Opiskelijakuntatoiminta

OPT Opiskelijakuntatoiminta

Opiskelijakuntatoiminta

OPT01 Opiskelijakuntatoiminnan kurssi

Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakunnan johdon muodostaa opiskelijakunnan hallitus, johon kuuluu noin 10 opiskelijaa. Toiminnassa on myös mukana muita aktiivisia opiskelijoita. Opiskelijakuntatoiminnan tavoitteena on valmistaa opiskelijoita aktiiviseen ja kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakuntatoiminnan kurssi tukee täten erityisesti aihekokonaisuutta aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys. Kurssilla tutustutaan yhdistystoiminnan periaatteisiin ja kokouskäytänteisiin. Opiskelijakunnan hallitus valmistelee ja järjestää vuosittain opiskelijakunnan yleiskokouksen, pitää kokouksia, osallistuu erilaisten koulun viihtyisyyttä ja yhteisöllisyyttä edistävien tapahtumien järjestämiseen, pitää yhteyttä rehtoriin ja opettajakuntaan sekä toimii erilaisilla mahdollisilla tavoilla lukion opiskelijoiden hyväksi.