Projektitoiminta

PRO Projektitoiminta

Erilaiset projektit

PRO01 Projektitoiminnan kurssi 1

Projektitoiminnan kurssilla opiskelija saa valmiuksia projektien toteuttamisesta, harjaantuu ryhmätyötaidoissa, yrittäjyydessä sekä vastuullisessa tehtävien hoidossa. Kurssi voidaan toteuttaa sidosryhmäyhteistyössä. Projektien aiheet voivat vaihdella vuosittain. Kurssi voidaan toteuttaa myös eri oppiaineissa toteuttavina koti- ja ulkomaanopintomatkaprojekteina. Opiskelijat vastaavat itse omalta osaltaan opintomatkojensa kustannuksista. Opintomatkojen valmisteluun osallistuvat aktiivisesti opiskelijat, kuten matkansa rahoittamisessa.

PRO02 Projektitoiminnan kurssi 2

ks. PRO01

PRO03 Projektitoiminnan kurssi 3

ks. PRO01