Hyppää sisältöön

Perusopetuksen päättävät hakevat ensimmäistä kertaa oppivelvollisina

Toisen asteen yhteishaku on käynnistynyt 23.2.2021 ja päättyy 7.4.2021. Kainuun ammattiopistossa on haettavana perustutkintoja Kajaanissa, Vuokatissa ja Kuusamossa. Kajaanin lukioon on mahdollista hakea yleislinjalle ja musiikkilinjalle.

Kajaanin lukiossa on 180 aloituspaikkaa. Kainuun ammattiopistossa on Kajaanissa 436, Vuokatissa 16, Kuusamossa 110 ja VALMA-koulutuksessa 45 aloituspaikkaa.

Uuden oppivelvollisuuslain puitteissa kaikkien keväällä 2021 perusopetuksen päättävien on haettava toisen asteen koulutukseen.

Video oppivelvollisuuden laajentamisesta Ohita upotus

Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuuslaki ja toisen asteen koulutuksen maksuttomuus astuu voimaan 1.8.2021. Uudistus koskee nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen. Oppivelvollisuuden laajentumisella pyritään turvaamaan kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen osaaminen ja parannetaan työllistymismahdollisuuksia.

Oppivelvollisuusikä jatkuu 18 ikävuoteen tai kunnes nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto).

Toisen asteen maksuttomuus

Toisen asteen koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun saakka, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta. Oikeus päättyy, kun ensimmäinen tutkinto on suoritettu.

Opiskelijalle maksuttomia ovat:

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, lukuun ottamatta erityistä harrastuneisuutta vaativia välineitä, joita opiskelija käyttää myös vapaa-ajalla.
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (toteutetaan nykyisen koulumatkatukijärjestelmän puitteissa)
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset (lähin oppilaitos yli 100 km). Oppivelvolliset ovat ensisijaisesti oikeutettuja oppilaitosten asuntolapaikkoihin.

Hakeutumisvelvoite

Perusopetuksen päättävien hakeutumisvelvoite astui voimaan 1.1.2021. Kaikkien perusopetuksen päättävien on haettava toisen asteen koulutuksiin tai nivelvaiheen koulutuksiin; perusopetuksen lisäopetukseen, ammatilliseen koulutukseen valmentaviin koulutuksiin (VALMA ja TELMA) tai kansalaisopistojen oppivelvollisille suunnattuihin koulutuksiin.

1.8.2022 perusopetuksen lisäopetus, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA ja lukioon valmentava LUVA muodostavat koulutuskokonaisuuden; tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA.

Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjaus- ja valvontavastuu

Perusopetuksen ja nivelvaiheen koulutusten järjestäjillä on vastuu varmistaa, että oppivelvollinen hakee toisen asteen koulutukseen. Valvontavastuu jatkuu siihen saakka, kunnes oppivelvollinen on aloittanut opinnot toisessa oppilaitoksessa.

Kun oppivelvollinen on aloittanut toisen asteen koulutuksessa, ohjaus- ja valvontavastuu siirtyy toisen asteen koulutuksen järjestäjälle. Koulutuksen järjestäjä seuraa oppivelvollisen opintojen edistymistä ja tarvittaessa ilmoittaa oppivelvollisen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle, jos oppivelvollinen ei suorita opintojaan suunnitelmansa mukaisesti.

Huoltajalla on valvontavastuu. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollinen suorittaa oppivelvollisuuden.

Asuinkunnalla on viimesijainen ohjaus- ja valvontavastuu, jos oppivelvollinen nuori jää ilman opiskelupaikkaa tai lopettaa aloittamansa opinnot. Asuinkunnan tehtävänä on selvittää oppivelvollisen nuoren kokonaistilannetta ja tuen tarvetta yhdessä oppivelvollisen ja tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan kanssa.

Asuinkunta ohjaa oppivelvollista hakeutumaan hänelle soveltuvaan koulutukseen ja tarvittaessa muiden tarkoituksenmukaisten palveluiden piiriin.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia oppivelvollisuudesta

Oppivelvollisuuden laajentaminen

Aihealueet