Tietotekniikka

ATK Tietotekniikka

Tämän oppiaineen avulla pyritään välittämään kuva, kuinka tietotekniikkaa hyödynnetään yhteiskunnan eri alueilla. Auttaa opiskelijaa sopeutumaan tekniikan tuomiin haasteisiin ja antaa valmiudet jako-opintoihin.

ATK01 Lukiolaisen perustyökalut

Kurssilla opiskelija saa valmiudet hyödyntää valikoituja sovelluksia sekä koulun tietoverkkoja ja pilvipalveluja opiskelussaan. Kurssilla tutustutaan myös tekijänoikeuksiin ja tietoturvan perusteisiin. Kurssi tulisi opiskella ensimmäisenä opiskeluvuotena. Kurssin pystyy suorittamaan myös näyttökokeella.

ATK02 Tukikurssi sähköisiin kokeisiin

Kurssilla tutustutaan kurssikokeissa ja sähköisissä ylioppilaskokeissa käytettävään koejärjestelmään ja siinä käytettäviin ohjelmiin. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet vastata luovasti eri aineiden koekysymyksiin.

ATK03 Kuvankäsittelyn perusteet

Kurssilla opiskelija saa valmiudet toteuttaa luovuuttaan kuvankäsittelyohjelmiston avulla. Opiskelu tapahtuu verkkoympäristöön palautettavien tehtävien avulla. Kurssin lopuksi opiskelija rakentaa suurempia projektitöitä.

ATK04 Yrittäjän työkalut

Kurssilla tutustutaan tieto- ja viestintätekniikan hyötykäyttöön yrittäjän tai yhteisön näkökulmasta. Kurssilla tehdään kuvitteelliselle yhteisölle visuaalista mainontaa sekä nettisivu tai blogi. Taulukkolaskennan käyttöä opiskellaan kirjanpidon ja liiketoiminta¬suunnitelman tekemisellä. Kurssilla tutustutaan nettikaupan perustamiseen ja toimintaan. Kurssille osallistuminen vaatii ATK3–kuvankäsittelyn perusteet kurssin käymistä tai kokemusta kuvankäsittelystä.

ATK05 Ohjelmointi 1, alkeet

Kurssi sopii vasta-alkajille ja vanhan kertaajille. Kurssin sisältönä ovat muuttujat, toistorakenteet ja ehtolauseet sekä ohjelmoinnin perusalgoritmeja.

ATK06 Ohjelmointi 2, sovellukset

Kurssilla ratkaistaan ongelmia ja luodaan sovelluksia. Sisältönä on olio-ohjelmoinnin käyttö ohjelmien suunnittelussa ja niiden toteutus. Kurssille vaaditaan ohjelmointikokemusta tai ATK5 -kurssin suorittaminen.

ATK07 Tekstinkäsittely ja kirjoittaminen

Kurssilla tutustutaan ja harjoitellaan kymmensormijärjestelmään. Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina. Kurssin loppunäytön suorittaminen tapahtuu valvotussa tilassa.

ROB01 Robotiikka

Robotiikan kurssilla tutustutaan robotiikan mahdollisuuksiin ja ohjelmoidaan robotti suorittamaan erilaisia tehtäviä. Kurssi tarjoaa oivan mahdollisuuden ohjelmoinnin perusteiden hyödyntämiseen. Kurssilla ei vaadita pohjatietoja.