Ajankohtaista

Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin lukion ilmeet uudistuvat

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen oppilaitosten ilmeet uudistuvat syksyn 2020 aikana. Muutos tulee näkymään oppilaitosten verkkosivuilla, sekä kaikissa muissa kanavissa ja materiaaleissa. Visuaalisen ilmeen uudistus yhtenäistää koulutusliikelaitoksen oppilaitosten omat ilmeet ja vastaa samalla viestinnän selkeyden vaatimuksiin. Oppilaitosten nimet pysyvät entisinä.

”KAOn ja Kajaanin lukion uudet graafiset ilmeet vahvistavat kuvaa laadukkaasta ja luotettavasta toiminnasta, ja sitä kautta lisäävät vetovoimaisuutta ja kilpailukykyämme opiskelijoiden ja työyhteisöjen keskuudessa. Yhtenäisen ilmeen avulla oppilaitokset näyttäytyvät niin sisäisesti, kuin ulospäin yhdenmukaisina toimijoina – yhdessä ja erikseen”, koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen sanoo.

Uudistus toteutetaan vaiheittain syksyn ja talven aikana. Olemassa oleva painettu materiaali pyritään käyttämään loppuun ennen uusien versioiden tilaamista. Vanhoja logoja voi nähdä uusien rinnalla jonkin aikaa.

KAOn ja Kajaanin lukion uusien verkkosivujen on määrä valmistua vuoden vaihteessa. Verkkosivu-uudistus toteutetaan osana Kajaanin kaupungin sivustojen uudistusprojektia. Uudistuksessa kiinnitetään erityistä huomioita saavutettavuuteen, helppokäyttöisyyteen, responsiivisuuteen ja sivuston joustavaan jatkokehittämiseen. Uudistuksen myötä sivustojen halutaan palvelevan paremmin toisen asteen koulutuksiin hakeutuvia ja niistä kiinnostuneita.

Lisätietoa:
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja
Anssi Tuominen, p. 044 512 4933, anssi.tuominen@kao.fi

 

LUKIO_MUSTA    KAO_VÄRI