Hyppää sisältöön

Kehittäminen

Kajaanin lukio on ollut vuosia mukana Liikkuva opiskelu -ohjelmassa. Ohjelman tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden päivittäistä fyysistä aktiivisuutta ja tätä kautta edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia ja opinnoissa jaksamista. Hankkeen myötä lukiossa on kehitetty muun muassa välituntiliikuntaa ja oppituntien tauottamista liikunnallisten tuokioiden avulla. Opiskelijoiden käyttöön on hankittu lisäksi seisomapöytiä, tasapainotuoleja ja liikuntavälineistöä, jotka vähentävät paikallaan istumista ja lisäävät liikettä koulupäiviin. Tätä aktiivisuutta lisäävää toimintakulttuuria toteutetaan Kajaanin lukion arjessa jatkossakin.

Lukuvuoden 2022-2023 kehittämiskohteena Kajaanin lukiossa on edistää kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista koulun toiminnassa. Tunnustukseksi onnistuneesta työstä Kajaanin lukio tulee hakemaan OKKA-säätiön myöntämää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointia. Kestävän kehityksen sertifioinnissa huomioidaan sekä ympäristönäkökohdat että sosiaaliset ja kulttuuriset teemat. Kestävän kehityksen periaatteet kannustavat niin henkilöstöä kuin opiskelijoitakin arvioimaan ja kehittämään sekä omaa että oppilaitoksen yhteistä toimintaa. Lukion toimintakulttuuria kehitetään koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.