Kuraattori ja nuorisopsykologi

Lukion sosiaalityöntekijänä kuraattori tekee psykososiaalista oppilashuoltotyötä ja edustaa lastensuojelun näkökulmaa.

Kuraattori tukee opiskelijaa opiskeluun, sosiaalisiin suhteisiin ja elämänhallintaan liittyvissä asioissa, sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi. Kuraattori tukee opiskelijaa ja hänen perhettään pysymään toimintakykyisenä erilaisissa elämän vaikeissa tilanteissa.