Hyppää sisältöön

Anni Miettunen Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtoon

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen uusi johtaja Anni Miettunen hyppäsi ruoriin 1.3.2023 suoraan Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajan toimesta. Miettusen Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtajuuden takana on monipuolinen johtamiskokemus erilaisten työpaikkojen osaamisen ja koulutuksen kehittämisestä sekä koulutusten parissa työskentelystä esimerkiksi OSAO:ssa ja Opetushallituksessa. Sodankylän hyvinvointi- ja sivistysjohtajan tehtävässä Miettunen teki töitä kuntatasolla sivistyksen, vapaa-ajan palveluiden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Miettusen johtamisosaamiseen sisältyy myös myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamista liike-elämässä.

Kainuun vetovoima on todistettu

Miettunen kokee toisen asteen koulutuksen erityisen tärkeäksi osaksi elinvoiman vahvistamista Kainuussa. Yhdessä Kajaanin toisen asteen oppilaitosten johtajien; Kainuun ammattiopiston rehtorin Anu Kuosmasen ja Kajaanin lukion rehtorin Jaana Kilpelänahon sekä Edukain toimitusjohtajan Anne Huotarin, kanssa Miettunen haluaa jatkaa edellisten koulutusliikelaitoksen johtajien työtä tulevaisuuden työelämää ja korkeakoulujärjestelmää palvelevaksi. ”Ajattelen, että yleis- ja ammattisivistys tuovat hyvinvointia ja hyvinvointi tuo puolestaan edellytyksiä oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen”, Miettunen lisää.

”Yhdessä tekeminen ja kehittäminen ovat minulle tärkeitä. Tehtäväni on mahdollistaa eri tavoin, että porukkani, kollegani ja esihenkilöni onnistuvat työssään ja että saavutamme tavoitteet yhdessä. Silloin olen itsekin onnistunut. Osaava henkilöstö on tärkeä voimavara sekä meille että alueemme työelämälle” Miettunen ynnää. Kevään aikana Miettunen perehtyy koulutusliikelaitoksen ja sen oppilaitosten toimintaan kiertämällä toimipaikkoja ja aloja sekä tutustumalla alueen työelämään ja yhteistyökumppaneihin. Tämä luo perustaa koulutusliikelaitoksen johtajan työhön.

Koulutusliikelaitokseen Miettusta veti vahva halu tehdä merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä, joka tuottaa lisäarvoa Kainuun työelämälle ja kaikille koulutuksen parissa työskenteleville. Miettusen näkemyksen mukaan Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos on lisäksi kansallisen tason helmi, kun toisen asteen koulutus on yhtenäinen organisaatio, jossa hyödynnetään yhteisiä asioita ja ammatillista ja lukiokoulutusta kehitetään silti erillisinä. ”Kajaanissa nähdään oppimispolku varhaiskasvatuksesta toisen asteen oppivelvollisuuden ja aikuiskoulutuksen kautta korkea-asteelle merkittävänä voimavarana”, Miettunen toteaa. Hän kokee, että yhteistyötä vahvistamalla tätä kokonaisuutta voidaan saada työvoimaa, kasvua ja hyvinvointia. Hänen mielestään kyse on osaltaan myös asenteesta koulutustasoja ja -muotoja kohtaan sekä siitä, miten miellämme sivistyksen ja elinvoiman muodostuvan.

Anni Miettunen
anni.miettunen@kao.fi
040 670 9640

Aihealueet