Kajaanin lukio ja aikuislinja

postiosoite: Vuorikatu 2, 87100 Kajaani

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@kajaaninlukio.fi

Rehtori Markku Nissinen
044 7101 204

Apulaisrehtori Jaana Leinonen
044 7101 201

Toimistosihteeri Sirpa Haataja
044 7970 822

Opinto-ohjaaja Hanna Penttilä
044 7100 320

Opinto-ohjaaja Anne Parkkari-Karppinen
044 7101 205

Kuraattori Leena Seppänen
044 7100 814

Nuorisopsykologi Anna-Leena Malinen
044 7975 230

Terveydenhoitaja Marianne Jokelainen, VITAL
044 7974 897

Opiskelijaravintola fox Mamselli
044 4214 015

Liikunnanopettaja (tytöt)
044 7970 804

Liikunnanopettaja (pojat)
044 7970 805

nimi (nimilyhenne)opetettava aine
Anttila Marja-Leena (ANM)englanti, espanja
Aronen Marita (ARM)englanti, ruotsi
Backman Hannu (BAH)musiikki, kuoro
Honkala Elisa (HOE)englanti, ruotsi, virkavapaalla
Hoppa Niilo (HON)äidinkieli ja kirjallisuus
Julkunen Marketta (JUM)englanti, ruotsi
Juntunen Anne-Marie (JUA)äidinkieli ja kirjallisuus, draama
Kaltiola Urpu (KAU)ruotsi, venäjä
Kemppainen Mika (KEM)fysiikka, matematiikka
Kemppainen Satu (KSK)opinto-ohjaus, virkavapaalla
Kontio Marjo (KOM)matematiikka
Kupiainen Saara (KSA)matematiikka, fysiikka, kemia
Kärki Riitta (KÄR)äidinkieli ja kirjallisuus
Lankinen Tuula (LAT)liikunta, terveystieto
Lehtinen Liisa (LEL)historia, yhteiskuntaoppi, uskonto
Leinonen Jaana (LEJ)äidinkieli ja kirj., suomi toisena kielenä, ranska
Leivo Veli-Pekka (LEV)historia, yhteiskuntaoppi, filosofia
Loikkanen Pekka (LOP)liikunta, terveystieto
Mettala Krista (MEK)englanti
Moilanen Seppo (MOS)biologia, maantiede
Myllylä Jorma (MYJ)matematiikka, fysiikka
Määttä Matti (MÄM)fysiikka, matematiikka
Nissinen Markku (NIM)historia, yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto
Nurmi Kai (NUK)tietotekniikka, fysiikka, matematiikka
Parkkari-Karppinen Anne (PAA)opinto-ohjaus
Penttilä Hanna (PEH)opinto-ohjaus
Polvinen Kaisa (POK)historia, yhteiskuntaoppi, psykologia
Reittu-Karppinen Tuula (RET)ortodoksinen uskonto
Rimpiläinen Leena (RIL)ruotsi, englanti
Romppanen Ritva (ROR)matematiikka, kemia
Tamminen Ari (TAM)orkesteri
Toivanen Jaana (TOJ)kuvataide
Tuikka-Kyllönen Mari (TUM)matematiikka, virkavapaalla
Turunen Päivi (TUP)psykologia, maantiede
Vahla Sanna (VAS)äidinkieli ja kirjallisuus
Vainio Anne (VAA)biologia, maantiede
Vepsä Pirkko (VEP)äidinkieli ja kirjallisuus, draama
Vesterinen Tuula (VET)ruotsi, saksa
Väyrynen Raija (VÄR)ev.lut. uskonto, filosofia