Hyppää sisältöön

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2023 yhteishaku

Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 21.3.2023. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin – Kainuun ammattiopistoon ja Kajaanin lukioon – on ensisijaisia hakijoita yhteensä 752 ja yhteishaun aloituspaikkoja oli yhteensä 884. ”On tärkeää, että kaikille oppivelvollisille löytyy opiskelupaikka perusopetuksen jälkeen”, toteaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anni Miettunen.

Kajaanin peruskoulujen päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 399. Yhteishaussa peruskoulun päättävien lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa tai ylioppilastutkintoa. Kajaanin perusopetuksen päättävien oppilaiden keskuudessa lukiokoulutus oli hieman ammatillista koulutusta suositumpaa. Kainuun ammattiopistoon voi hakea myös jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun kautta ammatilliseen koulutukseen hakeutuu eri ikäisiä opiskelijoita hankkimaan itselleen ensimmäisen ammatillisen perustutkinnon, päivittämään osaamistaan tai opiskelemaan kokonaan uuden ammatin. ”Kainuun ammattiopiston laajalla työelämäyhteistyöllä on suuri vaikutus ammattiin valmistuvien työllistymiseen. Eri alojen osaajia tarvitaan jatkossakin turvaamaan alueemme elinvoimaa”, Miettunen lisää.

Lukiokoulutuksen hakutilanne Kajaanissa ja maakunnassa

Kajaanissa ensisijaisia hakijoita lukiokoulutukseen oli 182, kun vastaava luku viime vuonna oli 192. Ensisijaisten hakijoiden määrä suhteessa aloituspaikkoihin oli 0,91. Kaiken kaikkiaan koko maakunnan alueella lukiokoulutuksessa on vielä vapaita opiskelupaikkoja. Kainuun lukioihin oli ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja.

Ammatillisen koulutuksen suosituimmat linjat

Kajaanissa Kainuun ammattiopistoon oli ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohden 0,84 hakijaa ja Vuokatissa 1,72 hakijaa. Hakijoiden määrän suhteessa aloituspaikkoihin -lukuihin on nähtävissä nousua viime vuodelta, kun vastaavat luvut olivat Kajaanissa 0,82 hakijaa ja Vuokatissa 1,28 hakijaa aloituspaikkaa kohden.  Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat talotekniikka, liikunta sekä kasvatus- ja ohjausala. Kuusamossa suosituin oli ajoneuvoalan perustutkinto, jonka yhtä aloituspaikkaa kohden oli 1,83 ensisijaista hakijaa.

Turvallisuusalan, matkailualan ja prosessiteollisuuden perustutkintoihin oli vähän hakijoita. Alojen vetovoimaan vaikuttavat monet seikat, kuten julkisuuskuva, joka luo hakijoille mielikuvia itsestään alan ammattilaisena ja työstä alalla.

Kainuun ulkopuolelle hakeneet

Kajaanin peruskoululaisista 11,3 % haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle.  Määrä on hieman vähentynyt viime vuodesta. Yleensä moni Kainuun ulkopuolelle hakenut aloittanee kuitenkin toisen asteen koulutuksen Kainuussa, koska hakijamäärät ovat suuria Etelä-Suomen oppilaitoksissa, joilla on erityistehtäviä.

Peruskoulun päättävien ikäluokat vähenevät

Kainuun 16-vuotiaiden ikäluokka on vakiintunut 720–750 opiskelijan tasolle kuluvan vuosikymmenen ajaksi, joskin se edelleen jatkaa voimakasta keskittymistä Kajaanin alueelle. Seuraavan vuosikymmenen alussa perusopetuksessa päättävä ikäluokka näyttää laskevan nykyisestä 20 % ja sen jälkeen lasku kiihtyy entisestään, mikäli maakunnan väestörakenteessa ei tapahdu tänä aikana merkittävää nuorentumista muuttoliikkeen seurauksena. Vuonna 2023 syntyvät lapset tulevat yhteishakuikään vuonna 2039.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 15.6.2023 alkaen. Opiskelupaikka tulee vastaanottaa viimeistään 29.6.2023.

 

Lisätietoja oppilaitoksista.

Yhteistyöterveisin,
Anni Miettunen
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja
anni.miettunen@kao.fi
040 670 9640

Aihealueet