Opintotuki

Opiskelua varten voi hakea opintotukea, joka muodostuu opintorahasta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotuen myöntämisen perusteita ovat taloudellisen tuen tarve sekä päätoiminen opiskelu. Opintotuen suuruuteen vaikuttavat sekä opiskelijan että hänen huoltajiensa tulot.

Kelan yleistä asumistukea voi hakea, jos opiskelija asuu vuokra-asunnossa.

Lisätietoja: www.kela.fi