OneDrive for Business -pilvitallennustilan henkilökohtaisten tietojen tallentamista varten
  • Skype for Business -pikaviestimen verkkokokoustamista ja pikaviestien lähettämistä varten.

  Useilla opintojaksoilla käytetään oppikirjana digikirjaa. Lisäksi arviointikokeita tehdään sähköisesti tietokoneella. Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat saavat koululta käyttöönsä kannettavan tietokoneen, jota käytetään opiskelussa koulupäivän aikana ja arviointiviikolla. Kone kannattaa aina ladata valmiiksi koulupäivää varten ja kuljettaa myös tietokoneen laturia mukana koulussa.

  Kajaanin lukiolla on käytössä www-liittymä Wilma, jota käyttävät opiskelijat, opettajat, huoltajat ja muu henkilökunta. Wilman kautta merkitään arvosanoja, valitaan opintoja, annetaan palautetta, syötetään poissaoloja ja viestitään muiden kanssa.

  Kajaanin lukion Wilmaan on linkki lukion internet-sivulta. Wilmaan kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen avautuu jokaiselle oma etusivu, jonka yläreunassa on pikalinkit eri toimintoihin. Lisäksi etusivulla näkyvät lukemattomat viestit, ajankohtaiset tiedotteet sekä opintojaksot, joita opiskelet kyseissä periodissa. Oikeassa reunassa on kyseisen päivän työjärjestys, jota klikkaamalla avautuu kuluvan viikon työjärjestys.

  Wilman toiminnot:

  • Etusivulla on lista kuluvan periodin opintojaksoista sekä niiden viimeisimmät kotitehtävät, mikäli opettaja on ne Wilmaan merkinnyt.
  • Viestit-osiossa voit lähettää viestejä opettajille samaan tapaan kuin sähköpostissa.
  • Työjärjestys-osiossa näet työjärjestyksesi periodeittain.
  • Kokeet-osiossa on lista niistä tulevista kokeista, jotka opettajat ovat merkinneet Wilmaan. Opettaja on voinut merkitä sinne myös koealueen sekä mahdolliset lisätiedot. Etusivulla näkyvät myös seuraavan 10 päivän aikana olevat kokeet, jotka on merkitty Wilmaan.
  • Suoritukset-osiosta näet opintojaksojen arvosanat.
  • Poissaolot-osiossa näet selvittämättömät poissaolosi. Välilehdellä Tarkastele poissaoloja näet yhteenvedon siihen asti kertyneistä poissaoloistasi periodeittain.
  • Opintotarjotin-osiossa pääset keväällä valitsemaan seuraavan lukuvuoden opintojaksoja ja voit tarkastella aiempia valintojasi.
  • Tiedotteet-sivulla on tärkeitä, opiskeluun liittyviä tiedotteita. Huomaa, että uusista tiedotteista ei tule ilmoitusta kuten viesteistä, jos käytät Wilman älypuhelinsovellusta. Käy siis katsomassa tiedotteet säännöllisesti myös puhelimella.
  • Opettajat-kohdasta näet opettajaluettelon ja koulun muun henkilökunnan. Nimeä klikkaamalla avautuu kyseisen opettajan työjärjestys ja kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin.
  • Lomakkeet- kohdasta löydät mm. oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

  Opintojen sujumisen kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelija seuraa päivittäin oman Wilma-sivustonsa tietoja.

  Yhteydenotto opettajiin

  Opettajat ovat tavoitettavissa B-osan työhuoneista ja heihin voi olla yhteydessä Wilman kautta. Viestejä /tehtäväpalautuksia yms. voi jättää opettajien postilokeroihin.

  Tiedottaminen opiskelijoille

  Opiskelijoita koskevat tärkeät ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Wilman tiedotteista.

  Tukiopetus

  Tukiopetuksella autetaan opiskelijaa tilapäisissä vaikeuksissa (esim. jos sairauspoissaolo on aiheuttanut opiskelussa vaikeuksia). Tukiopetusta annetaan joko opiskelijan pyynnöstä tai opettajan esityksestä.

  Vilppi

  Mi­kä­li opis­ke­li­ja syyl­lis­tyy arviointisuo­ri­tuk­seen liit­ty­väs­sä ko­kees­sa vil­pil­li­seen me­net­te­lyyn tai vil­pin yri­tyk­seen tai avus­taa sii­nä, hän saa lukiolain mukaan rehtorilta kirjallisen varoituksen. Lisäksi hä­nen ­suo­ri­tuk­sen­sa keskeytyy ja hän jou­tuu käy­mään ky­sei­sen kurs­sin uu­del­leen.

  Sa­moin me­ne­tel­lään, jos jo­kin opintojaksoon liit­ty­vä, ar­vi­oi­ta­va ja ­arvo­sa­naan vai­kut­ta­va suo­ri­tus osoit­tau­tuu pla­gi­aa­tik­si.

  Pla­gi­oin­nil­la tar­koi­te­taan toi­sen hen­ki­lön ide­oi­den, tie­to­jen, kie­len tai kir­joi­tuk­sen käyt­töä sil­loin, kun se teh­dään il­man alku­pe­räi­sen läh­teen asi­an­mu­kais­ta il­moit­ta­mis­ta. Pla­gi­aat­ti on siis kir­jal­li­nen tai tai­teel­li­nen var­kaus, sel­lai­seen pe­rus­tu­va teos tai sen osa (Suo­men kie­len pe­rus­sana­kir­ja).

  Lukiosta eroaminen

  Lukiosta eroaminen tapahtuu aina kirjallisesti opinto-ohjaajan/kuraattorin kanssa käydyn keskustelun jälkeen, jossa laaditaan jatkosuunnitelma. Alle 18-vuotiaan kohdalla tarvitaan huoltajan suostumus.

  Opiskelijatodistus ja -kortti

  Opiskelijalla on mahdollisuus saada kansliasta opiskelijatodistuksia erilaisiin tarkoituksiin (mm. Kela). Opiskelijatodistuksia voidaan antaa lukion päättötodistuksen antopäivään tai lukiosta eroamispäivään saakka. Muista hankkia opiskelijatodistukset ennen kouluvuoden lomia.

  Lukion opiskelija voi tilata Lukiolaisten liiton maksullisen opiskelijakortin netistä. Tilaa opiskelijakortti Lukiolaisten liiton sivuilta.

  Lukiolaisten liiton kortilla saa mm. alennuksia matkalipuista junassa ja bussissa.

 • Toisen asteen yhteistyö

  Kainuun ammattiopiston eri koulutusalojen opiskelijat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon opiskelemalla kirjoitettavien aineiden opintojaksot lukiolla ja osallistumalla ylioppilastutkintoon.

  Lisäksi kaikilla lukiolaisilla on mahdollisuus valita opintoja ammattiopistosta. Jos olet kiinnostunut ammatillisista opinnoista, ota yhteys omaan opinto-ohjaajaasi.

  Muiden opintojen hyväksyminen (osaamisen tunnistaminen)

  Muiden oppilaitosten ja yhteistyötahojen tarjoamia opintoja tai muuten hankittua osaamista voidaan hyväksyä lukio-opintoihin. Tällaisia voivat olla esim. opiskelijan erityisosaamiseen tai harrastuksiin liittyvät opinnot. Opintojen hyväksymisestä osaksi lukion opintopistemäärää päättää rehtori hakemuksen perusteella.

  Opiskelijan suorituksiin voidaan hyväksyä kansliaan tai opinto-ohjaajalle toimitettujen todistusten perusteella opintopistemerkinnät mm. seuraavista: liikennekasvatus (= ajokortti), seurakunnan isoiskoulutus sekä saapas- ja partiotoiminta, SPR:n ensiapukurssit, MLL:n lastenhoitokurssi, korkeakouluopinnot sekä erilaiset kieliopinnot. Kesätyöstä saa YK02-opintojakson soritusmerkinnän opettajan antamien ohjeiden mukaan.

  Opiskelijakunta

  Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki opiskelijat. Opiskelijakunta valitsee vuosittain itselleen hallituksen, joka organisoi toimintaa. Opiskelijakuntatoiminnan tarkoituksena on edistää koulun viihtyisyyttä ja toimia yhteistyöelimenä. Opiskelijakunnan hallitusta kuullaan ennen kuin tehdään päätöksiä opiskelijoita yhteisesti koskevissa asioissa.

  Tutortoiminta

  Opiskelijatutoroinnissa vanhempi opiskelija auttaa nuorempaa opiskeluun liittyvissä asioissa. Ensimmäisen lukuvuoden aikana tutorit koulutetaan tehtäväänsä ja heti lukuvuoden alussa tutorit tutustuttavat uudet opiskelijat koulurakennukseen ja opastavat heitä lukion aloitukseen liittyvissä asioissa. Myöhemmin tutoreiden opastamina 9.-luokkalaiset tutustuvat lukio-opiskeluun. Tutorit osallistuvat koulun markkinointiin ja erilaisten tapahtumien järjestelyihin.

  Kansainvälinen toiminta

  Jos olet kiinnostunut ystävyyskoulutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, tule KV-kurssille. Lukiollamme on ystävyyskoulu kolmessa eri maassa.

  Kurssien tavoitteena on perehtyä kohdemaahan ja sen kulttuuriin. Kurssien aikana suunnitellaan ja toteutetaan matka ystävyyskouluun. Erilaisia tempauksia matkakassan kartuttamiseksi voidaan myös järjestää. Lisäksi voi suorittaa eri oppiaineissa (esim. uskonto ja historia) kansainvälisiä projektitoiminnan kursseja, joista tiedotetaan lukuvuosittain.

  Lukion kirjasto ja lehdet

  Tule koulumme kirjastoon D-siiven neljänteen kerrokseen!

  Kirjastosta voit lainata kaunokirjallisuutta, sarjakuvia ja tietokirjoja itsepalveluperiaatteella.

  Kirjastossa on hyvä ja rauhallista opiskella hyppytunneilla. Pääaulaan sekä A3-käytävään tulee erilaisia julkaisuja ja lehtiä.

  Palauttamattomasta ja kadonneesta kirjaston materiaalista koulu voi periä korvauksen.

 • Järjestyssäännön tavoite

  Järjestyssäännöillä edistetään Kajaanin lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä ja Kajaanin lukion työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa.  Järjestyssääntö koskee sekä nuorisoasteen että aikuislinjan lukiokoulutusta, ja se on osa toimintajärjestelmää. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on vahvistanut järjestyssäännön 17.5.2018.

  Järjestyssäännön voimassaolo ja noudattaminen

  Opiskelijan on noudatettava lukion järjestyssääntöä sekä henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

  Järjestyssääntö on voimassa koulutyöhön kuuluvassa opetuksessa, lukion tiloissa ja tilaisuuksissa, opinto-, kilpailu- ja esiintymismatkoilla, tutustumiskäynneillä, lukion ulkoalueilla sekä erikseen työsuunnitelmassa mainituissa koulun toimintaan liittyvissä olosuhteissa.

  Opiskelijan on käyttäydyttävä moitteettomasti sekä turvattava ja edistettävä työrauhaa.

  Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat siitä, että koulurakennus, luokat ja ympäristö säilyvät turvallisina, siisteinä ja viihtyisinä. Jokainen noudattaa jätehuollosta annettuja ohjeita.

  Opiskelijoiden on oltava oppitunnin alkaessa opetuspaikassa tehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukanaan. Oppitunneille ja kokeisiin saavutaan myöhästymättä.

  Turvallisuus ja yleinen järjestys

  Lukion tiloissa ja ulkoalueilla liikutaan rauhallisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään vain niille varatuille paikoille. Äkillisen vaaratilanteen sattuessa on tärkeää, että poistumistiet ja kulkuväylät ovat esteettömiä.

  Opiskelijan tulee käsitellä lukion omaisuutta huolellisesti. Opiskelijan on korvattava omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain (412/74) mukaisesti.

  Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

  Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia. Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.

  Tietokonelaitteistot, -ohjelmistot ja langaton verkko ovat tärkeä osa opetusvälineistöä. Ohjelmistojen asennuksia sekä niiden muutoksia saa suorittaa vain tietohallinnon luvalla. Langattoman verkon käytössä tulee noudattaa tietohallinnon antamia ohjeita. Laitteistoissa havaituista toimintahäiriöistä on ilmoitettava henkilökunnan jäsenelle tai tietohallinnon tukeen.

  Kajaanin lukion tiloissa on tallentava kameravalvontajärjestelmä.

  Tupakointi, alkoholi, huumeet ja turvallisuutta vaarantavat esineet ja aineet

  Tupakkatuotteiden hallussapito, tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty lukion tiloissa, lukion ulkopuolella järjestetyissä koulun tilaisuuksissa sekä lukion ulkoalueilla ja sen välittömässä läheisyydessä.

  Alkoholin, huumeiden ja huumaavasti vaikuttavien aineiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen lukion alueella ja sen tilaisuuksissa on kielletty. Huumeiden hallussapidosta ja käyttämisestä ilmoitetaan aina poliisiviranomaiselle.

  Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana niin oppilaitosalueella kuin työsuunnitelman mukaisissa oppilaitosalueen ulkopuolisissa tapahtumissa tarkastaa opiskelijat tavarat ja ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine siten, kuin lukiolaissa säädetään. Laki säätää myös haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttamisesta ja hävittämisestä sekä haltuunoton ja tarkastamisen kirjaamisesta.

  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  Jokainen Kajaanin lukion opiskelija ja henkilökunnan jäsen on sitoutunut käyttäytymään tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimusten mukaisesti. Syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen on kielletty. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja jokainen on tasavertainen riippumatta sukupuolesta, kielellisestä tai kulttuurisesta asemasta. Epäasiallisesta käytöksestä tulee ilmoittaa rehtorille tai henkilökunnan jäsenelle.

  Sitoumus

  Opiskelija allekirjoittaa lukioon tultuaan sitoumuksen järjestyssääntöjen noudattamisesta.

  Rangaistukset

  Toistuvista laiminlyönneistä ja rikkomuksista seuraa:

  • opiskelijan puhuttelu
  • häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai lukion järjestämästä tilaisuudesta
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen
  • rikosoikeudellisissa tilanteissa ilmoitus poliisiviranomaiselle.

  Kajaanin lukion järjestyssäännöt pohjautuvat Kajaanin kaupungin yleiseen järjestyssääntöön sekä kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön.

 • Toiminta opiskelijan koulutapaturmassa

  Kajaanin lukion opiskelijat on vakuutettu Kajaanin kaupungin ottamalla If:in vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella 1.1.2021 alkaen.

  Vakuutus on voimassa lukion opiskelijan tapaturman varalta

   • opiskeluaikana oppitunneilla
   • välitunneilla
   • koulumatkoilla kotoa kouluun ja takaisin
   • työ-/opetussuunnitelman mukaisissa työtehtävissä
   • opintomatkoilla kotimaassa ja ulkomailla.
  • Liikennevahingossa ensisijainen korvaus tulee liikennevakuutuksesta, mutta henkilövahinkoilmoitus If:iin tehdään silloinkin.
  • Opiskelijoiden on noudatettava tarkoin kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
  • Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia.
  • Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle.
  • Jokainen on myös velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.
  • Lukion henkilöstö ilmoittaa lukion opiskelijalle tapahtuvasta koulutapaturmasta toimistosihteerille.
  • Opiskelijan on tultava toimistosihteerin luokse kertomaan tapaturman tiedot, kun hän palaa kouluun tapaturman jälkeen.
  • Vahinkoilmoituksen täyttämiseen tarvitaan mm. vahingoittuneen nimi, ryhmä, milloin tapaturma tapahtui (päivämäärä ja kellonaika), mitä tapahtui, milloin opiskelija meni lääkäriin/terveydenhoitajalle.
  • Toimistosihteeri
   • täyttää vahinkoilmoituksen If-vakuutusten verkkopalvelussa.
   • lähettää Wilma-viestin opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle, kun vahinkoilmoitus on täytetty If-palvelussa.
   • ohjeistaa opiskelijaa tai alaikäisen huoltajaa hakemaan maksamiaan lääkäri- ja lääkekuluja www.if.fi/henkilövahinko/sairaudet ja vapaa-ajan tapaturma -verkkopalvelun kautta (lukio ei maksa kuluja).
  •  Jos on kyse ammattiopiston opiskelijasta (kahden tutkinnon opiskelijat), tapaturmailmoituksen teko tapahtuu KAO:lla Sari Härkösen kanssa, 040 527 9015, sari.harkonen@kao.fi.