Uskonto

UE07 Teologian kertauskurssi

Kurssilla laajennetaan uskonnon pakollisten ja syventävien kurssien tietoja ja valmennetaan reaalikokeeseen tutustumalla aiempien yo-kokeiden tehtäväiin sekä harjoittelemalla tehtäviin vastaamista. Pohditaan myös ajankohtaisia mediassa esillä olevia teologisia kysymyksiä.

UE08 Raamattu tutuksi

Kurssilla tutustutaan Raamatun syntyyn, rakenteeseen sekä Raamatun taustalla vaikuttavaan kulttuurihistoriaan. Opetellaan Raamatun erilaisia tutkimus- ja tulkintatapoja. Pohditaan Raamatun luotettavuutta ajankohtaisen raamattutieteellisen tutkimusaineiston ja käytännöllisten harjoitusten avulla. Näkökulmia Raamatun teksteistä avataan myös luovasti esimerkiksi kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteen avulla. Raamatun tuntemus on uskonnonopetuksen keskeisintä sisältöä ja antaa siksi tärkeitä valmiuksia uskonnollisen kielen, ajattelun ja toiminnan ymmärtämiselle.