Draama

DRA Draama

Draamaopetus

DRA01 Ilmaista iloa, draaman peruskurssi

Draaman peruskurssilla pääpaino on opiskelijan oman ilmaisun vapauttamisessa ja monipuolistamisessa. Kurssiin sisältyy luovan toiminnan, draaman, improvisoinnin ja teatteri-ilmaisun harjoituksia. Sen lisäksi tehdään hengitys-, äänenkäyttö- ja rentoutusharjoituksia.

DRA02 Teatteri-ilmaisu 1

Kursseilla valmistetaan esitys teatteri-ilmaisun keinoin. Harjoitellaan yleisön kohtaamista, kokonaisuuden rakentamista ja omaa teatteri-ilmaisua: liikkeitä, eleitä, ilmeitä ja äänenkäyttöä. Kursseilla tehdyt ohjelmat esitetään yleisölle.

DRA03 Teatteri-ilmaisu 2

Kursseilla valmistetaan esitys teatteri-ilmaisun keinoin. Harjoitellaan yleisön kohtaamista, kokonaisuuden rakentamista ja omaa teatteri-ilmaisua: liikkeitä, eleitä, ilmeitä ja äänenkäyttöä. Kursseilla tehdyt ohjelmat esitetään yleisölle.

DRA04 Kohtausharjoittelukurssi

Valitaan esitettäväksi, opiskelijoiden toiveiden mukaan, valmiiden näytelmien kohtauksia Näytelmät voivat olla klassikkoja tai nykynäytelmiä. Kohtaukset esitetään yleisölle kurssin lopuksi.

DRA05 Näytelmäkurssi 1

Opiskelija osallistuu näytelmätyyppiseen produktioon, joka on laajuudeltaan 2 – 5 kurssia. Kursseilla valmistetaan oma produktio mahdollisesti poikkitaiteellisena esityksenä. Voidaan toteuttaa yhteistyössä musiikin, kuvataiteen, liikunnan ja äidinkielen kanssa.

DRA06 Näytelmäkurssi 2

ks. DRA05

DRA07 Näytelmäkurssi 3

ks. DRA05

DRA08 Näytelmäkurssi 4

ks. DRA05

DRA09 Näytelmäkurssi 5

ks. DRA05