Opiskeluhuoltoryhmä

Lukiossa toimii opiskelijahuoltoryhmä. Sen tavoitteena on tukea opiskelijaa kokonaisvaltaisesti, jos tulee ongelmia. Opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat rehtori/apulaisrehtori, terveydenhoitaja, kuraattori, opinto-ohjaajat ja tarvittaessa opettajien tai ryhmänohjaajien edustajat.

Opiskelijat, vanhemmat, opettajat ja muu henkilökunta voivat ottaa yhteyttä ryhmään. Käsiteltävien asioiden osalta ryhmää sitoo vaitiolovelvollisuus.