Mahdollisuus yksilöllisiin painotuksiin

Opiskelija voi suuntautua opiskelussaan yksilöllisesti koulukohtaisten syventävien ja soveltavien kurssien valinnoilla. Suuntautuminen on hyödyllistä jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten kannalta.

Kielet

 • äidinkieli ja  kirjallisuus (suomi äidinkielenä, suomi toisena kielenä)
 • toinen kotimainen kieli
 • vieraat kielet: (englanti, saksa ranska, venäjä, italia espanja ja latina)

Opinto-ohjelma

Väh. 75 kurssia.

Koulutuskohtaiset kurssit

esim.

 • kansainvälisyys
 • oppilaskunta
 • tutortoiminta
 • pelitaito
 • käsityö

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

 • matematiikka
 • biologia
 • maantieto
 • fysiikka
 • kemia
 • tietotekniikka

Taito- ja taideaineet

 • liikunta
 • kuvataide
 • draama
 • musiikki

Katsomusaineet, yhteiskuntatiedot

 • uskonto
 • elämänkatsomustieto
 • filosofia
 • historia
 • yhteiskuntaoppi
 • psykologia
 • terveystieto