Tutortoiminta

TUT Tutortoiminta

Tutortoiminta

TUT01 Tutortoiminnan kurssi 1

Opiskelijatutoroinnilla tarkoitetaan sitä, että vanhempi opiskelija auttaa nuorempaansa opiskelun alkuun liittyvissä asioissa: tutustuttaa koulurakennukseen ja lukio-opiskelun tuomiin uusiin käytänteisiin, helpottaa ryhmähengen luomisessa sekä motivoi ja tukee aloittavaa opiskelijaa hänen opinnoissaan. Opiskelijatutor toimii koulunsa esittelijänä erilaisissa vanhempainilloissa ja peruskoulun yhdeksäsluokkalaisille suunnatuissa tiedotustilaisuuksissa. Opiskelijatutor valmistelee myös opinto-ohjaajien apuna tiedotusmateriaalia näitä tilaisuuksia varten. Tutortoiminnan 2. kurssilla järjestetään erilaisia koulun tapahtumia ja tuetaan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota erilaisten tukitoimien avulla. Opiskelijatutoriksi hakeudutaan ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla.Opiskelijatutoreille järjestetään osana tutortoiminnan kurssia koulutusta, jossa selvitetään tutoroinnin tavoitteita, tehtäviä ja vastuukysymyksiä. Kurssimerkinnän saa tutorpäiväkirjan merkintöihin perustuen

TUT02 Tutortoiminnan kurssi 2

ks. TUT02