Hyppää sisältöön

Kehittäminen

Lukuvuoden 2023–2024 aikana Kajaanin lukio on mukana Opetushallituksen rahoittamassa laatuhankkeessa Verkostosta laatua seutulukioihin. Hankkeen tavoitteena on kehittää lukioissa hyödynnettävää laadunhallinnan toimintamallia sekä sitä kuvaavaa mittaristoa. Hankkeen osapuolet jakavat osaamista ja laatutyötä tukevia hyviä käytänteitä verkostossa. Hankkeessa toteutetaan koko verkostolle suunnattuja koulutuksia, seminaareja ja webinaareja sekä toteutetaan benchmarking-toimintaa. Kajaanin lukion lisäksi hankkeessa on mukana 16 muuta seutulukiota.

Osana lukion laatuohjelmaa Kajaanin lukio pyrkii edistämään kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista koulun jokapäiväisessä toiminnassa. Kajaanin lukio hakee lukuvuoden aikana OKKA-säätiön myöntämää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia. Kestävän kehityksen sertifioinnissa huomioidaan sekä ympäristönäkökohdat että sosiaaliset ja kulttuuriset teemat. Kestävän kehityksen periaatteet kannustavat niin henkilöstöä kuin opiskelijoitakin arvioimaan ja kehittämään sekä omaa että oppilaitoksen yhteistä toimintaa. Lukion toimintakulttuuria kehitetään koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi.