Erityinen tuki

Opiskelija voi kääntyä erityisopettajan puoleen opiskeluun liittyvien yksilöllisten ongelmiensa kanssa.