Hakeminen Kajaanin lukioon

Pääsyvaatimukset

Voit hakea lukioon, kun olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän.

Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien oppiaineiden arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto.

Kajaanin lukiossa on seuraavat keskiarvorajat:

  • yleislinja 7,00
  • kuvataidelinja 7,00 + pääsykoepisteet 1 – 10 p.
  • musiikkilinja 7,00 + pääsykoepisteet 1 – 10 p.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00.

 

Hakuaika ja hakuohje

Yhteishaku syksyllä 2017 alkavaan koulutukseen on 21.2. – 14.3.2017.

Nettihaun kautta tehtävä hakemus on jätettävä viimeistään 14.3.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi

 

Hakulomakkeeseen merkitään omiksi hakutoiveiksi kaikki Kajaanin lukion koulutuslinjat, joille haet

  • yleislinja
  • kuvataidelinja
  • musiikkilinja

Jos keskiarvosi riittää Kajaanin lukioon, sinut sijoitetaan ylimmän (1.) hakutoiveesi mukaan: esim. jos lukiomme yleislinja on 1. sijalla, sijoitus tapahtuu sille, vaikka 2. sijalla olisi kuvataidelinja. Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

Kajaanin lukion hakuopas 2017

 

Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus

Kajaanin lukioon hakiessasi täytät ainevalintakortin.

Kajaanilaiset, peruskoulussa opiskelevat hakijat palauttavat ainevalintakortin opinto-ohjaajalleen. Muut hakijat palauttavat kortin Kajaanin lukiolle 14.3.2017 mennessä.

Kajaanin lukion ainevalintakortti 2017

 

Pääsykoe kuvataide- ja musiikkilinjalle

Kuvataidelinjan ja musiikkilinjan pääsykoe on maanantaina 8.5.2017.

Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki taidelinjoille hakeneet hakukelpoiset hakijat. Saat kutsun kokeeseen kirjeitse yhteishaun hakemuksessa antamaasi postiosoitteeseen. Kutsukirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet pääsykoetta varten.

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Tiedon opiskelupaikasta saat kirjeitse aikaisintaan 15.6.2017.

Hakulomakkeella luvan nimenjulkaisuun netissä antaneiden Kajaanin lukion opiskelijoiksi valittujen nimet julkaistaan valintatulosten julkaisupäivänä www.kajaaninlukio.fi.

Valittujen nimilista julkaistaan lukion ylätasanteen ulko-ovessa valintatulosten julkaisupäivänä.

 

Lukiopaikan vastaanottaminen

Lukiopaikan vastaanottaminen tapahtuu palauttamalla vastaanottoilmoitus valintakirjeen ohjeiden mukaan Kajaanin lukiolle mahdollisimman pian kirjeen saatuasi ja viimeistään 29.6.2017 klo 12.00.

 

Lisätietoja