Hyppää sisältöön

Opiskeluhuolto ja opiskelijapalvelut

Opiskelijapalvelut tukevat opiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tuetaan.

Opiskeluterveydenhuolto ja hammashoitopalvelut

Kajaanin lukion terveydenhoitajan vastaanotto sijaitsee opiskeluterveysyksikkö VITALissa, Ketunpolku 1 (Tieto 1), Kajaani.

Opiskeluterveydenhuollon keskeisenä tehtävänä on opiskelijan terveyden, hyvinvoinnin ja opiskelukykyisyyden seuranta ja edistäminen.

Kaikki ensimmäisen opiskeluvuoden opiskelijat kutsutaan terveystarkastukseen, jossa pyritään saamaan käsitys opiskelijan psyykkisestä ja fyysisestä terveydestä yhdessä opiskelijan kanssa.  Opiskeluterveydenhuolto tarjoaa myös perhesuunnittelu- ja sairaudenhoitopalvelut.

Terveydenhoitajan puhelintunti (neuvonta, ajanvaraus, laboratoriovastaukset) ma–pe klo 7.30–8.00 ja 12.00–13.00 numerossa 044 797 4897. Ajan vastaanotolle voi varata puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla: etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle Vitaliin varataan ajat terveydenhoitajan kautta. Äkillisissä sairauskohtauksissa ja tapaturmissa sekä ilta- ja viikonloppupäivystysasioissa yhteydenotto Kainuun keskussairaalan päivystykseen.

Sairaanhoitajan puhelinneuvonta 116 117 palvelee 24/7.

Terveyskeskuksen hammashoitolat antavat hammashoitoa kaikille opiskelijoille kotipaikkakunnasta riippumatta. Ajanvaraus 08 6156 7850 ma–to klo 7.30–15.00 ja pe klo 7.30–14.30.

Kajaanin lukion alueet, tilat ja tilaisuudet ovat savuttomia ja kaikkien tupakkatuotteiden käyttö on kielletty. Savuttomuus koskee kaikkia opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Oppilaitoksemme henkilöstö ja terveydenhoitaja tukevat opiskelijoita tupakoinnin lopettamisessa.

Opiskeluhuoltoryhmä

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä, jota kutsutaan hyvinvointiryhmäksi. Ryhmän tavoitteena on tukea opiskelijoita kokonaisvaltaisesti yhteisöllisen opiskeluhuollon näkökulmasta.

Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, yhteisöohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori, nuorisopsykologi sekä opiskelijoiden ja huoltajien edustajat sekä tarvittaessa opettajien tai ryhmänohjaajien edustajat.

Opiskelijat, huoltajat, opettajat ja muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ryhmään. Käsiteltävien asioiden osalta ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus. Ryhmässä ei käsitellä yksittäisten opiskelijoiden asioita.

Kuraattori ja nuorisopsykologi

Psykologi- ja kuraattoripalveluilla pyritään antamaan tukea ja ohjausta oppimiseen ja opiskeluun, joilla edistetään oppilaitosyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä opiskelijoiden perheiden ja muiden läheisten kanssa. Näillä palveluilla pyritään tukemaan opiskelijoiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia.

Nuorisopsykologi toimii psykologisena asiantuntijana ja konsultoijana. Hän tukee opiskelijaa hyvinvointiin ja mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä matalan kynnyksen periaatteella ja ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon. Psykologi tekee yhteistyötä huoltajien, opiskelijan hoitoon osallistuvien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hän osallistuu kriisityöhön ja on lukion hyvinvointiryhmän jäsen.

Nuorisopsykologille voi varata ajan joko suoraan puhelimitse 044 797 5230 ja sähköpostilla etunimi.sukunimi@kainuu.fi.

Kuraattori auttaa selvittämään nuoren kehitykseen, elämäntilanteeseen ja opiskeluun liittyviä ongelmia. Kuraattori tukee psykososiaalisen työn keinoin opiskelijoiden toimintakykyisyyttä, sosiaalista hyvinvointia, elämänhallintaa ja myönteistä kokonaiskehitystä sekä yksilötasolla että yhteisöllisesti. Hän auttaa mm. kriisitilanteissa, ihmissuhdeongelmissa, riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa sekä sosiaalisissa pulmatilanteissa matalan kynnyksen periaatteella. Kuraattori järjestää yhteistyössä nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa tarpeenmukaisen oppilaitoksen sisäisen ja moniammatillisen viranomaisverkoston tuen sekä muut tarpeelliset toimenpiteet sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Kuraattori on lukion hyvinvointiryhmän jäsen.

Lukion kuraattori on tavattavissa arkipäivisin Kajaanin lukiolla B-siiven 2. kerroksen työhuoneessa ja ajan voi varata suoraan puhelimitse 044 710 0814, sähköpostilla etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi, Wilmassa tai tulemalla suoraan vastaanotolle.

Kohtaamo

Kohtaamo on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opiskeluun liittyvissä pulmissa. Kohtaamo on Kajaanin lukion ja Kainuun ammattiopiston yhteinen palvelu, jossa opiskelu tapahtuu omatoimisesti rauhallisessa ympäristössä erityisopettajan ja ohjaajan ohjauksessa. Kohtaamo toimii Oppi 5-rakennuksessa Opintiellä.  Tarvittaessa voit jutella oman opinto-ohjaajasi kanssa mahdollisuudesta opiskella Kohtaamossa. Alla oleva kuva toimii linkkinä Kohtaamon esitteen pdf-versioon.

Seurakunnan oppilaitostyö

Kajaanin ev.lut. seurakunnan oppilaitostyöstä vastaavat  oppilaitospappi sekä Koulusaappaan toimijat. He ovat mukana lukiolaisten ja henkilökunnan arjessa ja juhlassa muun muassa erilaisten tapahtumien, tilaisuuksien, koulupäivystyksen ja henkilökohtaisten yhteydenottojen kautta.

Voit ottaa yhteyttä oppilaitospappiin, jos elämä tuntuu vaikealta, opiskelut ovat solmussa tai muuten vaan haluat jutella luottamuksellisesti elämän eri tilanteissa. Yksin ei kannata jäädä!

Ota rohkeasti yhteyttä, koskipa asiasi mitä vaan 044 744 4112/Anna Juntunen. Mietitään asioita ja elämää yhdessä.

Kajaanin oppilaitospappi Instagramissa.

Tuet

Opintotuki

Opiskelua varten voi hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen perusteita ovat taloudellisen tuen tarve sekä päätoiminen opiskelu. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat sekä opiskelijan että hänen huoltajiensa tulot.

Kelan yleistä asumistukea voi hakea, jos opiskelija asuu vuokra-asunnossa.

Jos et ole maksuttoman koulutuksen piirissä, voit hakea Kelasta myös oppimateriaalilisää, joka on n. 52 €/kk ja jota voidaan myöntää myös alle 17-vuotiaalle opiskelijalle. Tarkempaa tietoa oppimateriaalilisän myöntämisen ehdoista Kelan sivuilta.

Koulumatkatuki

Oppivelvollisuuslain nojalla maksuttomaan koulutukseen oikeutettu opiskelija on oikeutettu koulumatkatukeen ilman omavastuuosuutta, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 7 kilometriä. Muut opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan koulumatkatukeen, jos yhdensuuntainen koulumatka on vähintään 10 kilometriä. Omavastuuosuus koulumatkakustannuksista on tällöin 43 euroa/kk.

Tuen saaminen edellyttää säännöllistä opiskelua, ja opiskelija ostaa edullisimman kuukauden matkustukseen oikeuttavan lipun.

Koulumatkatukea haetaan asiointipalvelu OmaKelassa.

Lisätietoja Kelan tuista.

Tietoa Kajaanin joukkoliikenteestä, Kajaanin joukkoliikenne Facebookissa.

Tutustu reittisuunnittelupalveluun.

Matkahuollon reitit ja aikataulut.

Opiskelija-asunnot

Jos haluat vuokrata soluasunnon, sinua palvelee Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari.

Löydät Kajaanin Pietarin toimiston osoitteesta Linnankatu 18A, 87100 Kajaani, 08 6155 2060. Lisätietoja opiskelija-asunnoista.

Opiskeluvälineet

Vuonna 2005 ja sitä myöhemmin syntyneille lukio-opinnot, tarvittavat opiskeluvälineet sekä ylioppilastutkinnon pakolliset kokeet ovat maksuttomia.

Ennen vuotta 2005 syntyneille lukio-opetus on maksutonta, mutta muut opiskeluun liittyvät hankinnat opiskelijat kustantavat itse. Suurin menoerä on oppikirjakulut, ja muita opiskeluvälinehankintoja ovat muun muassa laskin, muistiinpanovälineet, materiaalikulut ja yo-tutkinnon maksut. Kuvataiteessa opiskelija maksaa käyttämänsä materiaalit kuten kirjat muilla kursseilla. Maksu kerätään kurssin alussa ja se vaihtelee yleensä 6 eurosta muutaman erikoiskurssin 30 euroon. Opiskelumenot kolmen vuoden aikana ovat noin 1200 – 1400 euroa.

Vakuutukset

Lukion opiskelijoita koskee Kajaanin kaupungin vapaaehtoinen ryhmätapaturmavakuutus. Opiskelijat ovat vakuutettuna opiskeluaikana, koulumatkoilla sekä opintoretkillä tapaturman varalta. Vieraspaikkakuntalaisten opiskelijoiden osalta koulumatkalla tarkoitetaan koulun ja opiskeluaikana käytettävän asunnon välistä matkaa suorinta reittiä käyttäen.

Kela, opiskelijan tuet