Koulumatkatuki

Opiskelija on oikeutettu Kelan koulumatkatukeen, jos hänen yhdensuuntainen koulumatkansa on vähintään 10 kilometriä. Omavastuuosuus koulumatkakustannuksista on 43 euroa/ostokerta.

Tuen saaminen edellyttää säännöllistä opiskelua ja  opiskelija ostaa edullisimman kuukauden matkustukseen oikeuttavan lipun.

Kelan tukemaan hintaan ostettuja lippuja ei lunasteta takaisin.

Koulumatkatukea haetaan lukion kansliasta saatavalla hakemuslomakkeella, ja lomake myös palautetaan kansliaan. Lisätietoja: www.kela.fi