Ydinasioita luokattomassa lukiossa opiskelusta

 • Luokattomassa lukiossa ei ole pysyviä luokkia, vaan jokainen opiskelija kuuluu ohjausryhmään, jolla on oma ryhmänohjaaja.
 • Samassa opetusryhmässä (= jonkin oppiaineen kurssilla) voi olla eri vuositason opiskelijoita.
 • Kouluvuosi jaetaan viiteen jaksoon, joissa jokaisessa opiskelijalla on erilainen
  työjärjestys. Jakson pituus on noin seitsemän viikkoa. Jakso päättyy koeviikkoon.
 • Jokaisessa jaksossa suoritetaan eri oppiaineista erillisiä kursseja, joihin kuuluu noin 18 – 20 oppituntia. Oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Kurssit voivat olla myös lyhyempiä (½ kurssia = 7 – 9 oppituntia).
 • Kurssitarjotin on lukion tarjoamien kurssien valikko, josta opiskelija valitsee suoritettavat kurssit.
 • Opiskelija suunnittelee itse oman opinto-ohjelmansa laajuuden ja valitsee eri jaksojen kurssit kurssitarjottimelta. Rajoituksina ovat lukion tarjonta ja kurssien suoritusjärjestysehdot eri oppiaineissa.
 • Minimikurssimäärä lukioaikana on 75 kurssia. Opiskelijan suositellaan suunnittelevan opinto-ohjelmansa kolmen vuoden opiskelua varten, mutta opiskeluaika voi vaihdella kahdesta neljään vuoteen. Poikkeavasta opiskeluajasta on neuvoteltava opinto-ohjaajan kanssa ja tehtävä kirjallinen sopimus.
 • Sopiva kurssimäärä on 31 – 33 kurssia/lukuvuosi. Tällä kurssimäärällä lukion oppimäärän saa suoritetuksi kolmessa vuodessa.
 • Lukuvuosittaiselle kurssimäärälle ei ole ylärajaa, ei myöskään koko lukioaikana suoritettavien kurssien määrälle.
 • Oppiaineen pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan numeroin. Pääsääntöisesti soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä: S (= suoritettu).
 • Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ylioppilastutkinto joko kerralla tai kolmelle peräkkäiselle kerralle hajautettuna.
 • Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa omaan opiskeluunsa.
 • Opiskelijalla on vastuu tekemistään kurssivalinnoista sekä kurssien suorittamisesta suunnitellun aikataulun mukaan.