Hakeminen Kajaanin lukioon

Pääsyvaatimukset

Voit hakea lukioon, kun olet suorittanut perusopetuksen oppimäärän.

Opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen seuraavien oppiaineiden arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, terveystieto ja maantieto.

Kajaanin lukiossa on seuraavat keskiarvorajat:
yleislinja 7,00
musiikkilinja 7,00 + pääsykoepisteet 1 – 10 p.

Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, vaadittava keskiarvo voi nousta korkeammaksikin kuin 7,00.

 

Hakuaika ja hakuohje

Yhteishaku syksyllä 2020 alkavaan koulutukseen on 18.2. – 10.3.2020.

Nettihaun kautta tehtävä hakemus on jätettävä viimeistään 10.3.2020 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.opintopolku.fi

Hakulomakkeeseen merkitään omiksi hakutoiveiksi kaikki Kajaanin lukion koulutuslinjat, joille haet

  • yleislinja
  • musiikkilinja

Jos keskiarvosi riittää Kajaanin lukioon, sinut sijoitetaan ylimmän (1.) hakutoiveesi mukaan: esim. jos lukiomme yleislinja on 1. sijalla, sijoitus tapahtuu sille, vaikka 2. sijalla olisi musiikkilinja. Hakutoiveita ei voi muuttaa hakuajan jälkeen.

 

Lukion ainevalintakortin ja Opiskelijan tiedot -lomakkeen täyttäminen ja palautus

Kajaanin lukioon hakiessasi täytät ainevalintakortin ja Opiskelijan tiedot-lomakkeen.

Kajaanilainen, peruskoulussa opiskeleva hakija palauttaa lomakkeet opinto-ohjaajalleen. Muu hakija palauttaa lomakkeet Kajaanin lukiolle 10.3.2020 mennessä.

 

Pääsykoe musiikkilinjalle

Musiikkilinjan pääsykoe on maanantaina 11.5.2020.
Pääsykokeeseen kutsutaan kaikki musiikkilinjalle hakeneet hakukelpoiset hakijat. Saat kutsun kokeeseen kirjeitse yhteishaun hakemuksessa antamaasi postiosoitteeseen. Kutsukirjeessä annetaan tarkemmat ohjeet pääsykoetta varten.

 

Opiskelijavalinnan tulokset

Saat tiedon opiskelupaikasta saat kirjeitse aikaisintaan 11.6.2020. Jos olet antanut sähköpostiosoitteesi nettihakemukseen, saat tulokset myös sähköpostiisi.

Hakulomakkeella luvan nimenjulkaisuun netissä antaneiden Kajaanin lukion opiskelijoiksi valittujen nimet julkaistaan valintatulosten julkaisupäivänä www.kajaaninlukio.fi.

Valittujen nimilista julkaistaan lukion ylätasanteen ulko-ovessa valintatulosten julkaisupäivänä.

 

Lukiopaikan vastaanottaminen

Kaikille opiskelupaikan saaneille postitetaan päätös opiskelupaikasta. Mukana on ohjeet paikan vastaanottamisesta sekä opintojen alkamisesta. Opetushallitus lähettää 11.6.2020 alkaen sähköpostiviestin opiskelupaikan saaneille. Viestissä olevan linkin kautta voit ottaa opiskelupaikan vastaan sähköisesti. Ota vastaan opiskelupaikkasi mahdollisimman pian valintatiedon saatuasi ja viimeistään 25.6.2020.

 

Lisätietoja