Hyppää sisältöön

Opinto-opas (20-ryhmät)

 • Kajaanin lukio

  Vuorikatu 2, 87100 Kajaani
  toimisto@kajaaninlukio.fi
  sähköposti: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

  Vs. rehtori Kaisa Polvinen, 044 710 1204
  Apulaisrehtori Saara Kupiainen, 044 797 0827

  Toimistosihteeri Sirpa Haataja, 044 797 0822

  Opinto-ohjaaja Anne Parkkari, 044 710 1205

  Opinto-ohjaaja Anna Leinonen,  044 710 0320

  Opinto-ohjaaja Sari Aho, 040 158 0448

  Opetushenkilöstön tiedot löytyvät nettisivun Yhteystiedot-kohdasta

  Kuraattori Leena Haataja, 044 710 0814

  Terveydenhoitaja Marianne Jokelainen, 044 797 4897
  puhelintunti klo 12.00–12.45
  etunimi.sukunimi@kainuu.fi

  Nuorisopsykologi Anna-Leena Malinen, 044 797 5230
  etunimi.sukunimi@kainuu.fi

  foX MAMSELLI opiskelijaravintolan
  palveluvastaava Terttu Puuronen, 044 714 7635

   

  Aineryhmien vetäjät 2023–2024

  • Äidinkieli: Anne-Marie Juntunen
  • Englanti: Marja-Leena Anttila
  • Muut kielet (RU, RA, SA, VA, ESP): Antti Rinta-Filppula
  • Matemaattiset aineet (MA, FY, KE): Kai Nurmi
  • Reaaliaineet (HI, YH, UE, UO, ET, FI, PS, BI, GE): Anna-Kaisa Rautiainen
  • Liikunta, terveystieto: Pekka Loikkanen
  • Opinto-ohjaus: Anna Leinonen
 • Työ- ja loma-ajat, jaksot ja koeviikot

  Syyslukukausi: ke 9.8. – pe 22.12.2023
  Syysloma: vko 42, 16. – 22.10.2023

  Itsenäisyyspäivä: ke 6.12.2023
  Joululoma: la 23.12.2023 – su 7.1.2024

  Kevätlukukausi: ma 8.1. – la 1.6.2024
  Talviloma: vko 10, 4. – 10.3.2024
  Pääsiäinen: pe 29.3. – ma 1.4.2024

  Vappu: ke 1.5.2024

  Helatorstai ja vapaapäivä: to 9.5. – 10.5.2024

  Syksyn ylioppilasjuhla: ti 5.12.2023

  Kevään ylioppilasjuhla: la 1.6.2024

  Periodit

  1. periodi     ke 9.8.–pe 29.9.2023
  2. periodi    ma 2.10.–ti 28.11.2023
  3. periodi    ke 29.11.2023–pe 2.2.2024
  4. periodi    ma 5.2.–pe 5.4.2024
  5. periodi    ma 8.4.–la 1.6.2024

   

  Kiertotuntikaavio

  tuntiMATIKETOPE
  1. klo 8.001726
  2. klo 9.3026517
  3. klo 11.0043743
  4. klo 13.0051654
  5. klo 14.3082388

  Päivittäinen työaika, ruokailutauko ja erityisruokavaliot

  Päivittäinen aikataulu
  1. tuntiklo 8.00-9.15
  2. tuntiklo 9.30-10.45
  Ruokailu Aklo 10.45-11.30
  3. tuntiklo 11.30-12.45
  Ruokailu Bklo 11.15-11.45
  3. tuntiklo 11.00-11.15 ja klo 11.45-12.45
  Ruokailu Cklo 11.30-12.00
  3. tuntiklo 11.00-11.30 ja klo 12.00-12.45
  Ruokailu Dklo 11.45-12.15
  3. tuntiklo 11.00-11.45 ja 12.15-12.45
  Ruokailu Eklo 12.15-12.45
  3. tunti klo 11.00-12.15
  4. tuntiklo 13.00-14.15
  5. tuntiklo 14.30-15.45

  Ruokailuvuoroaikataulu on Wilman tiedotteissa ennen jakson alkamista.

  Vuorikadun opiskelijaravintola on avoinna klo 10.30 – 12.30, koeviikon aikana klo 10.00 – 12.15.

  Erityisruokavaliot

  Jos tarvitset erityisruokavaliota, toimita ruokailua varten Ilmoitus erityisruokavaliosta -lomake foX MAMSELLIIN.
  Ilmoituksen tueksi tarvitset todistuksen, jonka saat omalta terveydenhoitajaltasi tai lääkäriltäsi. Hakemusta ei tarvita kasvisruokavaliosta, koska se on vaihtoehtona linjastossa. Vegaanisesta ruokavaliosta tarvitaan ilmoitus, koska se on usein tarjolla erityisruokavaliopisteessä.

  Jatkavien opiskelijoiden entiset ilmoitukset ovat voimassa.

  Lukuvuosikalenteri

  Kajaanin lukion lukuvuosikalenterista löytyvät koulun tapahtumien ajankohdat, koeviikkojen ajat, eri kiertotuntien koepäivät, arviointien antopäivät, uusintakoepäivät ja niihin ilmoittautumispäivät. Lukuvuosikalenteri on Kajaanin lukion nettisivujen etusivulla.

 • Opinto-ohjaus

  Opiskelija saa lukiossa ohjausta opiskelunsa ja oppimisensa tueksi. Ohjaus auttaa opiskelijoita suunnittelemaan opinto-ohjelmaa ja tukee opiskelun eri vaiheissa sekä auttaa jatkokoulutusta ja elämänuraa koskevissa suunnitelmissa ja valinnoissa.

  Ohjaus on sekä luokkamuotoista että henkilökohtaista. Ohjaukseen osallistuvat rehtori, apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, ryhmänohjaajat ja eri aineiden opettajat sekä hyvinvointiryhmä.

  Opinto-ohjaajat ovat tavoitettavissa pääsääntöisesti B-siiven 2. kerroksen työhuoneidensa ovella olevan aikataulun mukaisesti. Aika opinto-ohjaajalle varataan Wilmassa.

  Opinto-ohjaaja keskustelee kaikkien ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden kanssa lukuvuoden aikana. Näihin tapaamisiin opinto-ohjaajasi ilmoittaa ajan etukäteen.

  Toisen vuosikurssin opiskelijoiden olisi hyvä käydä kevätlukukaudella ohjauskeskustelussa, jossa tarkistetaan opintojen eteneminen ja suunnitellaan viimeisen vuoden opiskelua sekä ylioppilastutkinnon suorittamisaikataulua.

  Abien jatko-opintosuunnitelmat ja päättötodistuksen saamisen edellytykset ovat sisältönä abivuoden ohjauskeskustelussa.

   

  Ryhmänohjaus

  Ryhmänohjauksessa opastetaan lukiotyöskentelyyn ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, joka kokoontuu lukion kalenteriin merkittyihin ryhmänohjaustuokioihin. Ne ovat osa pakollista opinto-ohjauksen kurssia.

  Ryhmänohjaaja toimii oman ryhmänsä lähiohjaajana. Ryhmänohjaaja haastattelee omat ohjattavansa lukuvuosittain.

  23-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • 23A, Pekka Loikkanen, Anna Leinonen, A305
  • 23B, Kai Nurmi, Anne Parkkari, C210
  • 23C, Sanna Vahla, Sari Aho, A206
  • 23D, Mari Tuikka-Kyllönen, Anna Leinonen, C212
  • 23E, Antti Rinta-Filppula, Anne Parkkari, C413
  • 23F, Veli-Pekka Leivo, Sari Aho, A109

  22-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • 22A, Liisa Lehtinen, Anna Leinonen, C310
  • 22B, Hannu Backman, Anne Parkkari, C213
  • 22C, Markku Nissinen, Sari Aho, C211
  • 22D, Krista Mettala, Anna Leinonen, C412
  • 22E, Sonja Holopainen, Anne Parkkari, C311
  • 22F, Anne Vainio, Sari Aho, C312

  21-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • 21A, Johanna Heikkilä, Anna Leinonen, A304
  • 21B, Ritva Romppanen, Anne Parkkari, A110
  • 21C, Mira Heikkinen, Anne Parkkari, C416
  • 21D, Tuula Lankinen, Sari Aho, C411
  • 21E, Jaana Toivanen, Sari Aho, C115
  • 21F, Leena Rimpiläinen, Anna Leinonen, C313

  20-ryhmät (ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, nimikkoluokka)

  • ­­­­­­­­­­­­­­­20AB, Tanja Partanen ja Anne Parkkari, A405, oma opo jatkaa

   

  Erityinen tuki

  Opiskelijalla, jolla on oppimisvaikeuksien vuoksi haasteita suoriutua opinnoistaan, on oikeus saada erityisopetusta ja muuta oppimisen tukea. Oppimisvaikeuksien taustalla voi olla esimerkiksi luku- ja kirjoitusvaikeuksia, matemaattisia tai tarkkaavaisuuden vaikeuksia, sairaus, vamma tai elämäntilanne. Tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa sekä edistää hänen hyvinvointiaan ja jaksamistaan. Lisäksi tavoitteena on antaa valmiuksia jatko-opintoihin siirtymiseen.

  Tuen tarvetta arvioidaan opintojen alussa sekä opintojen aikana. Opettajat arvioivat tuen tarvetta ja suunnittelevat sen toteutusta yhdessä opiskelijan ja tarvittaessa huoltajan sekä tarpeellisten asiantuntijoiden kanssa. Tuen tarpeen tunnistaminen voi myös perustua perusopetuksesta siirrettävään koulutuksen järjestämisen kannalta välttämättömään tietoon (Perusopetuslaki 628/1998, 40 §) tai esimerkiksi alkuseulontoihin. Tukitoimet kirjataan opiskelijan pyynnöstä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (Lukiolaki 714/2018, 28 § 2 mom.) Tukitoimien toteutumista ja vaikuttavuutta seurataan opintojen aikana ja tukitoimia tarkastetaan tarpeen muuttuessa.

  Oppimisen tukea voivat olla esimerkiksi opetuksen eriyttäminen, tukiopetus ja muut pedagogiset ratkaisut, yksilökohtainen opinto-ohjaus ja opintojen valintamahdollisuuksien hyödyntäminen.

  Erityisopetus on erityisopettajan antamaa opetusta. Se voidaan toteuttaa esim. pienryhmäopetuksena tai yksilötukena. Erityisopettaja voi myös konsultoida aineenopettajia ja auttaa heitä tukemaan opiskelijan oppimista osana normaalia opetusryhmää.

  • Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja.
  • Samassa opetusryhmässä (= jonkin oppiaineen kurssilla) voi olla eri vuositason opiskelijoita.
  • Kouluvuosi jaetaan viiteen jaksoon, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen työjärjestys. Jakson pituus on noin seitsemän viikkoa. Jakso päättyy koeviikkoon.
  • Jokaisessa jaksossa suoritetaan eri oppiaineista erillisiä kursseja, joihin kuuluu noin 18–20 oppituntia. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Kurssit voivat olla myös lyhyempiä (½ kurssia = 7–9 oppituntia).
  • Kurssitarjotin on lukion tarjoamien kurssien valikko, josta opiskelija valitsee suoritettavat kurssit.
  • Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa laajuuden ja valitsee eri jaksojen kurssit kurssitarjottimelta. Rajoituksina ovat lukion tarjonta ja kurssien suoritusjärjestysehdot eri oppiaineissa.
  • Minimikurssimäärä, joka opiskelija tulee suorittaa lukioaikana, on 75 kurssia. Opiskelijan suositellaan suunnittelevan opinto-ohjelmansa kolmen vuoden opiskelua varten, mutta opiskeluaika voi vaihdella kahdesta neljään vuoteen. Poikkeavasta opiskeluajasta on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä kirjallinen sopimus.
  • Sopiva kurssimäärä on 31–33 kurssia/lukuvuosi. Tällä kurssimäärällä lukion oppimäärän saa suoritetuksi kolmessa vuodessa.
  • Lukuvuosittaiselle kurssimäärälle ei ole ylärajaa, ei myöskään koko lukioaikana suoritettavien kurssien määrälle.
  • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto joko kerralla tai korkeintaan kolmelle peräkkäiselle kerralle hajautettuna.

  Opiskelijalla itsellään on vastuu tekemistään kurssivalinnoista sekä kurssien suorittamisesta suunnitellun aikataulun mukaan.

  Kurssikertymät jaksoittain
  3 vuoden ohjelma1. jakso2. jakso3. jakso4. jakso5. jakso
  1. vuosi5 – 611 – 1317 – 2024 – 2631 – 33
  2. vuosi37 – 3943 – 4549 – 5156 – 5762 – 63
  3. vuosi65 – 6669 – 7175 –
  3,5 vuoden ohjelma1. jakso2. jakso3. jakso4. jakso5. jakso
  1. vuosi5 – 69 – 1114 – 1719 – 2224 – 27
  2. vuosi29 – 3234 – 3739 – 4244 – 4749 – 53
  3. vuosi54 – 5859 – 6364 – 6870 – 73
  4. vuosi75 –
  4 vuoden ohjelma1. jakso2. jakso3. jakso4. jakso5. jakso
  1. vuosi4 – 58 – 1012 – 1616 – 1820 – 22
  2. vuosi24 – 26 28 – 3032 – 3436 – 3840 – 42
  3. vuosi45 – 4750 – 5255 – 5761 – 63
  4. vuosi65 – 6669 – 7175 –

  Lukio-opinnot

  Lukio-opinnot muodostuvat pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista.

  • Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pakollisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, jotka syventävät eri aineiden tietoja. Ne ovat valtakunnallisia eli kaikissa Suomen lukioissa kursseissa on sama sisältö. Kuvataide- ja musiikkilinjalla syventävät kurssit voivat olla koulukohtaisia.
  • Soveltavat kurssit ovat koulukohtaisia kursseja. Ne voivat olla yhdestä tai useammasta oppiaineesta muodostettuja eheyttäviä kursseja, menetelmäkursseja sekä muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja tai muiden yhteistyötahojen tarjoamia kursseja.
  • Yhden aineen oppimäärä voi muodostua oppiaineen pakollisista ja/tai syventävistä ja/tai koulukohtaisista soveltavista kursseista.
  • Opiskelijan oppimäärä aineessa muodostuu sen mukaan, mitkä näistä kursseista opiskelija on valinnut ja suorittanut.

  Suoritettuja (= arvioituja) kursseja ei voi jälkikäteen poistaa aineen oppimäärästä.

  Koko lukion oppimäärä on suoritettu, kun opiskelijalla on suoritettuina:

  • kaikki pakolliset kurssit
   • vähintään 47 kurssia (lyhyen matematiikan valinneet)
   • vähintään 51 kurssia (pitkän matematiikan valinneet)
  • vähintään 10 syventävää kurssia
  • yhteensä vähintään 75 kurssia

  hyväksytysti opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvat pakollisten ja valinnaisten aineiden oppimäärät. Kuvataide- ja musiikkilinjan opiskelijoilla huojennukset vaikuttavat pakollisten kurssien suoritusmäärään.

  Mahdollisuus yksilöllisiin painotuksiin

  Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan yksilöllisesti koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valinnoilla. Suuntautuminen on hyödyllistä jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten kannalta.

  Musiikkilinja (erityinen koulutustehtävä)

  Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan painotetusti musiikin opintoihin.

  Musiikkilinjan opinto-ohjelman pitää sisältää vähintään 12 kurssia aineopintoja seuraavasti:

  • 5 pakollista musiikkilinjan kurssia sekä
  • vähintään kaksi kuorokurssia ja
  • kaksi orkesterikurssia.

  Lisäksi on oltava kolme valinnaista musiikkilinjan kurssia.

  Lisäksi musiikkilinjalainen opiskelee 1 – 2 valtakunnallista pakollista musiikin kurssia ja 1 – 2 valtakunnallista pakollista kuvataiteen kurssia (yhteensä 3 valtakunnallista pakollista kurssia).

  Musiikkia painottava opiskelija on oikeutettu vähentämään valtakunnallisessa tuntijaossa säädetyistä pakollisten kurssien määristä yhteensä kahdeksan (8) kurssia. Opiskelijan tulee kuitenkin suorittaa vähintään puolet lukion jokaisen pakollisen oppiaineen kursseista. Musiikkilinjalainen suorittaa siis vähintään yhden pakollisen kurssin musiikista ja kuvataiteesta.

  Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia, opiskelun ja huippu-urheilun yhdistäminen

  Kajaanin lukion urheiluakatemiaopiskelija voi sovittaa lukio-opintoihinsa kolme ohjattua harjoituskertaa viikossa jalkapallossa, jääkiekossa, kilpa-aerobicissa, naisten telinevoimistelussa, salibandyssa ja tanssissa. Tapauskohtaisesti urheilulaji voi olla jokin muukin. Urheiluakatemian harjoituskerrat sijoittuvat viikoittaiseen työjärjestykseen aamu- ja iltapäiviin. Urheiluakatemian opiskelijat opiskelevat liikunnan valinnaiskurssit LI7 – LI15.

  Opinto-ohjelman suunnitteleminen ja tarkistaminen

  Opiskelija valitsee lukuvuoden aikana opiskelemansa kurssit kurssitarjottimesta, jossa näkyvät kyseisenä lukuvuonna tarjolla olevat kurssit. Hän etenee omien edellytystensä ja tavoitteidensa mukaisesti. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelun etenemistä. Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään neljän kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa.

  Lukion suorittamiseen voi käyttää korkeintaan neljä vuotta. Poikkeavan opintoajan hakemus ja suunnitelma 3,5 – 4 vuoden opiskelusta tehdään opinto-ohjaajan kanssa. Luvan pidennettyyn opintoaikaan myöntää rehtori.

  Opiskelija voi lukuvuoden aikana tarkistaa opinto-ohjelmaansa ja tehdä siihen muutoksia perustellusta syystä. Muutokset suunnitellaan opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen henkilökohtaisesti ennen koeviikkoa.

  Koeviikolla ja uuden jakson alussa muutoksia ei enää tehdä. Uuden jakson kurssille pääsevät ne opiskelijat, joiden nimi on kurssipäiväkirjassa. Kurssin poisjättäminen ilman opinto-ohjaajan kanssa käytyä keskustelua ei ole sallittua. Alkaneen jakson kurssin poisjättäminen ei ole mahdollista ilman K-merkintää lukion kalenterissa määriteltyjen päivämäärien jälkeen.

  Opinto-ohjelmamuutoksia ovat

  • kurssin poisjättäminen (aina keskusteltava opinto-ohjaajan kanssa)
  • uuden kurssin lisääminen ohjelmaan
  • kurssin keskeyttäminen
  • oppimäärän vaihtaminen (kielet, matematiikka).

  Tarvittaessa voidaan joutua tasoittamaan liian suuria tai pieniä ryhmiä. Näin opiskelija voi joutua suunnittelemaan opinto-ohjelmaansa uudelleen. Kurssille ensimmäistä kertaa osallistuva opiskelija on etusijalla osallistujia valittaessa.

   

  Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

  Opiskelija voi vaihtaa pitkän matematiikan opintonsa lyhyen matematiikan opintoihin opiskelunsa missä vaiheessa tahansa, mutta tarkoituksenmukaisena pidetään vaihtoa viimeistään 5. kurssin jälkeen. Vaihto tapahtuu aina kurssin päättyessä.

  Kaikki matematiikan hyväksytysti suoritetut kurssit lasketaan opiskelijan kokonaiskurssimäärään. Päättöarvosanaa annettaessa voidaan ottaa huomioon pitkän matematiikan vaihto lyhyeen.

  Matematiikan kurssien vastaavuus
  MAA02MAB02
  MAA03MAB03
  MAA06MAB07
  MAA08MAB04
  MAA10MAB05
 • Oppiaineen kohdalla mahdollisesti olevan palkin sisällä voi kurssien suoritusjärjestys vaihdella.

  Äidinkieli: Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Päättökokeeseen valmentavat kurssit (ÄI08, ÄI09) suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.
  Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

  Suomi toisena kielenä: Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Päättökokeeseen valmentavat kurssit (S208, S209) suoritetaan pakollisten kurssien jälkeen.

  Englanti (A1): Pakolliset ja syventävät kurssit pääsääntöisesti numerojärjestyksessä 1 2 3 4 5 6 7 8, ENA09 suoritetaan opintojen alkuvaiheessa, ENA10 milloin tahansa, ENA11 toisena opiskeluvuonna, ENA12 päättövaiheessa.

  Saksa (A2): Pakolliset kurssit numero­järjestyksessä.

  Ranska ja venäjä (A2): Kurssit numerojärjestyksessä.

  Ruotsi (B1): Pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. RUB08-kurssi suositellaan lukio-opintojen alkuun ja kurssia RUB09 lukio-opintojen loppuvaiheeseen.

  Saksa, ranska, venäjä (B2, B3) ja espanja (B3): Kurssit numerojärjestyksessä.

  Matematiikka: Pakolliset kurssit suoritetaan pääsääntöisesti numerojärjestyksessä. Syventävät ja soveltavat kurssit voi suorittaa aikaisintaan alla olevaan kaavioon merkityssä paikassa.

  MAB:

  • 1. vuosi MAY01, MAB02, MAB03 (ja MAB09)
  • 2. vuosi MAB04, MAB05, MAB06 (ja MAB08)
  • 3. vuosi (MAB07), MAB10

  MAA:

  • 1. vuosi MAY01–MAA05, (MAA14), (MAA15)
  • 2. vuosi (MAA15), MAA06–MAA09 ja MAA11, MAA12
  • 3. vuosi MAA10, MAA13, MAA16 ja MAA17

  Biologia: Kurssi BI01 ennen BI02 kurssia ja BI03 ennen BI05 kurssia.

  Maantiede: Kurssi GE01 ennen muita kursseja.

  Fysiikka: Kurssit FY01–FY07 suositellaan suoritettavaksi numerojärjestyksessä ja kurssit FY08 ja FY09 (tässä järjestyksessä) suositellaan suoritettavaksi kurssien FY01–FY05 jälkeen.
  Kurssien suoritussuositus opiskeluvuosittain:

  • 1. vuosi: FY01, FY02 ja FY03
  • 2. vuosi: FY04, FY05, FY06, (FY08) ja FY09
  • 3. vuosi: FY07 ja FY10

  Kemia: Kurssit KE01–KE05 suoritetaan numerojärjestyksessä. Kemian työkurssin KE06 voi suorittaa aikaisintaan yhtä aikaa kurssin KE03 kanssa. Ker­taus­kurssi KE07 suoritetaan viimeisenä.

  Kurssien suoritussuositus opiskeluvuosittain:

  • 1. vuosi: kurssit KE01 ja KE02
  • 2. vuosi: kurssit KE03–KE05, KE06
  • 3. vuosi: kurssi KE07

  Ev.lut. uskonto: UE01 ennen muita kursseja, muiden kurssien suoritusjärjestys vapaa

  Ortod.uskonto: Pakolliset kurssit järjestetään joka toinen vuosi.

  Elämänkatsomustieto: Pakolliset kurssit järjestetään joka toinen vuosi. Kursseja ei tarvitse suorittaa numerojärjestyksessä.

  Filosofia: FI01 ennen muita kursseja, muiden kurssien suoritusjärjestys vapaa

  Historia: Pakolliset kurssit numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suoritusjärjestys on vapaa. Ennen HI08-kurssia on suositeltavaa opiskella kurssit HI01 ja HI04. HI09-kurssi suositellaan opiskeltavaksi sen jälkeen, kun opiskelija on opiskellut HI02-kurssin.

  Yhteiskuntaoppi: YH01-kurssi suoritetaan ennen muita kursseja. Muiden kurssien suoritusjärjestys on vapaa.

  Psykologia: PS01 ennen muita kursseja, PS01 ja PS02 ennen kurssia PS10.

  Terveystieto: Kurssit suoritettava numerojärjestyksessä. TE01 suositellaan suoritettavaksi 1. lukuvuonna.

  Musiikki/yleinen: Vähintään toinen pakollisista kursseista on suoritettava ennen muita kursseja.
  Huom! Mikäli opiskelija suorittaa vain yhden pakollisen kurssin musiikista, voi hän halutessaan valita joko MU01-kurssin Musiikki ja minä tai MU02-kurssin Moniääninen Suomi.

  Musiikkilinja: Pakolliset kurssit 1 – 3 suoritettava ennen muita kursseja.

  Kuvataide: Kurssien suoritusjärjestys vapaa. Jos opiskelija suorittaa vain yhden kurssin, on sen oltava KU01-kurssi.

  Liikunta: LI01-kurssi 1. lukuvuonna ja LI02-kurssi 2. lukuvuonna. Kursseja ei voi suorittaa saman lukuvuoden aikana. Muiden kurssien suoritusjärjestys vapaasti valittavissa. LI04-kurssi 2. vuosikurssin opiskelijoille.

  Opinto-ohjaus: OP01-kurssi hajautetusti kolmen lukiovuoden aikana.

  Draama: DRA01-kurssi mielellään ennen DRA02-kurssia.

  Tietotekniikka: ATK03, ATK04 numerojärjestyksessä ja ATK05, ATK06 numerojärjestyksessä.
  Muiden kurssien suoritusjärjestys vapaa.

 • Opiskelijalle voidaan hakemuksesta myöntää lupa suorittaa opintoja itsenäisesti, jos se hänen opintojensa kannalta on tarkoituksenmukaista. Näistä järjestelyistä sovitaan oppiaineen opettajan ja/tai rehtorin kanssa.

  Itsenäinen opiskelu sopii varsinkin tarmokkaille ja motivoituneille opiskelijoille. Itsenäisessä opiskelussa korostuu opiskelijan oma vastuu opintojen etenemisestä.

  Itsenäisen opiskelun perusteena voi olla esimerkiksi:

  • kurssien päällekkäisyys kurssitarjottimessa, jota ei voida muuten välttää
  • halu nopeuttaa lukio-opiskelua
  • laaja opintosuunnitelma.

  Opiskelijan itsenäisen työskentelyn ohjaamisessa noudatetaan seuraavia yleisohjeita:

  1. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa yksi kurssi/periodi itsenäisesti. Rehtori voi myöntää erityisestä syystä luvan useampaan itsenäiseen suoritukseen samassa periodissa.Opiskelija tekee hakemuksen kirjallisesti lukion kalenterissa ilmoitettuun päivämäärään mennessä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa ja samalla tarkistetaan perustelu itsenäiselle suoritukselle. Opinto-ohjaaja neuvottelee itsenäisestä suorituksesta tarvittaessa aineenopettajan kanssa. Hakemus toimitetaan aineryhmälle, joka päättää itsenäisen hakemuksen hyväksymisestä. Lopullisen oikeuden itsenäiseen opiskeluun myöntää rehtori.Itsenäisen kurssin vastaanottava opettaja ilmoittaa opiskelijalle Wilman kautta ennen uuden periodin alkua hakemuksen hyväksymisestä sekä kurssin suorittamisohjeet. Jos anomus hylätään, opiskelijan on suoritettava kurssi normaalisti.
  2.  Itsenäisesti opiskeltava kurssi suoritetaan pääsääntöisesti yhden periodin kuluessa, jonka jälkeen opiskelija osallistuu kokeeseen arviointiviikolla tai viimeistään uusintakoepäivänä. Opiskelija sopii koepäivän aina opettajan kanssa.
  3. Mikäli opiskelija ei ole opettajan antamaan määräpäivään mennessä palauttanut sovittuja kirjallisia töitä, opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua arviointikokeeseen.
  4. Itsenäisen opiskelun tavoitteet ovat samat kuin lähiopetuksessa, mutta arviointikriteerit voivat kuitenkin poiketa. Opettaja selvittää opiskelijalle arviointikriteerit itsenäisen suorituksen suunnittelun yhteydessä. Itsenäisesti opiskellun opintojakson edellytyksenä on hyväksytty arvosana.

  Seuraavat kurssit voi suorittaa itsenäisesti

  • Äidinkieli, suomi: muut kurssit soveltuvin osin, paitsi kurssit 1, 7, 12
  • Suomi toisena kielenä: kursseja 1, 7 ei voi suorittaa itsenäisesti
  • A-kielet:
   • englanti: muut kurssit, paitsi kurssit 1, 8, 9 ja 12
   • saksa: muut kurssit, paitsi kurssit 1, 8, 9, 10
   • ranska: muut kurssit, paitsi kurssi 9
   • venäjä: kaikki kurssit
  • Ruotsi kieli: muut kurssit, paitsi kurssi 1, 6 ja soveltavat kurssit
  • B2- ja B3-kielet:
   • saksa: muut kurssit, paitsi kurssi 1 ja soveltavat kurssit
   • ranska: muut kurssit, paitsi kurssit 1, 9
   • venäjä: kaikki kurssit
   • espanja (B3): itsenäinen opiskelu sovittaessa
  • Matematiikka: kaikki kurssit
  • Biologia: kurssi 2
  • Maantiede: muut kurssit, paitsi 5
  • Fysiikka: muut kurssit, paitsi kurssit 1, 9, 10, 11
  • Kemia: muut kurssit, paitsi kurssit 1, 6, 7
  • Uskonto, ev.lut: muut kurssit, paitsi kurssi 1
  • Uskonto, ortod.: kurssit 4, 5
  • Elämänkatsomustieto: muut kurssit, paitsi kurssit 1, 2 ja 3
  • Filosofia: muut kurssit, paitsi kurssi 1
  • Historia: kurssit 2, 3, 4, 5
  • Yhteiskuntaoppi: kurssit 2, 3, 4
  • Psykologia: muut kurssit, paitsi kurssi 1, 6, 8, 9, 10
  • Terveystieto: ei itsenäistä suorittamista
  • Musiikki: yleinen: 3, 4, 5 ja 8 voi suorittaa itsenäisesti
  • taidelinja: muut paitsi 1, 8, 9, 12, 13 sekä kuoro- ja orkesterikurssit
  • Kuvataide: yleinen: kurssi 3
  • Liikunta: kurssit 7–15
  • Opinto-ohjaus: ei itsenäistä suorittamista
  • Draama: ei itsenäistä suorittamista
  • Tietotekniikka: kaikki kurssit
 • Koeviikko

  Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jolloin on kokeet opiskelluista kursseista. Koeviikon pituus on 7 koulupäivää. Kiertotuntien koepäivät ilmoitetaan lukuvuoden alussa lukuvuosikalenterissa.

  Koepäivänä kertaustuokio, koe ja kokeen palautetuokio järjestetään klo 8-13. Opettaja ilmoittaa koepäivän tarkemman aikataulun. Kokeesta voi poistua aikaisintaan tunnin kuluttua. Niissä oppiaineissa ja kursseissa, joissa ei ole koetta, pidetään koepäivänä oppitunnit 2 x 75 minuuttia. Opettaja palauttaa kokeet arvioinnin valmistuttua joko sähköisesti tai paperisena. Kurssin arviointi näkyy Wilmassa seuraavan jakson alkupuolella kalenterissa ilmoitettuna päivänä.

  Erityisen tuen tarpeesta riippuen opiskelijan on mahdollista saada kokeessa mm. lisäaikaa, osittain tai kokonaan muu kuin kirjallinen koenäyttö, käyttää teknisiä apuvälineitä ja avustajaa. Järjestelyt ovat vähintään samat kuin mitä ylioppilaskirjoituksissa on mahdollista.

  Opiskelijan on säilytettävä kokeet tallessa koko lukioajan.

  Poissaolo kurssikokeesta

  Jos opiskelija sairauden tai muun pakottavan syyn takia joutuu olemaan pois kurssikokeesta, opiskelijan velvollisuus on ottaa yhteyttä välittömästi kyseisen aineen opettajaan esim. Wilman kautta ja sopia koejärjestelyistä. Loman tai harrastusten takia koeviikolla kokeesta poissaoleville ei järjestetä ylimääräistä koetta.

  Kokeesta poissaolon selvittämiseen tarvitaan lääkärin tai terveydenhoitajan todistus tai huoltajien/vanhempien antama selvitys, joka vaaditaan myös 18 vuotta täyttäneeltä.

  Hylätyn arvosanan korottaminen

  Opiskelijalla on oikeus osallistua uusintakokeeseen, jos hän on saanut jaksoarvioinnin kurssiarvosanaksi 4 (= hylätty).

  Jos opiskelija saa oppiaineen kurssista hylätyn arvosanan, suositellaan kurssin uudelleen käymistä.

  Opiskelija voi yrittää hylätyn kurssiarvosanan korottamista yhdessä uusintakokeessa kahden seuraavan uusintakoekerran aikana. Uusintakokeita järjestetään lukuvuoden aikana viisi kertaa. Uusintakokeiden päivämäärät, ajat ja paikat ilmoitetaan kalenterissa. Uusintakokeesta voi poistua aikaisintaan tunnin kuluttua.

  Uusintakokeeseen ilmoittautuminen:

  Lähetä kurssin opettajalle viesti Wilmassa kalenterissa ilmoitettuun päivään mennessä.
  Otsikoi viesti seuraavasti: Uusintakoe, uusintakokeen päivä, kurssikoodi.

  Opettajan ei tarvitse hyväksyä myöhässä lähetettyjä ilmoittautumisia.

  Ilmoittautuminen on sitova ja merkitsee uusintamahdollisuuden käyttämistä, vaikka opiskelija ei saapuisikaan uusintakokeeseen. Jos opiskelija pystyy esittämään hyväksyttävän syyn, esimerkiksi lääkärintodistuksella, uusintamahdollisuus säilyy.

  Jos uusintakoekin hylätään, on kyseinen kurssi suoritettava kokonaan uudelleen opetukseen osallistumalla, mikäli kurssista halutaan hyväksytty suoritus.

  Yhdellä uusintakoekerralla voi uusia korkeintaan kahden kurssin koetta.

  Hyväksytyn arvosanan korottaminen

  Hyväksytyn arvosanan korottaminen on mahdollista osallistumalla uudelleen kurssin opetukseen tai suorittamalla kurssi itsenäisesti tai osallistumalla kerran lukuvuodessa järjestettävään korotuskuulusteluun. Korotuskuulustelussa voi yrittää vain saman lukuvuoden aikana suoritetun yhden kurssin hyväksytyn arvosanan korotusta. Viimeisen jakson aikana suoritetun kurssin hyväksyttyä arvosanaa voi kuitenkin korottaa seuraavan lukuvuoden korotuskuulustelussa. Kurssien suorituksista parempi arvosana jää voimaan.

  Kurssin suorittaminen uudelleen

  Opiskelija voi suorittaa sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin uudelleen osallistumalla opetukseen, kun kurssi on tarjolla myöhemmin. Jos kurssille pyrkii enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, ensimmäistä kertaa kurssin aloittavat ovat etusijalla.

 • Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on antaa opiskelijalle sekä huoltajalle palautetta opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista sekä lukion aikana että lukio-opiskelun päättyessä.

  Arvioinnilla kannustetaan opiskelijaa myönteisellä tavalla omien tavoitteidensa asettamiseen ja työskentelytapojensa tarkentamiseen.

  Kurssin arviointi

  Kunkin kurssin arviointiperusteet yleisten arviointiperusteiden lisäksi selvitetään opiskelijalle kurssin alussa. Samalla niistä keskustellaan opiskelijoiden kanssa.

  Jokainen kurssi arvioidaan itsenäisesti muista saman aineen kursseista riippumatta. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

  Kurssin arviointi voi perustua kirjallisiin kokeisiin, opiskelijoiden tuotoksiin ja suullisiin näyttöihin sekä opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin että opiskelijoiden itsearviointiin. Kurssi voidaan arvioida ennalta sovituissa tapauksissa myös ilman koetta.

  Kurssin arviointia varten opiskelijan tulee palauttaa kaikki kurssin arviointiin kuuluvat tuotokset pääsääntöisesti kurssijakson aikana, mutta erityisestä syystä viimeistään seuraavassa jaksossa olevaan uusintakoepäivään mennessä. Arviointi suoritetaan vasta, kun arvioinnin edellytykset täyttyvät. Arvioinnin perustaksi on oltava riittävästi näyttöjä opiskelijan oppimisesta ja osaamisesta. Myös arvosana neljä (4) edellyttää, että arvioinnin edellytykset täyttyvät. Jos opiskelija ei ole palauttanut vaadittuja suorituksia säädetyssä ajassa, kurssi voidaan arvioida, mikäli arvioinnin edellytykset täyttyvät. Puuttuvat suoritukset alentavat kuitenkin kurssiarvosanaa.

  Jos opiskelijalla on poissaoloja, opettaja voi määrätä hänelle lisätehtäviä poissaolojen korvaamiseksi. Opettaja voi poissaolojen vuoksi jättää kurssin arvioimatta. Arvioimatta jättämisen uhasta tulee opiskelijaa varoittaa etukäteen.

  Mikäli poissaolot jatkuvat, opiskelija joutuu keskeyttämään kurssin ja hän menettää oikeuden osallistua kurssikokeeseen. Kurssin jatkaminen on mahdollista vain, mikäli opiskelija voi esittää luotettavasti erityisen painavat poissaolon syyt opettajalle. Tällainen syy voi olla esim. pitkäaikainen sairaus.

  Opiskelijan itse keskeyttämää kurssia tai poissaolojen vuoksi keskeytettyä kurssia ei voida arvioida. Keskeytettyä kurssia ei voi täydentää, vaan se on opiskeltava uudelleen.

  Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet, kuten lukemis- ja kirjoittamishäiriö, maahanmuuttajien kielelliset vaikeudet sekä muut syyt, jotka vaikeuttavat osaamisen osoittamista, on otettava huomioon arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja muuhunkin kuin kirjalliseen näyttöön. Kyseiset vaikeudet voidaan ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

  Opiskelijan tiedot ja taidot arvioi asianomaisen kurssin opettaja

  • numeroin (4–10)
  • käyttämällä suoritusmerkintää (S = suoritettu, H = hylätty, K = keskeytetty) tai
  • sanallista arviointia tai kurssitodistusta.

  Kurssin keskeytystä (K) ja koulukohtaisten soveltavien kurssien hylättyjä arvosanoja (H / 4) ei lasketa opiskelijan kokonaiskurssimäärään.

  Myös opiskelijan muussa oppilaitoksessa suorittamat opinnot tai muutoin hankittu osaaminen voidaan hakemuksesta hyväksyä lukion kurssin suoritukseksi. Tarvittaessa osaaminen on osoitettava. Opiskelijalla on oikeus saada etukäteen tietoonsa päätös kurssin hyväksymisestä lukio-opinnoiksi ja tällöin noudatettavista arviointiperusteista.

  Mikäli opiskelija ei vastaa kurssikokeessa yhteenkään kysymykseen, tulee kurssista automaattisesti keskeyttämismerkintä (K), eikä kurssikoetta voi suorittaa uudelleen uusintakoepäivänä. Saadakseen kurssiarvosanan kyseisestä kurssista tulee opiskelijan osallistua kurssille uudelleen.

  Oppiaineen oppimäärän arviointi

  Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa lukuun ottamatta hylättyjä teemaopintokursseja.

  Soveltavia kursseja voidaan pitää arvosanaan vaikuttavana lisänäyttönä. Kokonaisarviointi on vähintään kurssien aritmeettinen keskiarvo, jolloin kahden kokonaisluvun puolessa välissä oleva keskiarvo pyöristetään suurempaan lukuun.

  Oppiaineen oppimäärässä opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

  Opiskelijan opiskelemia pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja…

  • 1–2 kurssia, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 0
  • 3–5 kurssia, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 1
  • 6–8 kurssia, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 2
  • 9 kurssia tai enemmän, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 3

  Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta ja teemaopintojen kursseista annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.

  Lukion oppimäärän suoritus

  Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja valtakunnallisten suoritettujen syventävien kurssien määrä on vähintään 10 ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 täyttyy. Lukion oppimäärän suorittaneelle annetaan päättötodistus.

  Opiskelijalle annetaan mahdollisuus ennen päättötodistuksen antamista osallistua oppiaineen korotustenttiin.

  Opiskelijalle, joka eroaa lukiosta ennen koko lukion oppimäärän suorittamista, annetaan erotodistus, johon merkitään arviointi suoritetuista opinnoista.

  Arvioinnin uusiminen ja oikaiseminen

  Opiskelija voi pyytää rehtorilta opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen tai päättöarvioinnin uusimista kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.

  Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan opettajat yhdessä (Lukiolaki 714/2018, 53 §).

  ”Opiskelija saa vaatia oikaisua pyynnöstä tehtyyn uuteen arviointiin tai ratkaisuun, jolla pyyntö on hylätty, aluehallintovirastolta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista siten kuin hallintolaissa säädetään (Lukiolaki 714/2018, 53 §)”

 • Läsnäolo oppitunneilla

  Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijan poissaoloa koskevista menettelyistä. (Lukiolaki 714/2018 30 §)

  Myöhästymisten ja poissaolojen seuraamisen tärkein tavoite on tukea opiskelijan lukionkäyntiä. Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa. Ajoissa oppitunneille saapuminen ja säännöllinen koulunkäynti osoittavat vastuuntuntoista asennetta opiskeluun.

  Mikäli opiskelijalla on oppitunnilta myöhästymiseensä pätevä syy, hän voi mennä tunnille myöhästyneenä opetusta häiritsemättä ja ilmoittaa syyn opettajalle oppitunnin päätyttyä. Opettajalla on oikeus olla päästämättä myöhässä olevaa opiskelijaa luokkaan esim. kielten kuuntelun tai esitysten aikana.

  Sairauden vuoksi opiskelijalla on lupa olla poissa. Poissaolon syystä on aina annettava selvitys Wilmassa. Alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaolon selvittää huoltaja. Poissaolot vaikuttavat opiskelijan jatkuvan näytön arviointiin. Poissaolojen perusteella opettaja voi jättää kurssin arvioimatta.

  Opiskelijan velvollisuus on selvittää poissaoloaikana kertyneet koulutehtävät pääsääntöisesti opiskelutovereiltaan välittömästi poissaolon jälkeen.

  Jos opiskelija on oppituntien aikana koulun edustustehtävissä tai muissa koulun määräämissä tehtävissä, on hänen sovittava asiasta etukäteen kurssin opettajan kanssa.

  Lukiolaki määrää, että poissaoloon lukiosta tulee pyytää lupa.

  Opiskelija/huoltaja voi pätevän syyn nojalla anoa etukäteen lupaa koulusta poissa olemiseen

  • yksittäiseksi oppitunniksi ao. opettajalta
  • enintään kolmeksi (1–3) päiväksi ryhmänohjaajalta
  • yli kolmeksi päiväksi rehtorilta tai apulaisrehtorilta.

  Lupa useiden päivien poissaoloon ratkaistaan opintomenestyksen perusteella ja se on aina haettava hyvissä ajoin ennen poissaoloa.

 • Opiskeluvälineet ja sähköisten yhteyksien käyttö

  Lukio-opetus on maksutonta, mutta muut opiskeluun liittyvät hankinnat opiskelijat kustantavat itse, elleivät ole oppivelvollisina oikeutettuja maksuttomaan koulutukseen. Suurin menoerä on tietokone ja oppikirjat. Muita opiskeluvälinehankintoja ovat muun muassa muistiinpanovälineet, laskin, materiaalikulut ja ylioppilastutkinnon maksut.

  Opiskelija tarvitsee opintojensa aikana ja ylioppilaskirjoituksissa tietokonetta. Opiskelija käyttää opinnoissaan ja ylioppilaskirjoituksissa ensisijaisesti omaa konettaan. Tarve koulun koneen käyttämiselle on ilmoitettava erikseen. Tietokoneen ei tarvitse olla uusi. Opiskelua varten käy kannettava tietokone, joka soveltuu kirjoittamiseen ja jonka voi yhdistää lukion langattomaan verkkoon. Katso ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita sähköisiin ylioppilaskokeisiin soveltuvasta tietokoneesta.

  Lukio-opinnoissa hyödynnetään tieto- ja viestintätekniikkaa oppituntien aikana sekä erilaisten tehtävien tekemisessä. Kajaanin lukion opiskelijoilla on oikeus Office 365 -pilvipalveluun, josta opiskelija saa käyttöönsä muun muassa:

  • sähköpostiosoitteen opiskelua varten
  • Office-ohjelmiston opintojen ajaksi
  • OneDrive for Business -pilvitallennustilan henkilökohtaisten tietojen tallentamista varten
  • Skype for Business -pikaviestimen verkkokokoustamista ja pikaviestien lähettämistä varten.

  Useilla kursseilla on suositeltavaa käyttää oppikirjana digikirjaa. Lisäksi kurssikokeita tehdään sähköisesti tietokoneella.

  Kajaanin lukiolla on käytössä www-liittymä Wilma, jota käyttävät opiskelijat, opettajat, huoltajat ja muu henkilökunta. Wilman kautta merkitään arvosanoja, valitaan opintoja, annetaan palautetta, syötetään poissaoloja ja viestitään muiden kanssa.

  Kajaanin lukion Wilmaan on linkki lukion internet-sivulta. Wilmaan kirjaudutaan omilla tunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen avautuu jokaiselle oma etusivu, jonka yläreunassa on pikalinkit eri toimintoihin. Lisäksi etusivulla näkyvät lukemattomat viestit, ajankohtaiset tiedotteet sekä kurssit, joita opiskelet kyseissä jaksossa. Oikeassa reunassa on kyseisen päivän työjärjestys, jota klikkaamalla avautuu kuluvan viikon työjärjestys.

  Wilman toiminnot:

  • Etusivulla on lista kuluvan jakson kursseista sekä niiden viimeisimmät kotitehtävät, mikäli opettaja on ne Wilmaan merkinnyt.
  • Viestit-osiossa voit lähettää viestejä opettajille samaan tapaan kuin sähköpostissa.
  • Työjärjestys-osiossa näet työjärjestyksesi jaksoittain.
  • Kokeet-osiossa on lista niistä tulevista kokeista, jotka opettajat ovat merkinneet Wilmaan. Opettaja on voinut merkitä sinne myös koealueen sekä mahdolliset lisätiedot. Etusivulla näkyvät myös seuraavan 10 päivän aikana olevat kokeet, jotka on merkitty Wilmaan.
  • Suoritukset-osiosta näet kurssien arvosanat.
  • Poissaolot-osiossa näet selvittämättömät poissaolosi. Välilehdellä Tarkastele poissaoloja näet yhteenvedon siihen asti kertyneistä poissaoloistasi jaksoittain.
  • Kurssitarjotin-osiossa pääset keväällä valitsemaan seuraavan lukuvuoden kursseja ja voit tarkastella aiempia valintojasi.
  • Tiedotteet-sivulla on tärkeitä, opiskeluun liittyviä tiedotteita. Huomaa, että uusista tiedotteista ei tule ilmoitusta kuten viesteistä, jos käytät Wilman älypuhelinsovellusta. Käy siis katsomassa tiedotteet säännöllisesti myös puhelimella.
  • Opettajat-kohdasta näet opettajaluettelon ja koulun muun henkilökunnan. Nimeä klikkaamalla avautuu kyseisen opettajan työjärjestys ja kirjekuoren kuvaa klikkaamalla voit lähettää opettajalle viestin.
  • Lomakkeet- kohdasta löydät mm. oman yo-tutkintosuunnitelmasi.

  Opintojen sujumisen kannalta on erittäin tärkeää, että opiskelija seuraa päivittäin oman Wilma-sivustonsa tietoja.

  Tukiopetus

  Tukiopetuksella autetaan opiskelijaa tilapäisissä vaikeuksissa (esim. jos sairauspoissaolo on aiheuttanut opiskelussa vaikeuksia). Tukiopetusta annetaan joko opiskelijan pyynnöstä tai opettajan esityksestä.

  Vilppi

  Mikäli opiskelija syyllistyy kurssisuoritukseen liittyvässä kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen tai avustaa siinä, hän saa lukiolain mukaan rehtorilta kirjallisen varoituksen. Lisäksi hänen kurssisuorituksensa keskeytyy ja hän joutuu käymään kyseisen kurssin uudelleen.

  Samoin menetellään, jos jokin kurssiin liittyvä, arvioitava ja kurssiarvosanaan vaikuttava suoritus osoittautuu plagiaatiksi.

  Plagioinnilla tarkoitetaan toisen henkilön ideoiden, tietojen, kielen tai kirjoituksen käyttöä silloin, kun se tehdään ilman alkueräisen lähteen asianmukaista ilmoittamista. Plagiaatti on siis kirjallinen tai taiteellinen varkaus, sellaiseen perustuva teos tai sen osa (Suomen kielen perussanakirja).

  Yhteydenotto opettajiin

  Opettajat ovat tavoitettavissa B-osan työhuoneista ja heihin voi olla yhteydessä Wilman kautta. Tehtäväpalautuksia voi jättää opettajien postilokeroihin.

  Tiedottaminen opiskelijoille

  Opiskelijoita koskevat ajankohtaiset tiedotteet löytyvät Wilman tiedotteista.

  Lukiosta eroaminen

  Lukiosta eroaminen tapahtuu aina kirjallisesti opinto-ohjaajan/kuraattorin kanssa käydyn keskustelun jälkeen, jossa laaditaan jatkosuunnitelma. Alle 18-vuotiaan kohdalla tarvitaan huoltajan suostumus.

  Opiskelijatodistus ja -kortti

  Opiskelijalla on mahdollisuus saada kansliasta opiskelijatodistuksia erilaisiin tarkoituksiin (mm. Kela). Opiskelijatodistuksia voidaan antaa lukion päättötodistuksen antopäivään tai lukiosta eroamispäivään saakka. Muista hankkia opiskelijatodistukset ennen kouluvuoden lomia.

  Lukion opiskelija voi tilata Lukiolaisten liiton maksullisen opiskelijakortin netistä. Tilaa opiskelijakortti Lukiolaisten liiton sivuilta.

  Lukiolaisten liiton kortilla saa mm. alennuksia matkalipuista junassa ja bussissa.

 • Järjestyssäännön tavoite

  Järjestyssäännöillä edistetään Kajaanin lukion sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ohjaavat koulutusta koskevan lainsäädännön nojalla järjestettyä ja Kajaanin lukion työsuunnitelman mukaista opetusta ja siihen liittyvää toimintaa.  Järjestyssääntö koskee sekä nuorisoasteen että aikuislinjan lukiokoulutusta, ja se on osa toimintajärjestelmää. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta on vahvistanut järjestyssäännön 17.5.2018.

  Järjestyssäännön voimassaolo ja noudattaminen

  Opiskelijan on noudatettava lukion järjestyssääntöä sekä henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä.

  Järjestyssääntö on voimassa koulutyöhön kuuluvassa opetuksessa, lukion tiloissa ja tilaisuuksissa, opinto-, kilpailu- ja esiintymismatkoilla, tutustumiskäynneillä, lukion ulkoalueilla sekä erikseen työsuunnitelmassa mainituissa koulun toimintaan liittyvissä olosuhteissa.

  Opiskelijan on käyttäydyttävä moitteettomasti sekä turvattava ja edistettävä työrauhaa.

  Kaikki kouluyhteisön jäsenet huolehtivat siitä, että koulurakennus, luokat ja ympäristö säilyvät turvallisina, siisteinä ja viihtyisinä. Jokainen noudattaa jätehuollosta annettuja ohjeita.

  Opiskelijoiden on oltava oppitunnin alkaessa opetuspaikassa tehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukanaan. Oppitunneille ja kokeisiin saavutaan myöhästymättä.

  Turvallisuus ja yleinen järjestys

  Lukion tiloissa ja ulkoalueilla liikutaan rauhallisesti ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen. Moottoriajoneuvot ja polkupyörät pysäköidään vain niille varatuille paikoille. Äkillisen vaaratilanteen sattuessa on tärkeää, että poistumistiet ja kulkuväylät ovat esteettömiä.

  Opiskelijan tulee käsitellä lukion omaisuutta huolellisesti. Opiskelijan on korvattava omaisuudelle tahallisesti tai tuottamuksellaan aiheuttamansa vahinko vahingonkorvauslain (412/74) mukaisesti.

  Kaikkia turvallisuusmääräyksiä on ehdottomasti noudatettava.

  Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia. Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle. Jokainen on velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.

  Tietokonelaitteistot, -ohjelmistot ja langaton verkko ovat tärkeä osa opetusvälineistöä. Ohjelmistojen asennuksia sekä niiden muutoksia saa suorittaa vain tietohallinnon luvalla. Langattoman verkon käytössä tulee noudattaa tietohallinnon antamia ohjeita. Laitteistoissa havaituista toimintahäiriöistä on ilmoitettava henkilökunnan jäsenelle tai tietohallinnon tukeen.

  Kajaanin lukion tiloissa on tallentava kameravalvontajärjestelmä.

  Tupakointi, alkoholi, huumeet ja turvallisuutta vaarantavat esineet ja aineet

  Tupakkatuotteiden hallussapito, tupakointi ja nuuskaaminen on kielletty lukion tiloissa, lukion ulkopuolella järjestetyissä koulun tilaisuuksissa sekä lukion ulkoalueilla ja sen välittömässä läheisyydessä.

  Alkoholin, huumeiden ja huumaavasti vaikuttavien aineiden hallussapito ja käyttäminen sekä niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen lukion alueella ja sen tilaisuuksissa on kielletty. Huumeiden hallussapidosta ja käyttämisestä ilmoitetaan aina poliisiviranomaiselle.

  Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana niin oppilaitosalueella kuin työsuunnitelman mukaisissa oppilaitosalueen ulkopuolisissa tapahtumissa tarkastaa opiskelijat tavarat ja ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine siten, kuin lukiolaissa säädetään. Laki säätää myös haltuun otettujen esineiden ja aineiden luovuttamisesta ja hävittämisestä sekä haltuunoton ja tarkastamisen kirjaamisesta.

  Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

  Jokainen Kajaanin lukion opiskelija ja henkilökunnan jäsen on sitoutunut käyttäytymään tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain vaatimusten mukaisesti. Syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käyttäytyminen on kielletty. Jokaisella kouluyhteisön jäsenellä on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, ja jokainen on tasavertainen riippumatta sukupuolesta, kielellisestä tai kulttuurisesta asemasta. Epäasiallisesta käytöksestä tulee ilmoittaa rehtorille tai henkilökunnan jäsenelle.

  Sitoumus

  Opiskelija allekirjoittaa lukioon tultuaan sitoumuksen järjestyssääntöjen noudattamisesta.

  Rangaistukset

  Toistuvista laiminlyönneistä ja rikkomuksista seuraa:

  • opiskelijan puhuttelu
  • häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan opiskelijan poistaminen luokkahuoneesta tai muusta tilasta tai lukion järjestämästä tilaisuudesta
  • kirjallinen varoitus
  • määräaikainen erottaminen
  • rikosoikeudellisissa tilanteissa ilmoitus poliisiviranomaiselle.

  Kajaanin lukion järjestyssäännöt pohjautuvat Kajaanin kaupungin yleiseen järjestyssääntöön sekä kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön.

 • Toiminta opiskelijan koulutapaturmassa

   

  Kajaanin lukion opiskelijat on vakuutettu Kajaanin kaupungin ottamalla If:in vapaaehtoisella tapaturmavakuutuksella 1.1.2021 alkaen.

  Vakuutus on voimassa lukion opiskelijan tapaturman varalta

   • opiskeluaikana oppitunneilla
   • välitunneilla
   • koulumatkoilla kotoa kouluun ja takaisin
   • työ-/opetussuunnitelman mukaisissa työtehtävissä
   • opintomatkoilla kotimaassa ja ulkomailla.
  • Liikennevahingossa ensisijainen korvaus tulee liikennevakuutuksesta, mutta henkilövahinkoilmoitus If:iin tehdään silloinkin.
  • Opiskelijoiden on noudatettava tarkoin kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
  • Opiskelijan huolimattomuus ja tahallisuus voivat aiheuttaa sen, että vahingon sattuessa opiskelija ei ole oikeutettu saamaan korvauksia.
  • Tapaturman havainneen opiskelijan on ilmoitettava siitä viipymättä jollekin henkilökuntaan kuuluvalle.
  • Jokainen on myös velvollinen antamaan tarvittaessa ensiapua ja huolehtimaan loukkaantuneen kuljetuksesta päivystyspoliklinikalle.
  • Lukion henkilöstö ilmoittaa lukion opiskelijalle tapahtuvasta koulutapaturmasta toimistosihteerille.
  • Opiskelijan on tultava toimistosihteerin luokse kertomaan tapaturman tiedot, kun hän palaa kouluun tapaturman jälkeen.
  • Vahinkoilmoituksen täyttämiseen tarvitaan mm. vahingoittuneen nimi, ryhmä, milloin tapaturma tapahtui (päivämäärä ja kellonaika), mitä tapahtui, milloin opiskelija meni lääkäriin/terveydenhoitajalle.

   

  • Toimistosihteeri
   • täyttää vahinkoilmoituksen If-vakuutusten verkkopalvelussa.
   • lähettää Wilma-viestin opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle, kun vahinkoilmoitus on täytetty If-palvelussa.
   • ohjeistaa opiskelijaa tai alaikäisen huoltajaa hakemaan maksamiaan lääkäri- ja lääkekuluja www.if.fi/henkilövahinko/sairaudet ja vapaa-ajan tapaturma -verkkopalvelun kautta (lukio ei maksa kuluja).

   

  •  Jos on kyse ammattiopiston opiskelijasta (kahden tutkinnon opiskelijat), tapaturmailmoituksen teko tapahtuu KAO:lla Jaana Ylilaurin kanssa, p. 040 131 9858, jaana.ylilauri@kao.fi.