Opintotuki

Opiskelua varten voi hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen perusteita ovat taloudellisen tuen tarve sekä päätoiminen opiskelu. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat sekä opiskelijan että hänen huoltajiensa tulot.

Opintotukea hakiessasi kysy neuvoa Kelan paikallistoimistosta tai koulusi kansliasta.

Lisätietoja: www.kela.fi