Opetuksen järjestelyt

Kajaanin lukion aikuislinja toimii etälukiona, jossa opiskelija suorittaa kurssinsa verkko-opintoina.

Opinnot etenevät kursseittain. Lukio-opinnot suoritetaan 2 – 4 vuodessa. Jokaisen kurssin suorittaminen ja arviointi ovat toisistaan riippumattomia, mutta kurssit on hyvä pyrkiä suorittamaan numerojärjestyksessä. Päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on 44 kurssia, paitsi alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa aloittaneilla 48 kurssia.

Opinto-ohjelma 

Aikuislinjalle ilmoittautuessaan opiskelija suunnittelee oman opinto-ohjelmansa valitsemalla lukuvuoden aikana suoritettavat kurssit. Opiskelijan suunniteltua opintoohjelmansa, opinto-ohjaaja hankkii hänelle kurssit verkoston kouluista. Opinto-ohjaaja ja toimistosihteeri neuvovat tarvittaessa ohjelman laadinnassa.

Mikäli opiskelija keskeyttää maksullisen kurssin ilman pätevää syytä (esimerkiksi pitkäaikainen sairaus), voi koulu periä opiskelijalta kurssin kustannukset.

Opiskelijan opinto-ohjelma koostuu pakollisista ja valinnaisista kursseista, joten opiskelijoilla voi olla samassa oppiaineessa erilaiset oppimäärät. Opiskelijalla on oikeus tarvittaessa muuttaa opinto-ohjelmaansa.

Etälukiokurssin opiskelu

Etälukion kurssit opiskellaan kotoa käsin verkkopohjaisessa Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät palautetaan opettajille verkkoympäristössä, sähköpostitse tai postitse kirjeenä koulun osoitteeseen.

Verkkokurssien tunnukset ja salasanat

Verkkokursseille voi kirjautua osoitteesta www.kajaaninlukio.fi -kohdasta Moodleoppimisympäristö. Verkkopohjaisten kurssien suorittamiseen tarvittavat tunnukset ja salasanat opiskelija saa noin viikon kuluessa ilmoittautumisestaan. Tunnukset lähetetään opiskelijalle sähköpostitse.

Oppimateriaalit

Kursseilla tarvittavat oppikirjat opiskelija hankkii itse. Oppikirjat ilmoitetaan Moodlessa kurssiohjeiden yhteydessä.

Kokeet

Opiskelija sopii verkkokurssin opettajan kanssa koepäivän ja pyytää lähettämään kokeen Kajaanin lukion aikuislinjalle. Opiskelija ilmoittautuu kokeeseen aikuislinjalle puhelimitse tai sähköpostitse. Kokeeseen tullessa opiskelijan on valvojan pyytäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Kokeet postitetaan opiskelijoille kotiin.

Hylätyn kurssin uusiminen

Opiskelijalla, jonka kurssisuoritusta ei ole hyväksytty, on oikeus osallistua yhden kerran uusintakuulusteluun. Opiskelijan on sovittava opettajan kanssa uusintakuulusteluun osallistumisesta.

Uusintakokeisiin on aina ilmoittauduttava koulun kansliaan. Ilmoittautuminen on sitova ja se merkitsee uusintamahdollisuuden käyttämistä, vaikka opiskelija ei saapuisikaan kuulusteluun.