Hakeminen Kajaanin lukioon

Pääsyvaatimukset

Voit hakea lukioon, kun olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän.

Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien oppiaineiden arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto.

Kajaanin lukiossa on seuraavat keskiarvorajat:
yleislinja 7,00
musiikkilinja 7,00 + pääsykoepisteet 1 – 10 p.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00.

 

Hakuaika ja hakuohje

Yhteishaku syksyllä 2018 alkavaan koulutukseen on 20.2. – 13.3.2018.

Nettihaun kautta tehtävä hakemus on jätettävä viimeistään 13.3.2018 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi

Hakulomakkeeseen merkitään omiksi hakutoiveiksi kaikki Kajaanin lukion koulutuslinjat, joille haet

  • yleislinja
  • musiikkilinja

Jos keskiarvosi riittää Kajaanin lukioon, sinut sijoitetaan ylimmän (1.) hakutoiveesi mukaan: esim. jos lukiomme yleislinja on 1. sijalla, sijoitus tapahtuu sille, vaikka 2. sijalla olisi musiikkilinja. Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

 

Lukion ainevalintakortin täyttäminen ja palautus

Kajaanin lukioon hakiessasi täytät ainevalintakortin.

Kajaanilaiset, peruskoulussa opiskelevat hakijat palauttavat ainevalintakortin opinto-ohjaajalleen. Muut hakijat palauttavat kortin Kajaanin lukiolle 13.3.2018 mennessä.

 

Pääsykoe musiikkilinjalle

Musiikkilinjan pääsykoe on maanantaina 7.5.2018.
Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki musiikkilinjalle hakeneet hakukelpoiset hakijat. Saat kutsun kokeeseen kirjeitse yhteishaun hakemuksessa antamaasi postiosoitteeseen. Kutsukirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet pääsykoetta varten.

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Tiedon opiskelupaikasta saat kirjeitse aikaisintaan 14.6.2018.

Hakulomakkeella luvan nimenjulkaisuun netissä antaneiden Kajaanin lukion opiskelijoiksi valittujen nimet julkaistaan valintatulosten julkaisupäivänä www.kajaaninlukio.fi.

Valittujen nimilista julkaistaan lukion ylätasanteen ulko-ovessa valintatulosten julkaisupäivänä.

 

Lukiopaikan vastaanottaminen

Lukiopaikan vastaanottaminen tapahtuu palauttamalla vastaanottoilmoitus valintakirjeen ohjeiden mukaan Kajaanin lukiolle mahdollisimman pian kirjeen saatuasi ja viimeistään 28.6.2018 klo 12.00.

 

Lisätietoja