Ylioppilastutkinto

yo-tutkinto

Lukio päättyy ylioppilastutkintoon, joka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkinto voidaan suorittaa yhdellä kerralla, joko keväällä tai syksyllä, tai hajautetusti kolmena peräkkäisenä suorituskertana. Mikäli tutkintoa ei ole suoritettu mainitussa ajassa, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava.

Tutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Kokeiden tehtävät laaditaan oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien mukaan.

Tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta:
kaikille pakollisena kokeena
– äidinkieli ja kirjallisuus
kolme muuta pakollista koetta valitaan ryhmästä
– toinen kotimainen kieli
– vieras kieli
– matematiikka
– reaaliaineissa järjestettävä koe
ylimääräisenä yksi tai useampia kokeita
– matematiikka tai
– reaaliaineissa järjestettävä koe
– vieras kieli/kielet

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, kumpaan kokeeseen hän osallistuu. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee suorittaa vaativampi (pitkän oppimäärän) koe.

Hylätyn pakollisen kokeen uusija voi suorittaa uusinnassa toisen tason kokeen. Tason vaihtaminen edellyttää, että tutkinnon pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe. Hylätyn ylimääräisen kokeen tasoa ei voi vaihtaa, jos tutkinnon suorittaminen on kesken.

Lisätietoja: www.ylioppilastutkinto.fi