Hyppää sisältöön

Haku aikuislinjalle

Kajaanin lukion aikuislinja toimii etälukiona. Opiskelusi tapahtuu opettajien ohjaamana kotoa käsin verkko-oppimisympäristössä. Koululla suoritetaan vain kokeet.

Opiskelun voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Aikuislinjan opiskelijat suorittavat opintonsa oppilaitosverkoston eri kouluihin, joiden opintojaksojen pituudet vaihtelevat. Opinnot etenevät opintojaksoittain, ja opiskelija saa opintojaksosta riippuen 1-4 opintopistettä/opintojakso. Lukio-opinnot suoritetaan 2-4 vuodessa. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on 88 opintopistettä, paitsi alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneilla 96 opintopistettä.

Jokaisen opintojakson suorittaminen ja arviointi ovat toisistaan riippumattomia, mutta opintojaksot on hyvä pyrkiä suorittamaan numerojärjestyksessä.

Aikuislinjalle ilmoittautuessaan opiskelijan tulee ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opinto-ohjelman suunnittelua varten. Opiskelijan opinto-ohjelma koostuu pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista.

Aikuislinjalla voit suorittaa aikuislukion päättötodistuksen ja/tai ylioppilastutkinnon. Opiskelu on maksutonta 4 vuoden opiskeluajan verran. Aiemmat lukio-opintosi vähentävät opiskeluaikaasi. Jos haluat suorittaa vain yksittäisiä lukio-opintoja, voit ilmoittautua aineopiskelijaksi. Aineopiskelu on maksullista.

 • Edellytykset opiskella aikuislinjalla

  Varsinaiseksi opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on keskikoulun tai peruskoulun päästötodistus. Aikuislinjalle voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut lukioon pääsyvaatimuksena olevaa oppimäärää tai joka ei muutoin täytä määrättyjä pääsyvaatimuksia, jos hänen katsotaan voivan menestyksellisesti käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Rehtori voi harkintansa mukaan järjestää kuulustelun tämän selvittämiseksi.
  Kajaanin lukion aikuislinjan opetuskieli on suomi. Riittävän kielitaidon selvittämiseksi opiskelijoille voidaan ennen opiskelijaksi hyväksymistä järjestää kielitesti.
  Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi erityisistä syistä rehtorin harkinnan mukaan.
  Aineopiskelusta saa lisätietoa opinto-ohjaajalta.

  Kuka on aikuislinjan opiskelija?

  Kajaanin lukion aikuislinja seuraa opiskelijoidensa opintojen etenemistä. Opiskelijamäärä tilastoidaan joka vuosi 20.9. ja 20.1. Jos opiskelijalle ei ole kertynyt lainkaan suorituksia näiden päivien välisenä aikana, opiskelu katsotaan keskeytyneeksi.

 • Aikuislinjalle ilmoittautuessaan opiskelija ottaa yhteyttä opinto-ohjaajaan opinto-ohjelman suunnittelua varten.

  Mikäli opiskelija keskeyttää maksullisen opintojakson ilman pätevää syytä (esimerkiksi pitkäaikainen sairaus), voi koulu periä opiskelijalta opintojakson kustannukset.