Opintojen suunnittelu

Opinto-ohjelman tekeminen

Opiskelija valitsee lukuvuoden aikana opiskelemansa kurssit kurssitarjottimesta, jossa näkyvät kyseisenä lukuvuonna tarjolla olevat kurssit. Hän etenee omien edellytystensä ja tavoitteittensa mukaisesti. Ryhmänohjaaja ja opinto-ohjaaja seuraavat opiskelun etenemistä. Päätoimiseksi katsottava opiskelu edellyttää vähintään neljän kurssin suorittamista jokaisessa jaksossa.

Lukion suorittamiseen voi käyttää korkeintaan neljä vuotta. Hakemus ja suunnitelma 3,5 – 4 vuoden opiskelusta on tehtävä opinto-ohjaajan kanssa.

Opinto-ohjelman tarkistaminen

Opiskelija voi lukuvuoden aikana tarkistaa opinto-ohjelmaansa ja tehdä siihen muutoksia. Muutokset suunnitellaan opinto-ohjaajan kanssa neuvotellen ennen koeviikkoa. Koeviikon aikana opettajille tulostetaan seuraavan jakson kurssipäiväkirjat. Kurssille pääsevät ne opiskelijat, joiden nimi on kurssipäiväkirjassa.

Tarvittaessa voidaan joutua tasoittamaan liian suuria tai pieniä ryhmiä. Näin opiskelija voi joutua suunnittelemaan opinto-ohjelmaansa uudelleen. Kurssille ensimmäistä kertaa osallistuva opiskelija on etusijalla osallistujia valittaessa.