Kajaanin lukio ja aikuislinja

postiosoite: Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

 

Rehtori Jaana Leinonen
044 7101 201

Apulaisrehtori Kaisa Polvinen
044 7101 204

Toimistosihteeri Sirpa Haataja
044 7970 822

Opinto-ohjaaja Satu Kemppainen
044 7100 320

Opinto-ohjaaja Anne Parkkari-Karppinen
044 7101 205

Kuraattori Leena Seppänen
044 7100 814

Nuorisopsykologi Anna-Leena Malinen
044 7975 230

Terveydenhoitaja Marianne Jokelainen, VITAL
044 7974 897

Opiskelijaravintola fox Mamselli
044 7147 635

Liikunnanopettaja (tytöt)
044 7970 804

Liikunnanopettaja (pojat)
044 7970 805

nimi (nimilyhenne)opetettava aine
Anttila Marja-Leena (ANM)englanti, espanja; virkavapaalla
Backman Hannu (BAH)musiikki, kuoro
Heikkinen Mira (HEM)ruotsi
Hoppa Niilo (HON)äidinkieli ja kirjallisuus
Julkunen Marketta (JUM)englanti, ruotsi
Juntunen Anne-Marie (JUA)äidinkieli ja kirjallisuus, draama
Kaltiola Urpu (KAU)ruotsi, venäjä
Kemppainen Mika (KEM)fysiikka, matematiikka
Kemppainen Satu (KSK)opinto-ohjaus
Kontio Marjo (KOM)matematiikka
Korpio Hanna (KOR)englanti, espanja
Kupiainen Saara (KSA)matematiikka, fysiikka, kemia
Lankinen Tuula (LAT)liikunta, terveystieto
Lehtinen Liisa (LEL)historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Leivo Veli-Pekka (LEV)historia, yhteiskuntaoppi, filosofia
Loikkanen Pekka (LOP)liikunta, terveystieto
Mettala Krista (MEK)englanti
Myllylä Jorma (MYJ)matematiikka, fysiikka
Nissinen Markku (NIM)historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
Nurmi Kai (NUK)tietotekniikka, fysiikka, matematiikka
Parkkari-Karppinen Anne (PAA)opinto-ohjaus
Polvinen Kaisa (POK)historia, yhteiskuntaoppi, psykologia
Rautiainen Anna-Kaisa (RAA)biologia, maantiede, psykologia
Reittu-Karppinen Tuula (RET)ortodoksinen uskonto
Rimpiläinen Leena (RIL)ruotsi, englanti
Romppanen Ritva (ROR)matematiikka, kemia
Tamminen Ari (TAM)orkesteri
Toivanen Jaana (TOJ)kuvataide
Tuikka-Kyllönen Mari (TUM)matematiikka, virkavapaalla
Turunen Päivi (TUP)psykologia, maantiede
Vahla Sanna (VAS)äidinkieli ja kirjallisuus
Vainio Anne (VAA)biologia, maantiede
Vesterinen Tuula (VET)ruotsi, saksa