Opiskelu aikuislinjalla

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Kajaanin lukion aikuislinjalle ilmoittaudutaan opiskelijaksi täyttämällä ilmoittautumislomake opinto-ohjaajan kanssa tai Internetissä osoitteessa www.itasuomenaikuislukioverkko.fi.
Opiskelun voi aloittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Opiskelijaksi ilmoittautuvan tulee esittää opinto-ohjaajalle alkuperäinen peruskoulun tai ammatillisen oppilaitoksen päättö- tai erotodistus tai sen oikeaksi todistettu jäljennös.

Edellytykset opiskella aikuislinjalla

Varsinaiseksi opiskelijaksi voidaan ottaa 18 vuotta täyttänyt henkilö, jolla on keskikoulun tai peruskoulun päästötodistus. Aikuislinjalle voidaan ottaa myös henkilö, joka ei ole suorittanut lukioon pääsyvaatimuksena olevaa oppimäärää tai joka ei muutoin täytä määrättyjä pääsyvaatimuksia, jos hänen katsotaan voivan menestyksellisesti käyttää hyväkseen annettavaa opetusta. Rehtori voi harkintansa mukaan järjestää kuulustelun tämän selvittämiseksi.

Kajaanin lukion aikuislinjan opetuskieli on suomi. Riittävän kielitaidon selvittämiseksi opiskelijoille voidaan ennen opiskelijaksi hyväksymistä järjestää kielitesti.

Alle 18-vuotias voidaan ottaa opiskelijaksi erityisistä syistä rehtorin harkinnan mukaan.

Aineopiskelusta saa lisätietoa opinto-ohjaajalta.

Kuka on aikuislinjan opiskelija? 

Kajaanin lukion aikuislinja seuraa opiskelijoidensa opintojen etenemistä. Opiskelijamäärä tilastoidaan joka vuosi 20.9. ja 20.1. Jos opiskelijalle ei ole kertynyt lainkaan suorituksia näiden päivien välisenä aikana, opiskelu katsotaan keskeytyneeksi.