Yrittäjyyskasvatus

YK Yrittäjyys ja työelämä

Yrittäjyyskasvatuksessa tutustutaan yritystoiminnan perusteisiin, vuosi yrittäjänä ja yrittäjyys ja asiakaspalvelu käytännössä.

YK01 Yrittäjyys- ja työelämätiedon perusteet

Kurssilla tutustutaan yritystoiminnan perusteisiin ja ideoidaan omaa yritystä (liiketoimintasuunnitelma). Kurssilla tutustutaan vierailukäynnein alueen yrityksiin ja elinkeinoelämään. Tärkeimpänä tavoitteena on lisätä tietoisuutta yritystoiminnan mahdollisuuksista tulevaisuuden työllistymisvaihtoehtona sekä yritystoiminnan merkityksestä koko yhteiskunnan kannalta.

YK02 Yrittäjyys- ja työelämä käytännössä (tet)

Opiskelija hankkii työ/ työharjoittelupaikan valitsemastaan yrityksestä ja laatii työharjoittelusopimuksen työnantajan kanssa. Opiskelija työskentelee kesätyönä tai lukuvuoden aikana iltaisin ja viikonlopuisin vähintään 20 tuntia ja laatii työstään/työharjoittelustaan raportin.

YK03 Vuosi yrittäjänä

piskelija perustaa opettajan ohjaamana oman yrityksen yksin tai yhteistoiminnassa muiden opiskelijoiden kanssa (NY-yritys, toiminimi tai osuuskunta). Opiskelija tutustuu lukuvuoden ajan yritystoimintaan käytännössä, osallistuu johonkin yrittäjyysohjelman mukaiseen toimitaan ja ideoi yritystoiminnan hyödyntämistä käytännössä ja mahdollisuuksien mukaan myös oppilaitoksessa.